Wydarzenia specjalne / Special Events

Matthias Wermke & Mischa Leinkauf: About Cities and People

Wystawa “About Cities and People” jest przeglądem działań artystycznych Matthiasa Wermke i Mischy Leinkaufa. Artyści na co dzień żyjący w Berlinie są znani głównie z działań performatywnych w przestrzeni publicznej, które dokumentują na filmach i fotografiach. Za swój film “Symbolic Threats” zdobyli wiele prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych. “About Cities and People” to swego rodzaju opowieść o newralgicznych miejscach miasta, które demaskują ludzki charakter i schematy myślenia. Artyści poprzez subtelne działania w przestrzeni publicznej zaburzają z góry ustalony porządek i eksponują wewnętrzne sprzeczności miejsc.

wernisaż: :SKALA / 21.03.2017 / 18:00 / 60′
godziny otwarcia: :SKALA / 22-26.03.2017 / 12:00-18:00
Artist Talk: :SKALA / 22.03.2017 / 17:00

 

 

The exhibition “About Cities and People” is a review of artistic works by Matthias Wermke and Mischa Leinkaufa. Those Berlin-based artists are widely known for their held in public spaces performances which are documented on film and photography. For their film “Symbolic Threats” they had won many prestigious prizes at international film festivals. “About Cities and People” exhibition is a story of sensitive areas of the city, which expose the human character and ways of thinking. With the help of subtle activities in public spaces, artists interfere with a predetermined order and expose the inner contradictions of these places.

opening: :SKALA / 21.03.2017 / 18:00 / 60′
opening hours: :SKALA / 22-26.03.2017 / 12:00-18:00
Artist Talk: :SKALA / 22.03.2017 / 17:00

 

 

Random Home Cinema

Random Home Cinema to ekskluzywne seanse filmowe w prywatnych mieszkaniach poznaniaków. W ramach wydarzenia odbędą się cztery projekcje tematyczne skierowane do miłośników niekonwencjonalnych form uczestnictwa w kulturze. Realizacja projektu wpisuje się w najnowsze trendy w zakresie event cinema, czyli budowania wydarzeń wykraczających poza typowe doświadczenie kinowe. Formuła Random Home Cinema z jednej strony angażuje uczestników festiwalu, którzy wcielają się w rolę gospodarzy domówki, z drugiej – dekonstruuje klasyczny podział na przestrzeń prywatną i publiczną. Selekcji filmów pokazywanych w ramach projekcji dokonają zaproszeni kuratorzy europejskich festiwali filmowych, a repertuar pozostanie owiany tajemnicą do ostatniej chwili.

 

Programerzy:

Anne Gaschütz, Katrin Küchler – Filmfest Dresden,
Thomas Grimshaw – London Short Film Festival,
Otto Kylmälä – Loud Silence,
Massimiliano Nardulli, Yvonne Irimescu – Next International Film Festival.

 

Terminy domówek:
22 – 25 marca o g. 20:00

Regulamin:
regulamin-random-home-cinema_2017

 

 

Random Home Cinema is a series of exclusive film screenings in Poznanians’ private apartments. The event includes four screenings directed at fans of unconventional cultural events. The nature of the event fits in perfectly with the new “event cinema” trend, namely organization of film screenings that go beyond a typical cinema experience. Random Home Cinema is created in a way that engages the festival’s attendees who become the “house party” hosts, but also deconstructs the common division of private and public space. Projected films will be selected by the programmers of European film festivals, while the repertoire will be kept secret until the last minute.

 

Programmers:

Anne Gaschütz, Katrin Küchler – Filmfest Dresden,
Thomas Grimshaw – London Short Film Festival,
Otto Kylmälä – Loud Silence,
Massimiliano Nardulli, Yvonne Irimescu – Next International Film Festival.

 

 

Kino Fusion / Fusion Cinema

Zobacz, usłysz, posmakuj!

Po raz trzeci przyrządzamy wyjątkową kompozycję na trzy składniki – obraz, dźwięk i smak. Filmowo-kulinarną podróż rozpoczniemy w zaimprowizowanym klubie nocnym o nazwie “Tokoriki”, gdzie cała wieś obchodzi osiemnaste urodziny Geaniny (“A Night in Tokoriki”. reż. Roxana Stroe. Fabuła. Rumunia 2016. 18’). Klubowy klimat nie skończy się jednak wraz z napisami, bo do zabawy niezwłocznie porwie nas pełnokrwista orkiestra dęta w elektronicznej oprawie, która swą karierę zaczynała u samego Gorana Bregovica. Tsigunz Fanfara Avantura łączą cygańskie rytmy oraz energetyczne tureckie melodie. Sami określają swoją muzykę jako czterogłowe monstrum serwujące kaloryczne bomby w stylu trans-psychodelicbalkan-tuttifrutti. Kino Fusion to wyjątkowe wydarzenie, łączące pokaz filmowy z muzyką na żywo i kolacją dla gości z przygotowanym specjalnie na tę okazję menu. Wydarzenie odbywa się w odrestaurowanej przestrzeni Nowej Drukarni, gdzie obecnie mieści się Concordia Design. Za wrażenia smakowe odpowiadają kucharze Concordia Taste.

 

Tsinguz Fanfara Aventura

Muzycy, wywodzący się głównie ze środowiska nowoczesnego jazzu, postanowili wykorzystać zapomnianą w ostatnich latach formułę orkiestry dętej do realizacji własnej, oryginalnej wizji muzyki – konfrontacji bałkańskich i arabskich melodii ludowych ze stylistyką muzyki klubowej, elektronicznej, jedynie przy wykorzystaniu rąk, nóg i instrumentów dętych, podpartych silną sekcją rytmiczną. Zespół powstał przez przypadek w 2010 roku, a już w 2011 towarzyszył Kayah, w 2012 stanął na podium festiwalu Nowa Tradycja, w 2013 wystąpił na Sziget Festival oraz legendarnym festiwalu orkiestr dętych w Guczy w Serbii, ponadto koncertował w Portugalii, Francji, Rosji, Czechach, Mołdawii, Ukrainie i Niemczech.

 

Concordia Design / 21.03.2017 / 19:30 / 180′

 

 

See, hear, taste!

For the third time we are coooking up a very special dish made out of three ingredients – image, sound and taste. We will commence our culinary film journey at an improvised nightclub called “Tokoriki”, where the whole village is celebrating Geanin’s 18th Birthday (“A Night in Tokoriki”, dir. Roxana Stroe, fiction, Romania 2016, 18’). Yet the clubbing vibes will not fade away with the credits because soon after we will be partying with an electronic brass orchestra that started its career working with Goran Bregovic. Tsigunz Fanfara Avantura combine the Gypsy rhythm with energetic Turkish melodies. The artists describe their sound as a four-head monster serving trans-psychodelic-balkan-tuttifrutti. Fusion Cinema is an extraordinary event, combining a film screening, live music and dinner with a special custom made menu. The event takes place in a renovated space of New Printing House, where Concordia Design is located. The Concordia Taste chefs will deliver the exceptional culinary experience.

 

Tsinguz Fanfara Aventura

Musicians coming primarily from the modern jazz environment decided to incorporate the forgotten in the recent years brass orchestra into their own original vision of music – a fusion of Balkan and Arabic folk music with electronic and dance music, using only hands, legs and wind instruments supported by a strong rhythm section. The band was created by accident in 2010, in 2011 it was already supporting Kayah on tour, in 2012 played the Nowa Tradycja festival, in 2013 performed at Sziget Festival and a legendary brass band festival in Serbia and played shows in Portugal, France, Russia, Czech Republic, Moldavia, Ukraine and Germany.

 

Concordia Design / 21.03.2017 / 19:30 / 180′

 

 

 

Share Poznań

SHARE powstało w 2001 roku w Nowym Jorku jako platforma współpracy i wymiany doświadczeń twórców z obszaru kultury audiowizualnej, która swoje lokalne oddziały posiada na całym świecie, m.in. w Berlinie i Amsterdamie. SHARE jest miejscem, gdzie artyści i entuzjaści tej dziedziny sztuk wizualnych i muzyki mogą dzielić się wiedzą, organizować otwarte warsztaty i jamy (sesje improwizacyjne) audiowizualne, cyfrowe i projekcyjne. W ramach SHARE POZNAŃ możliwe będzie zainicjowanie i rozwijanie nowej praktyki artystycznej, eksperymentowanie z językiem sztuki poprzez różnorodność środków wyrazu, także cyfrowych. We wspólnej przestrzeni spotkają się m.in. artyści video, muzycy, VJ-e. Podczas audiowizualnych sesji zastosowany zostanie internetowy streaming wykonywanego performance.

 

PROGRAM:
Otwarty Jam Audiowizualny to 3-4 godzinna sesja improwizowanego, wspólnego występu i eksperymentowania na styku dźwięków i obrazów w wykonaniu lokalnych twórców. Każda zainteresowana osoba może przyjść, podłączyć swój komputer do ogólnodostępnego systemu AV i przez dowolną ilość czasu, wspólnie z innymi uczestnikami, jamować.

oficjalny blog: sharepoznan.blogspot.com
prowadzenie sesji: Marcin Piątyszek
Nowa Gazownia / 25.03.2017 / 20:00-00:00

 

 

 

SHARE was created in New York City in 2001 as a cooperative exchange platform of audiovisual culture artists, based in various locations around the world such as Berlin and Amsterdam. SHARE is a place where artists and enthusiasts of this visual arts domain and music have the opportunity to share their knowledge, organize open workshops, as well as audiovisual, digital and projection jams (improvisation sessions). SHARE POZNAŃ will provide the opportunity to initiate and develop a new art practice, experiment with the language of art through diversity of modes of expression, including digital. The common space will be shared by video artists, musicians, and VJs. The audiovisual sessions will be streamed online.

 

PROGRAM:
Open Audiovisual Jam is a 3-4 hour session of improvised, collective performance and experiment at the intersection of sound and image, delivered by local artists. Each person interested in attending may come, plug in their laptop to open for general use AV system and jam with other attendees for an indefinite amount of time.

official blog: sharepoznan.blogspot.com
session leader: Marcin Piątyszek
Nowa Gazownia / 25.03.2017 / 20:00-00:00

 

 

 

 

Hidden Pleasures – Music for the imaginary movie

Wielokanałowa instalacja muzyczna będąca ścieżką dźwiękową do nieistniejącego filmu, którego wizualna realizacja dokona się tylko i wyłącznie w wyobraźni odbiorcy. ”Music for the imaginary movie” to pierwsza część premierowego projektu Hidden Pleasures, przygotowanego przez DJ Elvirę specjalnie na zamówienie Short Waves Festival.

DJ Elvira DJ i producent z Poznania związany z miejscowym kolektywem Rewir. Po wielu latach doskonalenia techniki DJingu i kolekcjonowania płyt wypracował muzyczny styl, oscylujący pomiędzy acid techno i house. Obecnie skupia się na pracy w studio, gdzie w oparciu o analogowe syntezatory, automaty perkusyjne i software tworzy własną muzykę, przygotowywaną później w formie energetycznych live’ów. Od niedawna działa także w ramach szeroko pojętego sound artu, realizując projekty wykorzystujące nowe technologie, takie jak kinect czy multi-kanałowa projekcja dźwięku.

 

Centrum Amarant / 26.03.2017 / 17:00-22:00
sesje co 30 minut

 

 

 

A multi-channel musical installation that constitutes a soundtrack to a non-existent film whose visual projection will be created solely in the imagination of the audience. “Music for the imaginary movie” is a first part of the project entitled Hidden Pleasures premiering at Short Waves Festival, a custom work created for the festival by DJ Elvira.

DJ Elvira DJ and producer from Poznań, associated with a local collective Rewir. After many years of honing his DJ technique and collecting vinyls he has developed a style oscillating between acid techno and house. At the moment, he is focusing on studio work where he creates his own music based on analogue synthesizers, drum machines and software, later presented in the form of energetic live sets. Recently, he has been active in broadly defined sound art, focusing on projects employing new technologies such as kinect or mult-channel sound projections.

 

Centrum Amarant / 26.03.2017 / 17:00-22:00
sessions take place every 30 minutes

 

 

 

Klub Festiwalowy / Festival Club

Każda edycja Short Waves Festival to także okazja do mniej formalnych spotkań w przyjaznej przestrzeni i przy dźwiękach eksperymentalnej muzyki. Tym razem Klub Festiwalowy mieści się w Klubie Las na Małych Garbarach. Oprócz wieczornych setów filmowych zaprezentujemy twórców, którzy przeprowadzą publiczność przez całą gamę brzmień – od acid techno i house w wykonaniu DJ Elviry po deepowo/dubowe brzmienia kolektywu didżejów, producentów i grafików spod egidy Szajse Records. Ci ostatni od ponad 15 lat organizują, współorganizują i grywają na najciekawszych wydarzeniach klubowych w całej Polsce. W Lesie wystąpią także specjaliści od live act’ów Hippo & Aheloy, natomiast w klubowe brzmienia wprowadzą nas Møzaika i Józef. Ostatnie festiwalowe afterparty upłynie nam przy dźwiękach WOSTO i Virtual Geishy. “Trips for The Lonely Hearted” to cykl imprez, który został zapoczątkowany w Krakowie przez DJ’kę i promotorkę o pseudonimie Virtual Geisha. 25 marca zagra z Wosto, członkiem duetu Fallbeil, przedstawicielem uznanej berlińskiej wytwórni Killekill, związanym również z takimi labelami jak eksperymentalny Contort Yourself z Glasgow czy założony przez Helene Hauff – Return To Disorder.

Klub Las / 21-25.03.2017

 

 

Each edition of Short Waves Festival is also an opportunity for a less formal come together in a friendly space with an experimental soundscape. This time the Festival Club is located in LAS on Małe Garbary. Aside from evening film sets, we will be introducing artists who will lead the audience through a wide spectrum of sound – from acid techno and house by DJ Elvira to deep/dub tunes courtesy of the DJ, producer and graphic designer collective Szajse Records. The collective has been organizing, co-organizing and playing some of the most interesting events in Poland for the past 15 years. LAS will also host live act experts Hippo & Aheloy, while Møzaika and Józef will introduce us to clubbing vibes. The last festival after party will be graced with the sonic presence of WOSTO and Virtual Geisha. “Trips for The Lonely Hearted” is a series of events started in Cracow by the DJ and promoter working under the name Virtual Geisha, on March 25th she will be playing along with WOSTO, a member of Fallbeil duet and a representative of a notable Berlin label Killekill, associated with such labels as experimental Contort Yourself from Glasgow or Return To Disorder created by Helena Hauff.

Klub Las / 21-25.03.2017