Pokazy konkursowe / Competition screenings

Konkurs Międzynarodowy / International Competition

Konkurs Międzynarodowy to najbardziej prestiżowy konkurs Festiwalu, do którego przystąpi 17 krótkometrażowych produkcji z całego świata, m.in. Brazylii, Australii, Chin czy Kirgistanu. To nie tylko geograficzna panorama bogata w treści multikulturowe, lecz przede wszystkim przegląd międzynarodowego kina krótkometrażowego na najwyższym poziomie. Prezentowane tytuły zaskakują poruszaną tematyką, wyróżniają się autorskim językiem filmowym oraz wysoką wartością artystyczną, a przy tym zapewniają pełną gamę emocji.

 

Pokazy:

set I: Kino Pałacowe / 22.03.2017 / 20:30 / 89’ + Q&A 

LIMBO
Lampart położy się z koźlęciem. Wilki zamieszkają z baranami. A mały chłopiec je poprowadzi. 12+1 dzieci i tusza wieloryba wyrzucona na brzeg…
Francja, Grecja 2016. Fabuła. 30’. Reżyseria: Konstantina Kotzamani. Produkcja: Sacrebleu Productions/Homemade films 

TRIAL & ERROR
Film o zagubionym guziku od koszuli, ciotkach perfekcjonistkach, pracowitych kotach, zaskoczonych papugach – oraz o zagubionym przyjacielu.
Niemcy 2016. Animacja. 5’. Reżyseria: Antje Heyn. Produkcja: Protoplanet Studio 

FLOR DE MIL COLORES (Flower of a Thousand Colours)
”Flor de Mil Colores” to intymny portret Emiliany, samotnej matki, która stara się przetrwać w odległym boliwijskim obozie dla górników 4897 metrów nad poziomem morza.
Belgia 2015. Dokument. 23’. Reżyseria: Karen Vázquez Guadarrama Production: Visiophonics

A LOVE STORY
Dwa stworzenia zakochują się w sobie, wspólnie tworząc barwny świat. Jednak gdy ciemność zaczyna pochłaniać jedno z nich, drugie musi walczyć, by utrzymać ich razem lub zaryzykować rozłąkę.
Wielka Brytania 2016. Animacja. 7’. Reżyseria: Anushka Kishani Naanayakkara. Produkcja: National Film and Television School

MORIOM
Lato 2014. Bangladeska wieś. ”Przybywam z Nieba. Przybywam, by zniszczyć całe zło na świecie. Jestem kwiecistym aniołem. Jestem policjantką. Dostałam pracę na komisariacie. Ukarzę ich. Wsadzę do więzienia”. To historia dziewczyny i tragedii, która odmieniła jej życie.
Szwajcaria 2015. Dokument. 12’. Reżyseria: Francesca Scalisi, Mark Olexa. Produkcja: Dok Mobile

489 Years
Fikcyjna podróż do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej poprzez wspomnienia byłego żołnierza z Korei Południowej, Pana Kima.
Francja 2016. Eksperyment. 11’. Reżyseria: Hayoun Kwon. Produkcja: Innerspace

 

set II: Kino Pałacowe / 23.03.2017 / 20:30 / 98’ + Q&A 

MAIKI (Mothers)
Podczas zimnej, mokrej jesiennej nocy Philip potrzebuje kobiety. Kobiety, która obdarzy go miłością i napełni nadzieją w sposób profesjonalny, wart jego każdego grosza. Philip zatrudnia Agathe – matkę na jedną noc.
Bułgaria 2016. Animacja. 18’. Reżyseria: Lubomir Yotov. Produkcja: Audiovideo Orpheus 

NIEMENDAL (Nothingness)
Dwaj więźniowie stawiają czoła kolejnemu dniu we wspólnej celi. Robią wszystko, by pokonać nudę, co prowadzi do fizycznie i werbalnie transgresywnego zachowania.
Bułgaria 2016. Fabuła. 16’. Reżyseria: Harm Dens. Produkcja: Quetzalcoatl

VENUSIA
Lisa, despotyczna burdelmama luksusowego domu publicznego ”Venusia” ma tylko jedną przyjaciółkę – Lenę, prostoduszną prostytutkę, równie nieprzewidywalną co leniwą. Dwie kobiety filmowane są w zaciszu palarni.
Szwajcaria 2016. Dokument. 35’. Reżyseria: Louise Carrin. Produkcja: Thera Production 

WORLD WAR CUP
Ponura manifestacja angielskiego nacjonalizmu na podstawie emitowanego w telewizji meczu piłki nożnej z Niemcami. Chybiony patriotyzm, barbarzyńska przemoc i niedozwolony gol, który wprowadził technologię linii bramkowej do gry.
Wielka Brytania 2016. Eksperyment. 7’. Rezyseria: Simon Ellis. Produkcja: Bub

 

set III: Kino Pałacowe / 24.03.2017 / 20:30 / 86’ + Q&A

DER BLOCK
Stary fundament, sięgający czasów radzieckich, leżący na obszarach stepowych Kirgistanu nabiera coraz większego znaczenia w codziennym życiu współczesnych nomadów.
Kirgistan, Szwajcaria 2015. Dokument. 9’. Reżyseria: Nadine Boller. Produkcja: Nadine Boller

DECORADO
Świat jest wspaniałą sceną, ale bohaterowie na niej występujący są haniebni.
Hiszpania 2016. Animacja. 11’. Reżyseria: Alberto Vázquez. Produkcja: UniKo 

RI GUANG ZHI XIA (Under the Sun)
Jeden incydent splata losy dwóch rodzin. Nic nowego pod słońcem.
Australia, Chiny 2015. Fabuła. 19’. Reżyseria: Qiu Yang. Produkcja: Qiu Yang, Natalie Erika James 

IN THE DISTANCE
Ponad chmurami panuje spokój. W oddali jednak czai się chaos, który z każdą nocą zbliża się coraz bardziej.
Niemcy 2015. Animacja. 7’. Reżyseria: Florian Grolig. Produkcja: Florian Grolig 

LIGHTRAPPING
Gustavo jest fotografem, który rejestruje nagie ciała mężczyzn w São Paulo. Pewnej nocy podąża za nim młody Pedro, zaintrygowany, ale i niepewny swojego uczestnictwa w projekcie. Miasto będzie świadkiem ich podróży.
Brazylia 2016. Fabuła. 22’. Reżyseria: Márcio Miranda Perez. Produkcja: Lira Cinematográfica 

GREEN SCREEN GRINGO
Za zielonym ekranem cudzoziemiec odkrywa czarującą, lecz wzburzoną Brazylię, gdzie ulice są sceną dla polityki, sztuki i uczuć, a gringo może się temu tylko przyglądać. Efekt końcowy to portret współczesnej Brazylii widzianej okiem zwiedzającego. 
Brazylia, Holandia 2016. Dokument. 16’. Reżyseria: Douwe Dijkstra. Produkcja: Douwe Dijkstra

 

 

 

International Competition is the most prestigious competition at the Festival. This edition features 17 short productions from all over the world, for example from Brazil, Australia, China or Kygrystan. This is not only a geographical panorama full of diverse multicultural content, but above all it is an overview of international short films at the highest level. Presented titles will amaze the audience with the subject matters, unique film language and high artistic value, while offering full spectrum of emotions.

 

Screenings:

set I: Kino Pałacowe / 22.03.2017 / 20:30 / 89’ + Q&A

LIMBO
The leopard shall lie down with the goat. Thewolves shall live with the lambs. And the young boy will lead them. 12+1 kids and the carcass of a whale washed ashore…
France, Greece 2016. Fiction. 30’. Director: Konstantina Kotzamani. Production: Sacrebleu Productions/Homemade films 

TRIAL & ERROR
A film about a lost shirt button, perfectionist aunts, busy cats, startled parrots – and a long-lost friend.
Germany 2016. Animation. 5’. Director: Antje Heyn. Production: Protoplanet Studio 

FLOR DE MIL COLORES (Flower of a Thousand Colours)
”Flor de Mil Colores” is an intimate portrait of Emiliana, a single mother who tries to survive in a remote Bolivian mining camp at 4897 meters above sea level.
Belgium 2015. Documentary. 23’. Director: Karen Vázquez Guadarrama Production: Visiophonics

A LOVE STORY
Two creatures fall in love, weaving a colourful world together. But when darkness threatens to consume one of them, the other must fight to stay together, or risk being torn apart.
United Kingdom 2016. Animation. 7’. Director: Anushka Kishani Naanayakkara. Production: National Film and Television School

MORIOM
Summer 2014. Rural Bangladesh. “I came from Heaven. I came to destroy all bad things in the world. I’m a flower angel. I’m a police officer. I got a job at the police station. I will punish them. I will put them in jail”. This is the story of a girl and the tragedy that changed her life.
Switzerland 2015. Documentary. 12’. Directors: Francesca Scalisi, Mark Olexa. Production: Dok Mobile

489 Years
The imaginary journey in the Korean Demilitarized Zone through the memories of a former South Korean soldier, Mister Kim.
France 2016. Experimental. 11’. Director: Hayoun Kwon. Production: Innerspace

 

set II: Kino Pałacowe / 23.03.2017 / 20:30 / 98’ + Q&A 

MAIKI (Mothers)
In a cold, wet autumn night Philip needs a woman. A woman to give him all her love, to inspire his strength and hopes by doing it professionally and earning her money to the last penny. Philip hires Agathe – a mother for a night.
Bulgaria 2016. Animation. 18’. Director: Lubomir Yotov. Production: Audiovideo Orpheus 

NIEMENDAL (Nothingness)
Two cellmates face yet another day together in prison. They do whatever they can to relieve their boredom, resulting in physically and verbally transgressive behaviour.
Belgium 2016. Fiction. 16’. Director: Harm Dens. Production: Quetzalcoatl

VENUSIA
Lisa, the despotic brothel madam of the luxurious “Venusia“ has only one friend: Lena, an artless prostitute as unpredictable as lazy. The two women are filmed in the intimacy of a smoking room.
Switzerland 2016. Documentary. 35’. Director: Louise Carrin. Production: Thera Production 

WORLD WAR CUP
A grim display of English nationalism, as experienced during a televised football match against Germany. Misguided patriotism, tribal thuggery, and the disallowed goal that brought goal-line technology to the game.
United Kingdom 2016. Experimental. 7’. Director: Simon Ellis. Production: Bub

 

set III: Kino Pałacowe / 24.03.2017 / 20:30 / 86’ + Q&A

DER BLOCK
In the middle of the steppes of Kyrgyzstan an old foundation dating back to the Soviet era is gaining more and more importance in the nomads’ daily life.
Kyrgyzstan, Switzerland 2015. Documentary. 9’. Director: Nadine Boller. Production: Nadine Boller

DECORADO
The world is a wonderful stage, but its characters are disgraceful.
Spain 2016. Animation. 11’. Director: Alberto Vázquez. Production: UniKo 

RI GUANG ZHI XIA (Under the Sun)
One incident occurs, two families tangle. There’s nothing new under the sun.
Australia, China 2015. Fiction. 19’. Director: Qiu Yang. Production: Qiu Yang, Natalie Erika James 

IN THE DISTANCE
It’s calm and peaceful above the clouds. But chaos lurks in the distance and each night, it draws closer.
Germany 2015. Animation. 7’. Director: Florian Grolig. Production: Florian Grolig 

LIGHTRAPPING
Gustavo is a photographer who registers the bodies of naked men in public spaces of São Paulo. One night, young Pedro follows him, curious and undecided about participating in the project or not. The city will witness the journey.
Brazil 2016. Fiction. 22’. Director: Márcio Miranda Perez. Production: Lira Cinematográfica 

GREEN SCREEN GRINGO
Behind a green screen, a foreigner finds his way in an enchanting – and yet turbulent – Brazil. Where the streets are a stage for politics, art and affection, a gringo can only watch. The result is a mixtape-portrait on modern day Brazil seen through the eyes of the visitor.
Brazil, Netherlands 2016. Documentary. 16’. Director: Douwe Dijkstra. Production: Douwe Dijkstra

 

 

Konkurs Polski / Polish Competition

Konkurs Polski powraca do programu Festiwalu. W tym roku patrzymy szeroko i przekraczamy granice, ale zaglądamy również na własne podwórko. Tu dużo się dzieje, rośnie nowe pokolenie reżyserek i reżyserów, których filmy warto pokazać i docenić, bo ich tematyka jest różnorodna, a forma często oryginalna i nieszablonowa. Kino artystyczne przeplata się z gatunkowym, a obok ważnych tematów społecznych pojawia się miejsce na komizm i eksperyment. Filmy w konkursie dzieli wiele, ale bez wątpienia łączą je trzy cechy: są krótkie, dobre i polskie.

 

Pokazy:

set I: Kino Pałacowe / 22.03.2017 / 18:00 / 97’ + Q&A
set I: Centrum Amarant / 23.03.2017 / 16:00 / 97’

DEBIUT (Debut)
Scenariusz coraz bardziej zawłaszcza sobie autora, który nieoczekiwanie znajduje się w centrum kreowanych przez siebie wydarzeń. Autoironiczna próba zmierzenia się z syndromem pierwszego filmu, czyli nieodpartą checią zawarcia w debiutanckiej pracy wszystkich ważnych treści.
Polska 2016. Animacja. 7’. Reżyseria: Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski. Produkcja: Munk Studio 

CZARNOWIDZKA (Unfortunate Teller)
Dorota jest jasnowidzką. Na co dzień pracuje w Instytucie Fizyki, a wieczorami chodzi na spotkania Anonimowych Jasnowidzów. Sprawy komplikują się, gdy na jej drodze staje Szprot – młody, osiedlowy przestępca.
Polska 2016. Fabuła. 26’. Reżyseria: Joanna Satanowska. Produkcja: Lodz Film School, Tofi Film 

POLONEZ (Polonaise)
Dyrektor Domu Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza konkurs na twórczą prezentację własnej postawy patriotycznej. Uczestnicy mają wykazać się kreatywnością, nieograniczoną żadnymi wymogami formalnymi.
Polska 2016. Dokument. 16’. Reżyseria: Agnieszka Elbanowska. Produkcja: Munk Studio 

POWRÓT (The Return)
Ania wychodzi na pierwszą, 30-godzinną przepustkę z zakładu karnego. W domu czekają na nią mąż i kilkuletni syn. W czasie przepustki zamierzają opuścić kraj, jednak przed ucieczką Ania postanawia rozliczyć się z przeszłością.
Polska 2016. Fabuła. 21’. Reżyseria: Damian Kocur. Produkcja: University of Silesia 

CIPKA (Pussy)
Młoda dziewczyna spędza wieczór w mieszkaniu. Postanawia zorganizować sobie sesję przyjemności w samotności, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem.
Polska 2015. Animacja. 8’. Reżyseria: Renata Gąsiorowska. Produkcja: Lodz Film School

WIĘZI (Close Ties)
Barbara i Zdzisław są małżeństwem z 45-letnim stażem. Osiem lat temu Zdzisław zostawił Barbarę i zamieszkał z kochanką. Niedawno zdecydował się wrócić do żony. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się jednak dla małżeństwa trudny.
Polska 2016. Dokument. 19’. Reżyseria: Zofia Kowalewska. Production: Munk Studio

 

set II: Kino Pałacowe / 23.03.2017 / 18:00 / 101’ + Q&A
set II: Centrum Amarant / 24.03.2017 / 16:00 / 101’

NAUKA (Education)
W pewnej szkole podstawowej dzieci mają nauczyć się recytacji wiersza Juliana Tuwima ”Nauka”. Poetycka fraza czasem jest niezrozumiała, niektóre słowa wymagają wyjaśnienia, ale z pomocą przychodzą rodzice.
Polska 2016. Dokument. 20’. Reżyseria: Emi Buchwald. Produkcja: Lodz Film School

OTWARCIE (The Opening)
Umierający na raka artysta zaplanował swój ostatni performance w postaci wernisażu w galerii sztuki współczesnej. Przywieziony ze szpitala w stanie przedśmiertnej agonii zostaje wyeksponowany w galerii niczym obiekt.
Polska 2016. Fabuła. 32’. Reżyseria: Piotr Adamski. Produkcja: Munk Studio

TRZY ROZMOWY O ŻYCIU (Three Conversations on Life)
Trudna rozmowa matki i córki. Matka – lekarka, wierząca i praktykująca katoliczka. Córka – agnostyczka, której dzieci przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Matka jest rozdarta między miłością do córki i wnuków a dogmatami kościoła.
Polska 2016. Dokument. 24’. Reżyseria: Julia Staniszewska. Produkcja: Munk Studio 

ZACZYN (Leaven)
Chcąc, żeby ciasto dobrze wyrosło trzeba wpierw mąkę z drożdżami i mlekiem rozczynić, gotowy zaczyn w ciepłe odstawić, żeby ciasto podrosło. Później dobrze wszystko zagnieść, do tortownicy przełożyć i do pieca wsadzić.
Polska 2016. Animacja. 5’. Reżyseria: Artur Hanaj. Produkcja: Lodz Film School 

ZAGRAJ ZE MNĄ (Come play with me)
Liza odwiedza swojego kuzyna, którego nie widziała od pięciu lat. Oboje powracają do dziecinnych zabaw. Wydają się być niepokonani w swoich prowokacyjnych wyzwaniach, aż do czasu, kiedy spotykają Roberta.
Polska 2016. Fabuła. 20’. Reżyseria: Milena Dutkowska. Produkcja: University of Silesia

 

 

 

 

Polish Competition is back in the Festival program. This edition we look widely and cross the boundaries but we also remember about our own backyard. There is a lot going on, a new generation of directors is growing, whose films are worth to show and appreciate because of valuable and unconventional themes. Arthouse interwinds with genre cinema and besides important social themes there is also a place for comedy and experiment. Films selected to the Competition divide a lot but with no doubt they are connected by three characteristics: they are short, good and Polish

 

Screenings:

set I: Kino Pałacowe / 22.03.2017 / 18:00 / 97’ + Q&A
set I: Centrum Amarant / 23.03.2017 / 16:00 / 97’

DEBIUT (Debut)
A screenwritter finds himself in the center of the story he tries to create. Autoironic attempt to deal with the syndrome of the first film, which is an irresistible desire to showcase all ideas at once.
Poland 2016. Animation. 7’. Directors: Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski. Production: Munk Studio 

CZARNOWIDZKA (Unfortunate Teller)
Dorothy is a clairvoyant. During the day she works at the Institute of Physics and in the evenings she attends the Fortune Tellers Anonymous meetings. Matters get complicated when she meets Sprat – a young, small-town criminal.
Poland 2016. Fiction. 26’. Director: Joanna Satanowska. Production: Lodz Film School, Tofi Film 

POLONEZ (Polonaise)
In the small, central Polish town of Aleksandrów Kujawski, the director of the local culture centre announces a competition. The theme is a creative presentation of your personal patriotic attitude. Entrants are free to demonstrate their creativity in whatever form they like.
Poland 2016. Documentary. 16’. Director: Agnieszka Elbanowska. Production: Munk Studio 

POWRÓT (The Return)
Ania comes out of prison on her first thirtyhour leave. Her husband and toddler son are waiting for her arrival. Everything is prepared – the whole family is to leave the country but before the escape, she decides to face her past.
Poland 2016. Fiction. 21’. Director: Damian Kocur. Production: University of Silesia 

CIPKA (Pussy)

A young girl spends the evening alone at home. She decides to have some sweet solo pleasure session, but not everything goes according to the plan.
Poland 2015. Animation. 8’. Director: Renata Gąsiorowska. Production: Lodz Film School

WIĘZI (Close Ties)
Forty five years of marriage is an impressive anniversary. Eight years ago Zdzisław left Barbara for his lover. Recently he decided to get back to his wife. However, everyday life in one apartment seems to be quitea challenge for the married couple.
Poland 2016. Documentary. 19’. Director: Zofia Kowalewska. Production: Munk Studio

 

set II: Kino Pałacowe / 23.03.2017 / 18:00 / 101’ + Q&A
set II: Centrum Amarant / 24.03.2017 / 16:00 / 101’

NAUKA (Education)
In one elementary school children are told to learn Julian Tuwim’s poem “Science” by heart as homework. The poetic phrase is sometimes incomprehensible, some words require explanation, but parents come to their aid.
Poland 2016. Documentary. 20’. Director: Emi Buchwald. Production: Lodz Film School

OTWARCIE (The Opening)
An artist with cancer planned his last performance for the day of his exhibition opening in a contemporary art gallery. His body connected to medical appliances is wheeled into the exhibition room lying on a bed.
Poland 2016. Fiction. 32’. Director: PiotrAdamski. Production: Munk Studio

TRZY ROZMOWY O ŻYCIU (Three Conversations on Life)
A series of difficult conversations between a mother and a daughter. The mother is a doctor and a devout, practicing Catholic. The daughter is an atheist whose children were conceived through IVF. The mother is torn between love for her family and Catholic beliefs.
Poland 2016. Documentary. 24’. Director: Julia Staniszewska. Production: Munk Studio 

ZACZYN (Leaven)
If you want the dough to rise, mix flour with yeast and milk. Then put the dough in warmth, so it rises a bit. Finally knead it well, place in the baking tin and put in the oven.
Poland 2016. Animation. 5’. Director: Artur Hanaj. Production: Lodz Film School 

ZAGRAJ ZE MNĄ (Come play with me)
Lisa visits her cousin, whom she hasn’t seen for 5 years. They return to the childhood games, the ones they used to play together. In their provocations they seem to be invincible, until they meet Robert.
Poland 2016. Fiction. 20’. Director: Milena Dutkowska. Production: University of Silesia

 

JURORZY – KONKURS MIĘDZYNARODOWY I KONKURS POLSKI /
JURY – INTERNATIONAL COMPETITION AND POLISH COMPETITION

ANANDA PELLERIN

Ananda Pellerin jest dyrektorką programową globalnego kanału filmowego Nowness, z siedzibą w Londynie. Zdobyła doświadczenie redaktorskie pracując w magazynach, przy stronach internetowych i wydawnictwach, skupiających się na kulinariach, filmie, filozofii i kulturze. Publikuje artykuły dla takich czasopism, jak Dazed & Confused i AnOther.

ANANDA PELLERIN

Ananda Pellerin is the programming director for global film channel Nowness, based in London, UK. She has an editorial background in magazines, websites and publishing, with a focus on food, film, philosophy and culture. She publishes her articles in Dazed & Confused and AnOther Magazines.

VIVIANA CARLET

Viviana Carlet jest twórczynią Lago Film Fest, międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych, dokumentów i scenariuszy, który realizowała we Włoszech w 2005 r. oraz Formentera Film, który produkowała w Hiszpanii w 2011 r. Pracowała dla NISI MASA the European Network of Young Cinema w latach 2012 – 2014. Jest dyrektorką artystyczną Lago Film Fest, gdzie organizuje konkursy i projekty wideo. Od 2014 r. jest badaczką na Uniwersytecie Weneckim Ca’ Foscary na Wydziale Zarządzania Kulturą i Sztuką.

VIVIANA CARLET

Viviana Carlet founded Lago Film Fest, international festival of short films, documentaries and scripts in Italy in 2005, and the Formentera Film in Spain in 2011. She worked at NISI MASA the European Network of Young Cinema in 2012 – 2014. As well as serving as artistic director of Lago Film Fest, she organizes contests and art and video projects. She is research fellow at Ca’ Foscary University of Venice in Management of Art and Culture since 2014.

MICHAŁ MARCZAK

Jego ostatni film ”Wszystkie nieprzespane noce”, który miał premierę na Festiwalu Filmowym Sundance został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię. Film wygrał także nagrodę Heterodox za najlepszy film hybrydowy na Cinema Eye Honors 2017 w Nowym Jorku. Ostatnio Marczak wyreżyserował teledysk dla Marka Pritcharda ”Beautiful People” z udziałem Thoma Yorke oraz teledysk winietę dla ostatniego albumu Radiohead – ”A Moon Shaped Pool”. Jego poprzedni film, ”Fuck For Forest” miał swoją premierę na festiwalach South By Southwest i Rotterdam IFF.

 

 

 

MICHAŁ MARCZAK

His latest film “All the Sleepless Nights” premiered at Sundance Film Festival 2016 where it won the Best Directing Award. The film also won the Heterodox award for best hybrid film at the Cinema Eye Honors 2017 in NYC. Marczak recently directed a music video for Mark Pritchard “Beautiful People” featuring Thom Yorke. He also directed a music video vignette for Radiohead from their latest album “A Moon Shaped Pool”. His previous film “Fuck For Forest ” premiered at South By Southwest in Austin, Texas and Rotterdam IFF. 

 

 

 

Dances With Camera

Dances with Camera to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, których wspólnym językiem jest ruch i taniec. Co roku wyselekcjonowane filmy tańca z całego świata odsłaniają przed widzami nieograniczone możliwości fizycznej ekspresji za pomocą filmowej narracji. Dances with Camera nie stawia granic, zapraszając do konkursu zarówno formy fabularne, dokumentalne, animowane, choreograficzne impresje, jak i projekty eksperymentalne. Pewne jest jedno – to zawsze intrygująca podróż w nieznane.

 

Pokazy:

set I: Kino Muza / 21.03.2017 / 18:45 / 98’ + Q&A

SONGS OF THE UNDERWORLD
Gdy na ekranie przeplatają się obrazy starszej i młodszej pary, zaczynamy rozumieć, że nie jest to tylko historia o straconej młodości.
Holandia 2016. 6’. Reżyseria: Nicola Hepp. Produkcja: Stiching Nicola Hepp Dansproducties

COIRE RUADH
Przejście od oswojonego do dzikiego jest dla większości ludzi intymnym przeżyciem, które nie pozostawia widocznych śladów na mapach.
Wielka Brytania 2015. 10’. Reżyseria: Katrina McPherson, Simon Fildes. Produkcja: Goat Media Ltd

NÉANTS
Los czterech osób rozpada się na kawałki. Refleksja nad żałobą i rozczarowaniem.
Kanada 2015. 10’. Reżyseria: Nellie Carrier. Produkcja: Audrey Laroche

LIFE IS A DANCE
Życie rozpoczyna się wraz z biciem serca. To niekończąca się piosenka. Jednak mówią ci, żebyś nie słuchał. Mówią ci, żeby zignorował. Ale teraz wiesz, że ich obietnice były kłamstwem. Wznosisz się do nieba, aby się ruszać, aby tańczyć.
Niemcy 2015. 5′. Reżyseria: Sebastian Linda. Produkcja: Sebastian Linda

DIE STILLE (Still)
Jak można pożegnać się z czymś, co nigdy nie istniało? Zawodowa balerina próbuje poradzić sobie z konsekwencjami nieodwracalnej decyzji.
Niemcy 2016. 29’. Rezyseria: Lily Erlinger. Produkcja: Leslie-Alina Schäfer, Marvin Rössler

AQUARIUS
Film jest metaforą tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. To sekret zawarty w otchłani. Ironią metafory jest fakt, że aby wyrosnąć, zasiane ziarno musi obumrzeć.
Rosja 2016. 9’. Reżyseria: Timo Zhalnin. Produkcja: Storm Production

JILAVA
“Jilava“ opowiada historię zagranicznego misjonarza przetrzymywanego w niesławnym rumuńskim komunistycznym więzieniu. Czy jego wiara przetrwa 12 lat prześladowań oraz psychicznych i fizycznych tortur? Czy komunizm złamie jego duszę?
USA 2016. 9’. Reżyseria: John T. Williams. Produkcja: Cinema Dance Productions

THROUGH MY STREET
Para pracowników przygotowuje się do zwyczajnego dnia. On robi kanapki, kiedy ona śpiewa piosenkę przed telewizorem. Jednak gdy dotrą do pracy, ich dzień niespodziewanie nabierze artystycznego wymiaru.
Szwajcaria 2015. 5’. Reżyseria: Piet Baumgartner. Produkcja: Piet Baumgartner

PROMENADE
”Promenade” proponuje nietypowe podejście do tańca, video i architektury, celem odnalezienia nowych interpretacji przestrzeni.
Argentyna 2015. 9’. Reżyseria: Cirila Luz Ferron. Produkcja: Proyecto en Bruto

EXQUISITE CORPS
42 współczesnych choreografów łączy się, tworząc taneczny list miłosny.
USA 2016. 6’. Reżyseria: Mitchell Rose. Produkcja: Ohio State University Department of Dance

 

set II: Kino Muza / 22.03.2017 / 18:45 / 96’ + Q&A

SENSATE
Kobieta stara się wyzbyć emocjonalnej pustki, która nie pozwala jej poczuć żadnego fizycznego przywiązania do życia. Decyduje się na desperacką podróż, poszukując sposobu, aby poczuć rzeczywistość świata.
Wielka Brytania 2015. 16’. Reżyseria: Jo Cork. Produkcja: Jo Cork 

PLOW PLANT REAP
Pośród majestatycznego krajobrazu pól uprawnych, kobieca społeczność gromadzi się, aby wspólnie przeżywać chrzest. Wschodząc i zachodząc niczym słońce i cień, “Plow Plant Reap” celebruje radość i porządek zwieńczone żniwami.
USA 2015. 13’. Reżyseria: Marta Renzi. Produkcja: And Dancers, Inc.

TOURNURES (Twist)
W świecie, w którym płeć kulturowa jest odwrócona, mężczyzna usiłuje uwolnić się od strumienia alienacji, uprzedzeń i stygmatyzacji. Ucieleśnia emancypację, domaga się równości seksualnej.
Belgia 2016. 8’. Reżyseria: Sebastien De Buyl. Produkcja: Terlingua Films & Hélios

TO THE ENDS OF THE FINGERTIPS
Wymykając się przez palce czasu, poszukujemy wolności i spełnienia w tej surrealistycznej, bogatej wizualnie opowieści.
Wielka Brytania 2016. 3’. Reżyseria: Roswitha Chesher. Produkcja: Artstrust Productions

MINI BALLET EN TROIS TACHES DE SANG (A Blood Stained Ballet)
W swojej sypialni kobieta musi walczyć z mężczyzną, który w niewyjaśnionych okolicznościach wyszedł z jej szafy. Nieznajomy próbuje uwieść kobietę, ale staje się coraz bardziej brutalny.
Francja 2016. 16’. Reżyseria: Étienne Chédeville. Produkcja: 6TMD FILMS 

JUST SO
Moralność bawi, eksplorując oczekiwania lat 70-tych.
USA 2016. 9’. Reżyseria: Ben Estabrook. Produkcja: Amy Seiwert’s Imagery

TACT
Dwoje tancerzy, zaangażowanych w powolną poezję zmienianych póz i podnoszeń, tworzy organiczną architekturę trudną do zdefiniowania. Następuje zaburzenie, grawitacja się waha, a więź tancerzy spala się, pozostając w stałej transformacji.
Francja 2016. 15’. Reżyseria: Thibaud Le Maguer. Produkcja: Le Fresnoy

SOLO NA DWIE (Solo for Two)
Po długiej stagnacji bohater uczy się, jak ponownie wyrażać uczucia. Minimalistyczna historia opowiedziana poprzez taniec i stop motion.
Polska 2016. 4’. Reżyseria: Anita Kwiatkowska-Naqvi, Kalina Duwadzińska. Produkcja: LeLe Crossmedia Production

PILGRIMAGE
Dziewięcioro tancerzy i piosenkarzy podróżuje wzdłuż rozgrzanych dróg i pól księżycowych, aby znaleźć schronienie w porzuconym miejscu kultu. Poprzez szereg skomplikowanych tureckich rytmów, grupa odnajduje ukojenie w chronionej przestrzeni.
Kanada 2016. 11’. Reżyseria: Marlene Millar. Produkcja: Migration Dance Film Project

 

 

 

 

 

 

Dances with Camera is an international short films competition, whose common language is movement and dance. Every year selected dance films from all around the world reveal to viewers endless possibilities of physical expression through film medium. Dances with Camera is open for feature forms, documentaries, animations, choreographic impressions as well as experimental projects. We can be sure of one thing – it is always an intriguing journey into the unknown.

 

Screening:

set I: Kino Muza / 21.03.2017 / 18:45 / 98’ + Q&A

SONGS OF THE UNDERWORLD
As the images of the older and the younger couple become more intertwined, we begin to understand that this story is not only about youth being lost.
Netherlands 2016. 6’. Director: Nicola Hepp. Production: Stiching Nicola Hepp Dansproducties

COIRE RUADH
The transition between not wild and wild is for most people all about a feeling and it’s this very personal response that matters not lines on maps.
United Kingdom 2015. 10’. Directors: Katrina McPherson, Simon Fildes. Production: Goat Media Ltd

NÉANTS
Four characters see their destiny falling apart. An exploration about mourning, an anticlimax.
Canada 2015. 10’. Director: Nellie Carrier. Production: Audrey Laroche

LIFE IS A DANCE
With your heartbeat the rythm of your life begins. It’s an endless playing song. But they tell you not to listen. They tell you to ignore. But now you know their promises were a lie. You rise up to move and dance to the sky.
Germany 2015. 5′. Director: Sebastian Linda. Production: Sebastian Linda

DIE STILLE (Still)
How do you part from something that never existed? A professional ballerina deals with the effects of an irreversible decision.
Germany 2016. 29’. Director: Lily Erlinger. Production: Leslie-Alina Schäfer, Marvin Rössler

AQUARIUS
This film is a metaphor for who we are, for where we come from? A secret held in the abyss. The irony of our metamorphosis – in order to grow, the seed must die.
Russia 2016. 9’. Director: Timo Zhalnin. Production: Storm Production

JILAVA
“Jilava“ tells the story of a foreign missionary held prisoner at the infamous Romanian Communist prison. Can his faith survive twelve years of persecution, mental and physical torture? Will Communism break his soul?
USA 2016. 9’. Director: John T. Williams. Production: Cinema Dance Productions

THROUGH MY STREET
A couple of workers get ready for the usual routine. He fills a sandwich while she sings a song in front of the TV. But, once they arrive to their job site, their working day turns into an unexpected artistic event.
Switzerland 2015. 5’. Director: Piet Baumgartner. Production: Piet Baumgartner

PROMENADE
“Promenade” proposes a rapprochement between dance, video and architecture, with the aim of finding new interpretations of space.
Argentina 2015. 9’. Director: Cirila Luz Ferron. Production: Proyecto en Bruto

EXQUISITE CORPS
42 contemporary choreographers link together on a chain love letter to dance.
USA 2016. 6’. Director: Mitchell Rose. Production: Ohio State University Department of Dance

 

set II: Kino Muza / 22.03.2017 / 18:45 / 96’ + Q&A

SENSATE
One woman’s fight to shed the emotional inhibition which prevents her from feeling any true physical connection to her life. Through her desperate journey, she seeks a way to feel the reality of her world.
United Kingdom 2015. 16’. Director: Jo Cork. Production: Jo Cork

PLOW PLANT REAP
Against a majestic landscape of rolling farmland, an all-female community comes together, joining in a baptism and a roundelay. Arriving and leaving like sun and shadow, “Plow Plant Reap” celebrates the joy and order that culminate in harvest.
USA 2015. 13’. Director: Marta Renzi. Production: And Dancers, Inc.

TOURNURES (Twist)
In a world where gender is reversed, a man tries to free himself from the torrent of alienation, prejudice and stigma. Embodying emancipation, claiming sexual equality.
Belgium 2016. 8’. Director: Sebastien De Buyl. Production: Terlingua Films & Hélios

TO THE ENDS OF THE FINGERTIPS
Slipping through the fingers of time, we follow a search for freedom and fulfilment in this visually rich and surreal tale.
United Kingdom 2016. 3’. Director: Roswitha Chesher. Production: Artstrust Productions

MINI BALLET EN TROIS TACHES DE SANG (A Blood Stained Ballet)
In her bedroom, a young woman must fight to protect herself against a man who came mysteriously out of the closet. Man tries to seduce her but becomes more and more violent.
France 2016. 16’. Director: Étienne Chédeville. Production: 6TMD FILMS 

JUST SO
A morality play exploring anticipation and the ’70s.
USA 2016. 9’. Director: Ben Estabrook. Production: Amy Seiwert’s Imagery 

TACT
Two dancers engaged in a slow poetry of reposing and uplifting generate organics architectures rendered difficult to define. Disorder emerges, gravity wavers, the bound dancers merge in order to appear in constant transformation.
France 2016. 15’. Director: Thibaud Le Maguer. Production: Le Fresnoy 

SOLO NA DWIE (Solo for Two)
After a long standstill the protagonist learns how to feel once again. A minimalistic story told with dance and stop motion.
Poland 2016. 4’. Directors: Anita Kwiatkowska-Naqvi, Kalina Duwadzińska. Production: LeLe Crossmedia Production

PILGRIMAGE
Nine dancers and singers travel across along parched roads and moonlit fields to find refuge in an abandoned place of  worship. Through a complex series of Turkish usul patterns the group finds solace in the sheltered space.
Canada 2016. 11’. Director: Marlene Millar. Production: Migration Dance Film Project

 

 

JURORZY – DANCES WITH CAMERA /
JURY – DANCES WITH CAMERA

GÁBOR PINTÉR

Zajmuje się filmem tańca od 2005 r., kiedy to zainicjował EDIT Festival, pierwszą międzynarodową platformę tańca na Węgrzech, której był kuratorem przez 4 lata. Obecnie dyrektor artystyczny Parallel Art Foundation, gdzie oprócz prowadzenia działań związanych ze sztukami wizualnymi oraz site-specific, koordynuje Dance Film Project, mający na celu dystrybucję i propagowanie węgierskiego filmu tańca na arenie międzynarodowej. W 2017 r. Parallel Art Foundation zorganizowało pierwszą edycję SZERPENTIN International Dance Film Festival.

GÁBOR PINTÉR

Committed to dance film since 2005, when he initiated EDIT Festival, the first international dance film platform in Hungary, of which he was the curator for four years. Currently artistic director of Parallel Art Foundation, where besides running visual art and site-specific dance programs, he is the coordinator of the Dance Film Project, an initiative to distribute and internationally contextualise Hungarian dance film. In 2017 the Foundation launches the first edition of SZERPENTIN International Dance Film Festival.

KOEN VICTOOR

Do 2016 r. koordynator artystyczny Ciné Privé, wędrownego festiwalu kina krótkometrażowego z siedzibą w Gandawie, w Belgii. Zaangażowany w rozwój różnorodnych festiwali i projektów dotyczących filmu, teatru i tańca, zarówno w Gandawie, jak i poza granicami kraju. Obecnie pracuje dla Danspunt vzw, organizacji promującej i wspierającej szeroko pojęty taniec, performance i środowisko taneczne na terenie Belgii. 

KOEN VICTOOR

Until 2016 the artistic coordinator of Ciné Privé, a nomadic short film festival based in Ghent, Belgium. He was involved in the development of various festivals and projects (including film, theatre, dance) in the city of Ghent and beyond. Currently, he works for Danspunt vzw, an organisation that promotes and supports dance, dance performances and dancers in Belgium.

Andrzej Grabowski

Fotograf teatralny i reklamowy, portrecista, scenograf. Twórca dwóch prężnie pracujących pracowni: studia fotografii reklamowej oraz studia  designu Holin. Ekspresję ciała, ciało w ruchu oraz taniec fotografuje od prawie 30 lat. Wśród teatrów, z którymi współpracował są  m.in.: Polski Teatr Tańca Balet Poznański, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatr  Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Movements Factory. Jako fotograf pracował dla największych agencji reklamowych: Saatchi & Saatchi, McCannEricson, Lintas, GPD, Just, Tequila.

 

 

Andrzej Grabowski

Theatre and advertising photographer, portrait painter, stage designer. Creator of two dynamically working studios: studio of advertising photography and design studio Holin. He photographs body expression, body in movement and dance for almost 30 years. Among the theaters he has worked with are: Polish Dance Theatre Poznan Ballet, Grand Theatre in Poznan, New Theatre in Poznan, Polish Theatre in Poznan, Movements Factory. As a photographer he worked for the largest advertising agencies: Saatchi & Saatchi, McCannEricson, Lintas, GPD, Just, Tequila.

 

 

unxpctd.mov

Zaskakujące, nieoczywiste, intrygujące. Takie filmy zostaną zaprezentowane w ramach unxpctd.mov – nowego konkursu na Short Waves Festival, poświęconego filmom krótkometrażowym z pogranicza sztuk wizualnych, klasycznego kina i form eksperymentalnych. Idea tego konkursu powstała jako efekt obserwacji dotychczasowej selekcji festiwalu, w której pojawiało się wiele interesujących filmów eksperymentalnych. Charakter konkursu oddają takie pojęcia jak: #art #cinema #shortfilm #experimentalforms #videoart #whitecube #blackbox #silverscreen #outofframe #inbetween #fromgallerytocinema #beyondborders.

 

Pokazy:

set I: Kino Pałacowe / 24.03.2017 / 18:00 / 80’ + Q&A

SOMETHING ABOUT SILENCE
Mojej żonie nie podobają się moje filmy. Mówi, że są stratą czasu. Ale ona jest pełną nienawiści ignorantką. Nie zachowujcie się jak moja żona.
Niemcy 2015. 13’. Reżyseria: Patrick Buhr. Produkcja: Ute Dilger

FILM O OBSESJI (Movie about Obsession)
”Film o obsesji” to egzystencjalne przemyślenia artystki w formie mówionej, zestawione z abstrakcyjnymi obrazami, takimi jak: ”łańcuch potrzebowy” przypominający półkę z książkami czy graficzny schemat ”potrzeby” jakby wyjęty spod mikroskopu.
Polska 2016. 7’. Reżyseria: Marta Stachowska. Produkcja: Marta Stachowska

PROCEDERE
Autentyczny dziennik choroby, który ukazuje krajobraz duszy osoby cierpiącej na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: ”Złe obrazy powinny nagle zniknąć!” Ponieważ negatywne obrazy nie powinny pojawiać się w myślach. Tak czy inaczej, są tutaj i nieustannie krążą po mózgu.
Szwajcaria 2015. 6’. Reżyseria: Delia Schiltknecht. Produkcja: Filippo Bonacci, Delia Schiltknecht

WOMAN WITHOUT MANDOLIN
Twarz kobiety zdaje się unosić w przestrzeni. Zagłębia się w nią, a jej oddech staje się prawie niesłyszalny. Dogłębnie się nam przygląda. W międzyczasie przechodzi transformację, odkrywając i odzyskując siebie kawałek po kawałku.
Brazylia, Niemcy 2015. 5’. Reżyseria: Fabiano Mixo. Produkcja: Fabiano Mixo, Leonie Schäfer

EXONERATION
Czas trwania staje się wyrazem załamania kontinuum, zatrzymania i w efekcie końcowym – zmiany, bezwładu. Podczas spięcia, które pojawia się wraz ze zwolnieniem, Jacek Jędrzejczak znajduje miejsce na refleksję, opartą na zwróceniu uwagi na szerszą perspektywę i głębszy wymiar.
Polska 2016. 5’. Reżyseria: Jacek Jędrzejczak. Produkcja: Jacek Jędrzejczak

ZIELEŃ, BIEL, POMARAŃCZ – KOMPOZYCJA (Green, white, orange – a composition)
”Zieleń, biel, pomarańcz – kompozycja” to rejestracja pejzażu z lotu ptaka. Jest to malarskie wideo traktujące scenę wspołczesności jako kompozycję barw i treści oszczędnie operujące informacją. Film powstał na greckiej wyspie Lesbos.
Polska 2016. 3’. Reżyseria: Tymon Nogalski. Produkcja: Tymon Nogalski

BAUANGRIFF (Contruction Assault)
Film o cyklach budowania i wyburzania na peryferiach Pekinu. Podróż przeskakuje pomiędzy rozległymi i ciągle zmieniającymi się krajobrazami oraz ogromnymi billboardowymi ekranami, które zajmują miasto, promują rozwój oraz lepsze życie.
Niemcy 2015. 8’. Reżyseria: Laura Engelhardt. Produkcja: Laura Engelhardt

NOVI JUŽNI ZAGREB (Zagreb Confidential – Imaginary Futures)
Wyobrażenia przyszłości oraz podróż w czasie przez Zagrzeb. Historia rozwoju miasta od lat 60-tych do teraźniejszości opowiedziana poprzez trwający nadal projekt modernizmu i kres utopii.
Chorwacja 2015. 14’. Reżyseria: Darko Fritz. Produkcja: Ivana Kragic 

KWASSA KWASSA
Nowa produkcja filmowa SUPERFLEX obrazująca konstruktora łodzi na wyspie Anjouan na Komorach. Łodzie przeznaczone są do połowu ryb, ale także do transportu emigrantów na sąsiadującą wyspę Mayotte.
Dania, Wietnam 2015. 19’. Reżyseria: Tuan Andrew Nguyen. Produkcja: Tuan Andrew Nguyen, Superflex

set II: Kino Pałacowe / 25.03.2017 / 14:30 / 80’ + Q&A

THE POWDER OF SYMPATHY
Zagłębiając się w globalny przepływ materiałów, w tym przypadku miedzi, ”The Powder of Sympathy” wprowadza w ruch obrazy połączone z gorączkowymi dźwiękami tłuczenia, syczenia i grzechotania, pochodzącymi z Afryki Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Chin.
Finlandia, USA, Chiny 2015. 9’. Reżyseria: Tuomas A. Laitinen. Produkcja: Tuomas A. Laitinen

PLASMA VISTA
“Plasma Vista” pozwala zbadać tematy ekonomii, produkcji, kreatywności i kooperacji. Obiekty i narzędzia stają się cielesne i manipulacyjne. Magik jest złożoną kreskówkową maszyną, która powtarza sztuczki i równania.
Wielka Brytania 2016. 8’. Reżyseria: Sarah Cockings, Harriet Fleuriot. Produkcja: Sarah Cockings, Harriet Fleuriot

THIS AIN’T DISNEYLAND
Osobista surrealistyczna relacja z ataków 11 września w Nowym Jorku, opowiedziana poprzez zestawienie dekonstrukcji bliźniaczych wież i disneyowskich neoarchetypów.
Chiny 2015. 7’. Reżyseria: Faiyaz Jafri. Produkcja: Faiyaz Jafri

BLOW OUT
Z kluczowej dla filmu ”Powiększenie” Antonioniego, ostatniej sekwencji scen w Myriad Park w Londynie, została cyfrowo usunięta postać głównego bohatera. Usunięcie Thomasa, protagonisty filmu, stwarza pustą przestrzeń, gotową do wypełnienia przez pamięć i wyobraźnię widza.
Polska 2016. 5’. Reżyseria: Grzegorz Stefański. Produkcja: Grzegorz Stefański

HOTARU
Mówili mi: ”Martha, masz dar. Tu na dole, twój dar jest bezużyteczny. Więc zamierzamy ci pokazać najpiękniejsze rzeczy. Będziesz miała więcej wspomnień niż ktokolwiek inny. A potem zaśniesz. I już się nie obudzisz. Ale będziesz miała najcenniejsze wspomnienia z Ziemi”.
Francja 2015. 22’. Reżyseria: William Laboury. Produkcja: William Laboury

HOME
Dom to zaginione samoloty i zatopione łodzie; to pochwała w formie wiersza. Film o australijskim kryzysie uchodźczym.
Australia 2015. 4’. Reżyseria: Charles Williams. Produkcja: Charles Williams

SHE WHOSE BLOOD IS CLOTTING IN MY UNDERWEAR
Po badaniach dotyczących wzmocnienia widzenia poprzez podczerwień w nowoczesnych działaniach wojennych, Vika Kirchenbauer wykorzystuje te środki technologiczne by mówić na temat intymności, ciała i uprzywilejowania wzroku widza.
Niemcy 2016. 4’. Reżyseria: Vika Kirchenbauer. Produkcja: Vika Kirchenbauer 

CITY CRUSH
Podejrzany oprych porywa pięknego chłopca o egzotycznej urodzie. Wywozi go do City Crush. Kiedy niedoszły konkubent ucieka z aukcji, na której został wystawiony, musi nawigować pomiędzy pustką, nudą i pełnymi dewiacji pragnieniami mieszkańców miasta.
Australia 2015. 14’. Reżyseria: Mia Forrest. Produkcja: Mia Forrest 

NOT EVEN NOTHING CAN BE FREE OF GHOSTS
Do siatkówki oka nie dociera film, a impulsy i fale czystego światła. Nieprzerwana pulsacja jasno-ciemnego światła zmienia się, osiągając punkt kulminacyjny w czarno -białej stroboskopowej burzy.
Niemcy, Austria 2016. 11’. Reżyseria: Rainer Kohlberger. Produkcja: Rainer Kohlberger

 

 

 

 

Unexpected, obscure, intriguing. That is the kind of films we will be screening at unxpctd.mov, the new competition at Short Waves Festival dedicated to short films that are a hybrid of visual art, classic cinema and experimental forms. The competition was created as an effect of observation of the festival’s selections from the past years, which included a lot of interesting experimental films. The competition may be defined by such concepts as: #art #cinema #shortfilm #experimentalforms #videoart #whitecube #blackbox #silverscreen #outofframe #inbetween #fromgallerytocinema #beyondborders.

 

Screenings:

set I: Kino Pałacowe / 24.03.2017 / 18:00 / 80’ + Q&A

SOMETHING ABOUT SILENCE
My wife doesn’t like my movies. She says they are a waste of time. But she is an ignorant and hateful person. Don’t be like my wife.
Germany 2015. 13’. Director: Patrick Buhr. Production: Ute Dilger

FILM O OBSESJI (Movie about Obsession)
“Movie about Obsession” is an artist’s existential reflection on spoken form, juxtaposed with abstract images such as: “need chain” resembling a book shelf or a graphic diagram of “need” as if it were taken out from under the microscope.
Poland 2016. 7’. Director: Marta Stachowska. Production: Marta Stachowska

PROCEDERE
The genuine disease diary leads into the soulscape of a person suffering from OCD: “Bad images should disappear suddenly!“ Since negative images mustn’t been thought. Nevertheless, they are here and constantly circling in the brain.
Switzerland 2015. 6’. Director: Delia Schiltknecht. Production: Filippo Bonacci, Delia Schiltknecht

WOMAN WITHOUT MANDOLIN
The face of a woman seems to be fluctuating in space. She is absorbed and it is almost possible to hear her breathing. She gazes at us profoundly. Meanwhile she is transforming herself, unravelling and recovering herself piece by piece.
Brazil, Germany 2015. 5’. Director: Fabiano Mixo. Production: Fabiano Mixo, Leonie Schäfer

EXONERATION
Duration becomes an expression of the slump of continuum, stoppage, and as a result – a change, an inertness. In a tension of slowdown Jacek Jędrzejczak finds the space for reflection, constituted on noticing a broader perspective and deeper dimensions.
Poland 2016. 5’. Director: Jacek Jędrzejczak. Production: Jacek Jędrzejczak

ZIELEŃ, BIEL, POMARAŃCZ – KOMPOZYCJA (Green, white, orange – a composition)
“Green, white, orange – a composition” is a record of landscape from birds eye. It’s a pictorial video of modernity as a composition of colour and content sparingly operating information. The film was recorded on the Greek island of Lesbos.
Poland 2016. 3’. Director: Tymon Nogalski. Production: Tymon Nogalski

BAUANGRIFF (Contruction Assault)
Film is about the building and demolition cycles in Beijing’s periphery. The journey shifts between vast and continuously changing landscapes and the massive advertising screens that occupy the city and promote progress and a better life.
Germany 2015. 8’. Director: Laura Engelhardt. Production: Laura Engelhardt 

NOVI JUŽNI ZAGREB (Zagreb Confidential – Imaginary Futures)
Imagining the future and time travel through the city of Zagreb. The story of the city’s expansion from the 1960s to the present is told by presenting an unfinished project of modernism and the end of utopia.
Croatia 2015. 14’. Director: Darko Fritz. Production: Ivana Kragic

KWASSA KWASSA
A new filmwork by SUPERFLEX portraying a boatbuilder on the island of Anjouan, in the Comoro Islands. The boats are used for fishing but also to transport migrants to the neighbouring island of Mayotte.
Denmark, Vietnam 2015. 19’. Director: Tuan Andrew Nguyen. Production: Tuan Andrew Nguyen, Superflex

set II: Kino Pałacowe / 25.03.2017 / 14:30 / 80’ + Q&A

THE POWDER OF SYMPATHY
Diving deep into the global flow of materials, in this instance copper, “The Powder of Sympathy” sets in motion a frantic flow of images combined with feverish pounding, hissing and rattling sounds sourced from West Africa, the USA and China.
Finland, USA, China 2015. 9’. Director: Tuomas A. Laitinen. Production: Tuomas A. Laitinen

PLASMA VISTA
“Plasma Vista” allows us to explore the themes of economics, production, creativity and collaboration. Objects and devices become bodily and manipulative. The magician is a composed cartoon machine repeating tricks and equations.
United Kingdom 2016. 8’. Directors: Sarah Cockings, Harriet Fleuriot. Production: Sarah Cockings, Harriet Fleuriot

THIS AIN’T DISNEYLAND
A surreal personal account of the 9/11 attacks in New York, presented in the form of juxtaposition of the destruction of the Twin Towers and Disney neo-archetypes.
China 2015. 7’. Director: Faiyaz Jafri. Production: Faiyaz Jafri 

BLOW OUT
The main protagonist has been digitally removed from Myriad Parc scenes of Antonioni’s “Blowup”. The removal of Thomas, the hero, creates an empty space, ready to be filled with the viewer ’s memory and imagination.
Poland 2016. 5’. Director: Grzegorz Stefański. Production: Grzegorz Stefański

HOTARU
They told me: “You have a gift, Martha. Down here, your gift is useless. So we’re going to show you the most beautiful things. You’re going to have more memories than anyone else. And then, you will fall asleep. You won’t wake up again. But you will carry the most precious memories from Earth”.
France 2015. 22’. Director: William Laboury. Production: William Laboury 

HOME
Home is missing planes and sunken boats; a eulogy in the form of a poem. A film about Australian refugee crisis.
Australia 2015. 4’. Director: Charles Williams. Production: Charles Williams 

SHE WHOSE BLOOD IS CLOTTING IN MY UNDERWEAR
Following her research on enhanced vision via infrared technology in modern warfare, here Vika Kirchenbauer utilises these technological means to discuss intimacy, the body and the privileged gaze of the spectator.
Germany 2016. 4’. Director: Vika Kirchenbauer. Production: Vika Kirchenbauer

CITY CRUSH
A lavish thug poaches an exotic young trophy-boy and smuggles him into City Crush. When our would be ivory concubine escapes during his own sale he must navigate the desolation, boredom, and deviant lust of the locals.
Australia 2015. 14’. Director: Mia Forrest. Production: Mia Forrest 

NOT EVEN NOTHING CAN BE FREE OF GHOSTS
No motion pictures meet the retina, but instead, impulses and waves of pure light. The extreme light-dark intervals incessantly vary, climaxing in a black-and-white stroboscope storm.
Germany, Austria 2016. 11’. Director: Rainer Kohlberger. Production: Rainer Kohlberger

 

JURORZY – UNXPCTD.MOV /
JURY – UNXPCTD.MOV

 

STACH SZABŁOWSKI

(ur. 1973). Kurator, krytyk sztuki i publicysta. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UW. W latach 1998-2016 związany z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kurator i producent ponad 50 wystaw i projektów artystycznych realizowanych w Polsce i za granicą. Redaktor wydawnictw o sztuce i autor licznych tekstów. Publikuje w katalogach wystaw, książkach o sztuce a także w periodykach specjalistycznych i prasie głównego nurtu. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej czy Fluidzie.

STACH SZABŁOWSKI

(born 1973) Curator, art critic and publicist. Art History Institute at University of Warsaw graduate. In the years 1998-2016 he was associated with The Centre for Contemporary Art at Ujazdowski Castle in Warsaw. Polish Film Institute expert. Curator and producer of over 50 exhibitions and art projects, both in Poland and abroad. Editor of art publications and author of many texts. He publishes his work in exhibition catalogues, art publications, specialist periodicals and mainstream press. He has published his texts in Gazeta Wyborcza and Fluid.

ŁUKASZ JASTRUBCZAK

(ur. 1984 r.) W 2009 roku otrzymał dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Posługuje się różnymi mediami: wideo, instalacja, rzeźba, rysunek, obiekt, koncert, interwencja, podróż, zdarzenie, nagrania muzyki intuicyjnej. Wystawy indywidualne prezentował m.in w Art in General w Nowym Jorku, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Galerii Sabot w Cluj-Napoca, CSW Kronika w Bytomiu. Jest laureatem nagrody „Spojrzenia” Fundacji Deutsche Bank w 2013 roku. Od 2014 roku razem z Zorką Wollny organizuje Festiwal Dźwięku i Obrazu Młode Wilki.

ŁUKASZ JASTRUBCZAK

(born 1984) In 2009, he graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice. He employs a variety of media: video, installation, sculpture, drawing, object, concert, intervention, travel, event, intuitive music recordings. He organized individual exhibitions at Art in General in New York City, Art Bunker in Cracow, Sabot Gallery in Cluj-Saboca, and CSW Kronika in Bytom. He is a Deutsche Bank Foundation award 2013 laureate. Since 2014, together with Zorka Wollny, he has been organizing the Sound and Image Festival Młode Wilki.

TOBY ASHRAF

Dziennikarz, kurator, tłumacz i filmowiec mieszkający w Berlinie. Publikuje na łamcah wielu magazynów i moderuje dyskusje o filmie, takie jak Berlinale Forum czy Berlinale Generation. W 2014 r. stworzył Berlin Art Film Festival, który skupia się na niezależnych filmach eksperymentalnych o Berlinie. W 2015 r. wygrał Siegfried Kracauer Prize za Best Film Review. Jest członkiem komisji European Media Art Festival (EMAF) i organizuje CIMA BERLIN – serię comiesięcznych pokazów berlińskich filmów o tematyce związanej z LGBTQ z arabskim tłumaczeniem dla uchodźców. 

 

 

TOBY ASHRAF

Journalist, curator, translator and film professional based in Berlin. He writes for various publications and moderates film talks such as Berlinale Forum and Berlinale Generation. In 2014 he founded the Berlin Art Film Festival which focuses on art films experimental video works that focus on Berlin. In 2015 he won the Siegfried Kracauer Prize for Best Film Review. He has been part of the commission of the European Media Art Festival (EMAF) and organises CIMA BERLIN, a series of monthly screenings of queer Berlin films with live Arabic translation for refugees.