Program branżowy i edukacyjny / Industry and education

Poznań Industry Weekend

Poznań Industry Days to roczny projekt, którego celem jest profesjonalizacja lokalnej branży filmowej.

W odróżnieniu od poprzednich lat będzie trwał cały rok, a w tym razem tematem przewodnim będzie tworzenie scenariusza filmowego do krótkich (i nie tylko) form filmowych.

Nieoczekiwanie Poznań Industry Days rozpocznie weekend poświęcony w całości rozwojowi lokalnego środowiska i osób pracujących lub chcących rozpocząć swą działalność w obszarze kreacji filmowej.

Poznań Industry Weekend składa się z wykładu oraz 1- i 2-dniowych warsztatów, na które obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszystkie elementy programu Poznań Industry Weekend będą miały miejsce w nowoczesnym Biurowcu Za Bramką w Sali Konferencyjnej Przestrzeni +1 (ul. Za Bramką 1, p. I, www.plusjeden.com) obok Starego Rynku i pl. Kolegiackiego w Poznaniu.

 

24.03 (piątek), 17:00 – 17:45  / Sala Konferencyjna Przestrzeni +1, p. I / ENG
Wykład inaugurujący: „Specyfika scenariuszy do krótkich form filmowych”
Wstęp wolny 

Roczny cykl wydarzeń branżowych rozpocznie się wykładem otwartym dla wszystkich uczestników i publiczności. Będzie dotyczył zagadnień związanych z pisaniem scenariuszy do krótkich form filmowych. Prelegentem jest scenarzysta Jakob Hilpert, współpracujący z renomowaną DFFB (Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin) z Niemiec.

 

24.03 (piątek), 11:00 – 16:00 / Sala Konferencyjna  cz. A. Przestrzeni +1, p. I
Warsztat: Poznań PRO — „Scenariusz pod montaż filmowy”

Materiał literacki, jakim jest scenariusz, powinien spełniać kryteria dobrej opowieści filmowej. Budowanie tempa i rytmu oraz sprawne prowadzenie filmowej narracji nie mogą czekać na etap post-produkcyjny. Organizując strukturę swojego scenariusza, autor musi mieć pełne rozeznanie w stylistycznych środkach, jakimi dysponuje montażysta. Z tego powodu ten praktyczny warsztat kierujemy do wszystkich praktyków, którzy działają już w branży medialnej i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje.

Prowadzący warsztat: Jarek Kupść – ukończył studia reżyserii i scenopisarstwa na uniwersytecie stanowym w San Francisco. Jego pełnometrażowy debiut, „Recoil” („Odrzut”), zdobył główne nagrody na licznych międzynarodowych festiwalach filmowych. Filmem fabularnym zajmuje się od 1984 rok, jest wykładowcą akademickim oraz warsztatowym.

Dla kogo?: osoby doświadczone \ pracujące w branży medialnej

Zapisy na warsztat zostały zakończone.

 

25 – 26.03 (sob. i niedz.), 10:00 – 15:00 / Sala Konferencyjna  cz. A. Przestrzeni +1, p. I
Warsztat: DIY „Krótki film – krótki scenariusz?”

Warsztat pozwoli poznać sposoby pisania scenariuszy do filmów krótkometrażowych. Proces zostanie omówiony na poziomie wszystkich etapów tworzenia scenariusza, od elementarnych zagadnień teoretycznych do bardziej złożonych zadań praktycznych.

W warsztatach uczestniczą mieszkańcy Wielkopolski, ideą projektu jest wspieranie lokalnych talentów.

Prowadząca warsztat: Agnieszka Kruk – scenarzystka, script coach, organizatorka Script Fiesty, tłumaczka książki Lindy Aronson „Scenariusz na miarę XXI wieku”, autorka programów kształcenia scenarzystów, założycielka StoryLab.pro, ekspert w programie Creative Europe MEDIA: Development Single Project.

Dla kogo?: osoby początkujące 

Zapisy na warsztat zostały zakończone.

Każdy dzień weekendu branżowego zakończy integracja uczestników obu grup warsztatowych w klubie festiwalowym.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania oraz Poznan Film Commission.

 

– – –

 

Poznań Industry Weekend to część jednorocznego projektu Poznań Industry Days, składającego się z warsztatów weekendowych w okresie letnim i jesiennym. O szczegółach także poinformujemy Was już wkrótce.

 

REGULAMINY:
Regulamin_SWF_Poznan_PRO 
Regulamin_SWF_DIY

 

 

A “Report on Poznan Film Culture” was published in October 2016 and created under the supervision of Doctor M. Adamczak (UAM). One of the significant needs emphasized in the publication was creation of an innovative educational form dedicated to local artists. For that reason, we decided to change the format of this year ’s Poznań Industry Days. The project will last the whole year and include lectures and workshops with high class experts from Poland and other locations. In 2017, a screenplay will be the main subject of all industry events.

This year ’s Poznań Industry Days will be commenced with a Poznań Industry Weekend consisting of an inaugural lecture and two sign up only workshops. All of the events take place in a conference room of a modern office Biurowiec Za Bramką located at: ul. Za Bramką 1, Poznań.

Poznań Industry Weekend is co-funded by the Poznan Film Commission.

 

Lecture: Biurowiec za Bramką / 24.03.2017 / 17:00 / 45′

European Short Pitch

European Short Pitch to inicjatywa skierowana na promocję międzynarodowych koprodukcji filmów krótkometrażowych. Projekt składa się z trzech etapów: warsztatów scenariopisarskich, sesji online i forum koprodukcyjnego.

To ostatnie odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 – 26 marca 2017 r. i jest efektem współpracy NISI MASA – European Network of Young Cinema z Short Waves Festival. European Short Pitch jest skierowany do scenopisarzy, reżyserów i producentów. Autorzy projektów mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 35 lat i pochodzą z krajów objętych programem Kreatywna Europa. Gala zamknięcia European Short Pitch oraz wręczenie nagród za najlepszy pitching odbędzie się podczas SHARE POZNAŃ.

European Short Pitch / 23-26.03.2017 / Poznań
SHARE POZNAŃ: Nowa Gazownia / 25.03.2017 / 20:00-0:00

 

 

European Short Pitch is an initiative aimed at promoting international short film co-productions. The project consists of three segments: a screenwriting workshop, an online session, and a co-production forum.

The forum will be taking place in Poznań from 23-26 March 2017 and is a result of cooperation between NISI MASA – European Network of Young Cinema and Short Waves Festival. European Short Pitch is directed at screenwriters, directors and producers. The project authors are 18-35 years old and come from countries within the Creative Europe program. The European Short Pitch closing gala and handing out of the awards for the best pitching will take place at SHARE POZNAŃ.

European Short Pitch / 23-26.03.2017 / Poznań
SHARE POZNAŃ: Nowa Gazownia / 25.03.2017 / 20:00-0:00

 

 

Short Talk

Short Talk z Uniwersytetem SWPS – emocje między słowami

Jak zachowuje się człowiek, gdy świat staje się obcy i wrogi? Czy emocje mają narodowość? W jaki sposób radzić sobie w obliczu choroby swojej czy bliskich? Jak odreagować żal, smutek, strach, złość? Kiedy słowa mówią mniej niż gesty? W jaki sposób rozmawiać z osobą śmiertelnie chorą? Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas Short Talk z Uniwersytetem SWPS. Po pokazie zapraszamy na dyskusję z udziałem Joanny Zapały, którą poprowadzi dyrektor Short Waves Festival – Szymon Stemplewski.

 

Joanna Zapała – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka, psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Jest dyrektorką Centrum Psychoterapii Integralnej i Prezeską Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu oraz kierowniczką studiów podyplomowych ”Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS.

 

Il Silenzio
Francja, Włochy 2016. Fabuła. 15’. Reżyseria: Farnoosh Samadi, Ali Asgari
Film opowiada historię matki i córki, które są żyjącymi we Włoszech uchodźczyniami z Kurdystanu. Podczas badań w szpitalu Fatma tłumaczy swojej mamie przebieg wizyty, stając się tym samym pośredniczką w przekazywaniu informacji od lekarki. W pewnym momencie lekarka decyduje się poprosić córkę, by przetłumaczyła swojej mamie postawioną diagnozę. Dziewczyna zachowuje milczenie.

 

Centrum Amarant / 22.03.2017 / 16:00 / 90′

 

 

 

Short Talk with SWPS University – emotions between words

How does a man act when the world becomes estranged and hostile? Do emotions have a nationality? How to manage in the face of a disease experienced by us or our loved ones? How to overcome grief, sadness, fear or anger? When do words mean more than gestures? How to interact with a terminally ill person? We will consider these questions during the Short Talk with SWPS University. After the screening we invite you to join the discussion with Joanna Zapała, moderated by the head of Short Waves Festival – Szymon Stemplewski.

 

Joanna Zapała – clinical psychologist, psychotherapist, psychooncologist and psychooncology supervisor. She is the head of Integral Psychotherapy Center and the president of PSYCHE SOMA POLIS association in Poznań and the supervisor of postgraduate studies “Psychosomatics and somatopsychology” at SWPS University.

 

Il Silenzio
France, Italy 2016. Fiction. 15’. Direction: Farnoosh Samadi, Ali Asgari
The film tells a story of a mother and daughter, who are Kurdish refugees living in Italy. During a hospital visit Fatma serves as a translator and an intermediary between her mom and the doctor. At one point the doctor decides to ask her to translate the diagnosis for her mom. The girl goes silent.

 

Centrum Amarant / 22.03.2017 / 16:00 / 90′

 

 

 

KINO W DZIAŁANIU / CINEMA IN ACTION

KINO W DZIAŁANIU:
Seanse z Polityką Społeczną UEP 
1# Migracje zarobkowe

Wykluczenie społeczne, procesy migracyjne, prekaryzacja rynku pracy, suburbanizacja – co tak naprawdę oznaczają te terminy z obszaru polityki społecznej? Jak twórcy filmowi odnoszą się do różnorodnych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie? Czy film może uwrażliwiać nas na kwestie społeczne? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź w ramach projektu KINO W DZIAŁANIU: seanse z Polityką Społeczną UEP. KINO W DZIAŁANIU to nowy edukacyjny projekt Fundacji Ad Arte, organizatora Short Waves Festival oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Departure
Wielka Brytania 2014. Dokument. 9’. Reżyseria: Jack Rawlins
Film udziela głosu wykształconym imigrantom wykonującym pracę poniżej swoich kwalifikacji w Exeter w Wielkiej Brytanii.

The World We Live In
Niemcy 2016. Dokument. 17’. Reżyseria: Hanna Fisher
To częściowo animowany dokument portretujący pracowników najemnych z Europy Środkowo-Wschodniej, których nierzadko dotyka wyzysk, bezrobocie i bezdomność.

Import
Holandia 2016. Fabuła. 16’. Reżyseria: Ena Sendijarević
Młoda bośniacka rodzina mieszka w niewielkiej wiosce w Holandii. Ich codzienne próby ułożenia sobie życia w nowym miejscu są często naznaczone absurdem i skłaniają do refleksji nad kondycją współczesnej Europy.

 

Po pokazie zapraszamy do dyskusji z udziałem prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego.

Centrum Amarant / 24.03.2017 / 18:00 / 90′

 

 

 

CINEMA IN ACTION:
A screening with Social Policy study programme at the Poznań University of Economics and Business
#1 Economic migration

Social exclusion, migration processes, precarization of the labor market, sub-urbanization – what do these social politics concepts really mean? How do film creators refer to various phenomena present in the modern world? Does film have the power to raise awareness of social issues? We will attempt to answer these and other questions during the CINEMA IN ACTION – a new educational project created by Ad Arte Foundation – the Short Waves Festival organizer and Poznań University of Economics and Business.

 

Departure
United Kingdom 2014. Documentary. 9’. Director: Jack Rawlins
The film gives voice to educated immigrants who work below their qualifications in Exeter, UK.

The World We Live In
Germany 2016. Documentary. 17’. Director: Hanna Fisher
A partially animated documentary that presents salaried employees from Centraleastern Europe who are often subjected to explotation, unemployment and homelesness.

Import
Netherlands 2016. Fiction. 16’. Director: Ena Sendijarević
Young Bosnian family lives in a small Dutch village. Their everyday attempts to settle in new location are often marked by absurd and make one reflect on the current state of modern Europe.

 

Centrum Amarant / 24.03.2017 / 18:00 / 90′

 

 

 

Warsztaty projektowania plakatu filmowego / Film Poster Design Workshop

Zachęcić widza, by obejrzał film za pomocą jednego obrazu. Jednocześnie pokazać jego kwintesencję, niczego nie zdradzając. Opowiedzieć całą historię mając jedynie ułamek sekundy. Taką funkcję spełnia, a właściwie powinien, plakat filmowy. Niestety, na naszych oczach sztuka plakatu filmowego umiera. Ciekawe produkcje są promowane poprzez prace powielające zachodnie standardy, oparte na banalnym połączeniu zdjęć głównych bohaterów z mało wyszukanymi elementami grafiki. 

 

Nie godzimy się na to, dlatego już po raz trzeci w ramach SHORT WAVES FESTIVAL organizujemy Warsztaty Projektowania Plakatu Filmowego. Podczas trzech dni uczestnicy z Polski i Niemiec, zapoznają się z teorią projektowania plakatu, by następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i samemu zaprojektować plakat dla filmów krótkometrażowych pochodzących z obu krajów. Zrobią to  pod okiem jednego z najbardziej utalentowanych polskich grafików, Jana Bajtlika, laureata wielu nagród za ilustracje do książek, prac publikowanych na łamach między innymi: „Time Magazine” i „New York Times”, ale również autora wystawy podczas prestiżowego „d‘Utopies et réalités #2. Les intrépides” Paryżu w 2016 roku. 

 

Powstałe prace zostaną zaprezentowane podczas dwóch wystaw, w Poznaniu i Dreźnie, a także mają szansę stać się oficjalnym instrumentem reklamy filmu, do którego się odnoszą i promować go w czasie całego okresu jego dystrybucji.

 

Warsztaty Projektowania Plakatu Filmowego są skierowane do osób w przedziale wiekowym 18 – 35 lat, pasjonujących się grafiką użytkową i kinem, znających co najmniej podstawy korzystania z programów graficznych pakietu Adobe. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym do niego elektronicznym portfolio. 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: workshops@shortwaves.pl do 28.02.2017r.

 

Czas trwania: 3 dni
Termin: 24 – 26 marca 2017
Godzina: 10:00 – 15:00
Miejsce: School of Form

 

Planowana ilość uczestników: 14

Koszt: 150 zł (35 euro)

 

Pobierz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
REGULAMIN WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PLAKATU FILMOWEGO 2017 

 

 

 

Encourage the viewer to watch a film using a single image. Simultaneously present its essence without revealing everything. Tell the whole story having only a split second. A film poster has, or at least should have, this function. Unfortunately, the film poster art is dying before our very eyes. Interesting productions are promoted according to the Western standard: a banal set of main characters’ pictures and unsophisticated graphic elements.

We will not stand for this and that is the reason we are organizing a third Film Poster Design Workshop in the history of Short Waves Festival. For three days, attendees will be learning about the film poster design theory to later use their knowledge in a hands on experience. Their task will consist of designing a short film poster originating from either Poland or Germany. They will be guided by one of the most talented Polish graphic designers Jan Bajtlik, a laureate of many book design awards, author of works published in the likes of New York Times and Time Magazine, but also the creator of an exhibition during prestigious “d‘Utopies et réalités #2. Les intrépides” 2016 in Paris.

Duration: 3 days
Date: 24th – 26th of March 2017
Time: 10:00 – 15:00
Location: School of Form

 

Download:

ANMELDE FORMULAR
WORKSHOP FILMPLAKAT – DESIGN ORDNUNG

 

 

MEJKERZY / THE MAKERS

Mejkerzy to długofalowy projekt animacyjno-kulturalny, który obejmował regularne spotkania zespołu festiwalu z uczniami jednej klasy Technikum nr 6 (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu). Finałem trzymiesięcznej współpracy będzie projekt audiowizualny, który zostanie zrealizowany przez uczniów w Centrum Amarant podczas tegorocznej edycji Short Waves Festival.

W ramach spotkań warsztatowych, uczestnicy pracowali w trzech grupach: kuratorskiej, producenckiej i promocyjnej. Realizowali praktyczne ćwiczenia z tworzenia koncepcji projektów, identyfikacji graficznej i projektowania budżetu. Inspiracją do realizacji finałowego pokazu jest wybrany przez nich film krótkometrażowy “Beat” (reż. Aneil Karia, fabuła, Wielka Brytania 2013, 12’), w którym wyrażone w tańcu emocje stają się punktem wyjścia do dyskusji na temat odmienności i samotności we współczesnym mieście.

Inicjatywa ta po raz pierwszy pojawia się w programie Short Waves Festival jako efekt zaobserwowanej potrzeby angażowania publiczności we współtworzenie wydarzeń kulturalnych. To nowe doświadczenie, zarówno dla uczniów, jak i dla organizatorów, którzy występują w roli animatorów i wspierają grupę młodych ludzi w samodzielnym tworzeniu lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Centrum Amarant / 25.03 / 16:00 / 90′

 

 

The Makers is a long term cultural-animation project that included regular meetings of the festival team and students from a Technical School no. 6 class (part of Vocational School no. 1 in Poznan) The final of a three-month collaboration will be an audiovisual project presented by the students at Centrum Amarant during this year ’s Short Waves Festival.

During the workshop, the attendees were divided into three groups: curatorial, production and promotion. They performed practical exercises associated with creation of project concepts, graphic identification and budget planning. The final project screening was inspired by the short film chosen by the attendees entitled “Beat” (dir. Aneil Karia, fiction, Great Britain 2013, 12’), in which emotions expressed in the form of dance become the foundation for discussion on otherness and loneliness in a modern city.

The initiative appears in the Short Waves Festival program for the first time as an effect of audience’s demand for engagement in co-creation of cultural events. This new experience, both for the students and organizers who perform as animators and support a group of young people in independent creation of local cultural events.

Centrum Amarant / 25.03 / 16:00 / 90′