KONTAKT

Siedziba: ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań
Biuro: ul. Szamarzewskiego 17/3 (II piętro), 60-514 Poznań
Telefon: (+48) 501 951 145
Fax: (+48) 618 289 755
E-mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972-10-75-346

 

***

 

Szymon Stemplewski
Dyrektor Festiwalu
e-mail: st@adarte.pl

Emilia Mazik
Koordynatorka programu
e-mail: emilia@adarte.com.pl

Adam Romel
Komunikacja wizualna
e-mail: adam.adarte@gmail.com

Monika Wójtowicz
Koordynatorka programu, foundraising
e-mail: monika@adarte.pl

Paulina Wieczorek
Koordynatorka konkursów
e-mail: paulina.adarte@gmail.com

Aleksandra Gwiazda
Koordynatorka Poznan Industry Days
e-mail: ola.adarte@gmail.com

Sylwia Czubała
Komunikacja i promocja
e-mail: sylwia@shortwaves.pl

Marta Szymanowska
Biuro Fundacji
e-mail: marta@shortwaves.pl

Marta Adamczak
Biuro Fundacji, foundraising
e-mail: marta.adamczak@adarte.pl