Akredytacje

W sprawie akredytacji prosimy o kontakt:

Sylwia Czubała
Komunikacja i promocja
sylwia@shortwaves.pl

 

Prosimy o podanie następujących informacji:

Imię*
Nazwisko*
Numer legitymacji dziennikarskiej
E-mail*
Telefon
Stanowisko
Nazwa redakcji*
Medium (prasa, radio, telewizja, medium elektroniczne, fotografia)
Kontakt do redakcji (telefon, e-mail)
Adres redakcji
Strona www redakcji

*pola wymagane

 

Short Waves Festival Press Credential information and contact:

Sylwia Czubała
Communications and promotion
sylwia@shortwaves.pl

 

We need you to submit the following information:

First name*
Last name*
Press ID number
Email*
Phone
Position
Editorial office name*
Medium (press, radio, TV, online medium, photography)
Editorial office contact (phone, email)
Office address
Website

*required fields