O Festiwalu

SHORT WAVES FESTIVAL 2017
najbardziej treściwy festiwal krótkiego kina
21 – 26.03.2017

Krótko, treściwie, różnorodnie. Short Waves Festival 2017 to 9. edycja międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych, który odbędzie się w dniach 21 – 26.03 w Poznaniu.

Short Waves Festival to sieć filmowych wydarzeń, rozproszonych w przestrzeni miejskiej. Ich trzonem są pokazy konkursowe – zestawy starannie wyselekcjonowanych filmów krótkometrażowych obejmujących cztery kategorie: Konkurs Międzynarodowy, Konkurs Polski, Dances with Camera i eksperymentalne unxpctd.mov. Istotnym punktem programu pozakonkursowego jest w tym roku fokus na kino niemieckie, w ramach którego zaprezentowane zostaną sety filmowe z m.in: ZEBRA Poetry Film Festival oraz Kurzfilmtage Oberhausen, retrospektywa Christopha Girardeta oraz wystawa Matthiasa Wermke i Mischy Leinkaufa. W programie znajdą się także krótkie animacje i fabuły z zeszłorocznych nominacji oskarowych – Oscar® Nominated Shorts oraz program filmów nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych. Wśród nowych propozycji pojawi się sekcja krótkich metraży podejmująca temat odmienności seksualnej, kulturowej i rasowej – New Queer Visions.

Ważną część programu stanowią sekcje filmowe dedykowane konkretnym grupom wiekowym, dzieciom: SWF Familijnie oraz seniorom: program Stary człowiek i może. Po raz pierwszy na festiwalu pojawi się unikatowy set wideoklipów Saving Pop Culture z Kurzfilmtage Oberhausen. Nie zabraknie wydarzeń specjalnych, takich jak Kino Fusion czy Random Home Cinema, czyli słynnych już pokazów w prywatnych mieszkaniach poznaniaków. Podczas festiwalu odbędzie się wiele spotkań i dyskusji branżowych w ramach European Short Pitch i Poznań Industry Weekend, w tym warsztaty projektowe i scenopisarskie. Program dopełnią afterparty w klubie festiwalowym, który w tym roku mieści się w klubie Las na Małych Garbarach. Wydarzenia odbędą się w kilkunastu miejscach na terenie Poznania: w kinach studyjnych, klubach i centrach kultury.

 

SHORT WAVES FESTIVAL 2017
the most concise short film festival
21 – 26.03.2017

Short, concise, diverse. Short Waves Festival 2017 is the 9th edition of the international short film festival taking place on 21-26 March 2017.

Short Waves Festival is a network of film events scattered around the urban space of Poznań. Its core consists of competition screenings – a carefully put together selection of outstanding short films divided into four categories: International Competition, Polish Competition, Dances with Camera and experimental unxpctd.mov. An important element of projects beyond the competitions during this year ’s edition will be the focus on German cinema, which will include ZEBRA Poetry Film Festival, Kurzfilmtage Oberhausen, Christoph Girardet retrospective, and Matthias Wermke & Mischa Leinkauf exhibition. In the program, there are also short animations and last year ’s Oscar nominations – Oscar® Nominated Shorts and European Film Awards nominated productions. There is also a new addition to the program entitled New Queer Visions – a section focusing on sexual, cultural and racial diversity.

An important part of the program is constituted by the sections dedicated to specific age groups: children – SWF Family and seniors – Old Man Who Can. For the first time, the Festival will present an unique set of videos entitled Saving Pop Culture from Kurzfilmtage Oberhausen. The program will be filled with special events such as Fusion Cinema and Random Home Cinema – film screenings in poznanian’s private apartments. It also includes meetings and discussion panels associated with European Short Pitch and Poznań Industry Weekend, as well as project and screenwriting workshops, and will be completed with an afterparty taking place at LAS club on Małe Garbary. The events will be taking place in various locations across Poznań: arthouses, clubs and cultural centers.