Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Short Waves Festival 2020

Dances With Camera verdict

Dances With Camera competition

 

AUDIENCE AWARD / NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1000 zloty (250 euro)

 

„Through My Street”

by Piet Baumgartner

 

HONOURABLE MENTION / WYRÓŻNIENIE

 

„To the Ends of the Fingertips”

by Roswitha Chesher

for:

„Creating an atmosphere in a short format, high standard of editing, costumes and light design”.

za:

„Stworzenie klimatu w krótkometrażowym formacie, wysoki standard montażu, kostiumy i aranżację światła”.

 

III AWARD  / III NAGRODA

1 000 zloty (250 euro)

 

“Néants”

by Nellie Carrier
for:
„Exceptional shooting, powerful settings and strong contemporary approach. Expressive cohesion of movement, sound, setting and storytelling”.

za:

„Wyjątkowe zdjęcia, potężną scenerię i zniewalające, współczesne podejście. Ekspresywną spójność ruchu, dźwięku, scenerii i fabuły”.

 

II AWARD / II NAGRODA

2 000 zloty (500 euro)

 

„TACT”
by Thibaud Le Maguer

for:
„Powerful expression with minimalism, experimental approach of dance filmmaking and visual effects. Perfect integration of sound and visual composition”

za:

„Silną ekspresję za pomocą minimalizmu, eksperymentalne podejście do tańca, tworzenia filmów i efektów wizualnych. Idealna integracja dźwięku i kompozycji wizualnej”

 

I AWARD  / I NAGRODA

4 000 zloty (1 000 euro)

 

„Tournures” („Twist”)
by Sebastien De Buyl

for:
„Great choreography, good footage and editing, characteristic attitude of dance filmmaking”

za:

„Wspaniałą choreografię, dobre zdjęcia i montaż, oraz charakterystyczną postawę towarzyszącą tworzeniu filmów opartych na tańcu”.