Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dances with Camera: Germany now!

10 PLN

Dances with Camera: Germany now!

Dances with Camera 2019
Dances with Camera to międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów, których wspólnym językiem jest ruch i taniec. Program Dances with Camera jest częścią Short Waves Festival już od 6. lat, prezentując wyselekcjonowane filmy tańca z całego świata.

W tegorocznym programie zaprezentujemy aż 18 produkcji z 14 krajów, które będą konkurowały o nagrody Jury i publiczności. Wśród nich znalazły się zarówno filmy fabularne, jak i abstrakcyjne; formy eksperymentalne i bardziej tradycyjne, przemawiające różnorodnymi językami filmu i choreografii. Dances with Camera to program pełen zaskakujących kontrastów – nie zabraknie w nim filmów iskrzących humorem, ale też propozycji poważnych i skłaniających do refleksji, a przede wszystkim – bogactwa estetycznych i kinestetycznych doświadczeń.

Oprócz pokazów konkursowych, w tym roku zaprezentujemy także specjalny pozakonkursowy pokaz Dances with Camera: Germany Now! – wyjątkowa selekcję filmów tańca niemieckich artystów, przygotowaną we współpracy ze stowarzyszeniem TANZRAUSCHEN z Wuppertalu, oraz POOL Internationales TanzFilmFestival z Berlina.

Dances with Camera is an international competition of short films whose common language is movement and dance. Dances with Camera program has been a part of Short Waves Festival for 6 years, presenting a careful selection of dance films from all over the world.

In this year’s program we will be presenting 18 productions from 14 countries that will be competing for both Jury and audience awards. Among the selected contestants there are both feature and abstract films; experimental and more traditional forms that speak in diverse languages of film and choreography. Dances with Camera is a program full of surprising contrasts – films that contain humor, but also more serious and reflective picture, and most importantly – it is filled with rich aesthetic and kinesthetic experiences.

In addition to competition screenings, this year we will also present a special non-competition screening entitled Dances with Camera: Germany Now! – a unique selection of dance films by German artists, created in collaboration with TANZRAUSCHEN Association from Wuppertal and POOL Internationales TanzFilmFestival from Berlin.

Dances with Camera: Germany Now!

Dances with Camera: Germany Now! to wyjątkowa selekcja niemieckich filmów tańca, stworzona we współpracy z partnerami z Wuppertalu i Berlina – przybliżająca artystyczną atmosferę tych dwóch słynących z tańca niemieckich miast.

Stowarzyszenie Tanzrauschen e.V.  razem ze społecznością Wuppertalu stworzyło serię pięciu krótkometrażowych filmów tańca, które przedstawiają miasto w jego różnorodności. “Letters from Wuppertal” to historie opowiedziane z perspektywy i przy performatywnym udziale mieszkańców miasta.

Druga część pokazu łączy filmy tańca stworzone przez artystów związanych z Berlinem, którzy zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą Pearls Artist Prize podczas POOL Internationales TanzFilmFestival Berlin.

Program zrealizowano przy wsparciu Goethe Institut. Po projekcji zapraszamy na spotkanie z zaproszonymi twórcami filmów.

Część I – Letters from Wuppertal – współprodukcja Tanzrauschen e.V. & Mobile Dance e.V.

 

Dances with Camera: Germany Now! is a unique selection of German dance films, created in collaboration with our partners from Wuppertal and Berlin that presents the artistic atmosphere of these two German cities that are famous for the quality of their dance repertoire.

Tanzrauschen e.V. association, together with the Wuppertal community has created a series of five short dance films that portray the city in its full diverse glory. “Letters from Wuppertal” is a collection of stories told from the perspective and with performative engagement of the city’s locals.

The second part of the screening combines dance films created by artists associated with Berlin who were awarded with prestigious Pearls Artist Prize during POOL Internationales TanzFilmFestival Berlin.

The program was created in collaboration with Goethe Institut. After the screening we invite you for a discussion with film authors.

Część I – Letters from Wuppertal – współprodukcja Tanzrauschen e.V. & Mobile Dance e.V./ Part I  – Letters from Wuppertal – co-production with Tanzrauschen e.V. & Mobile Dance e.V

Zufluchtshaus
Germany 2017. Dance film. 6’. Director: Jo Parkes

Wicked Woods
Germany 2017. Dance film. 6’. Director: Jo Parkes

Kaufhaus Michel
Germany 2017. Dance film. 5’. Director: Jo Parkes

Schwimmoper  
Germany 2017. Dance film. 6’. Director: Jo Parkes

Rathaus Barmen
Germany 2017. Dance film. 6’. Director: Jo Parkes

Część II / Part II

How to disappear completely
Germany 2018. Dance film. 3’. Director: Jonathan Sanchez

Molimo
Germany 2017. Dance film. 2’. Director: Jonathan Sanchez

Molimo Rehearsal
Germany 2017. Dance film. 3’. Director: Jonathan Sanchez

Smoke-Clad Warrior
Germany 2014. Dance film. 3’. Directors: Mads Dinesen, Mali Lazell, Adrian Künzel

Goldfish
Germany 2016. Dance film. 3’. Director: Rain Kencana

Maktub
Germany 2012. Dance film. 3’. Director: Rain Kencana

True Love Waits
USA 2017. Dance film. 3’. Director: Adi Halfin

Icarus
Germany 2016. Dance film. 6’. Director: Shiran Eliaserov

The Wind
Germany 2016. Dance film. 27’. Director: Johan Planefeldt

Łączny czas / Total time: 82’