Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dances with Camera I

10 PLN

Dances with Camera I

Dances with Camera 2019

Dances with Camera to międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów, których wspólnym językiem jest ruch i taniec. Program Dances with Camera jest częścią Short Waves Festival już od 6. lat, prezentując wyselekcjonowane filmy tańca z całego świata.

W tegorocznym programie zaprezentujemy aż 18 produkcji z 14 krajów, które będą konkurowały o nagrody Jury i publiczności. Wśród nich znalazły się zarówno filmy fabularne, jak i abstrakcyjne; formy eksperymentalne i bardziej tradycyjne, przemawiające różnorodnymi językami filmu i choreografii. Dances with Camera to program pełen zaskakujących kontrastów – nie zabraknie w nim filmów iskrzących humorem, ale też propozycji poważnych i skłaniających do refleksji, a przede wszystkim – bogactwa estetycznych i kinestetycznych doświadczeń.

Oprócz pokazów konkursowych, w tym roku zaprezentujemy także specjalny pozakonkursowy pokaz Dances with Camera: Germany Now! – wyjątkowa selekcję filmów tańca niemieckich artystów, przygotowaną we współpracy ze stowarzyszeniem TANZRAUSCHEN z Wuppertalu, oraz POOL Internationales TanzFilmFestival z Berlina.

Dances with Camera is an international competition of short films whose common language is movement and dance. Dances with Camera program has been a part of Short Waves Festival for 6 years, presenting a careful selection of dance films from all over the world.

In this year’s program we will be presenting 18 productions from 14 countries that will be competing for both Jury and audience awards. Among the selected contestants there are both feature and abstract films; experimental and more traditional forms that speak in diverse languages of film and choreography. Dances with Camera is a program full of surprising contrasts – films that contain humor, but also more serious and reflective picture, and most importantly – it is filled with rich aesthetic and kinesthetic experiences.

In addition to competition screenings, this year we will also present a special non-competition screening entitled Dances with Camera: Germany Now! – a unique selection of dance films by German artists, created in collaboration with TANZRAUSCHEN Association from Wuppertal and POOL Internationales TanzFilmFestival from Berlin.

SET I

Red Dirt Dances

Pośród codziennych czynności, takich jak zamiatanie, gładzenie ściany z cegły suszonej na słońcu, czy jazdy na rowerze, są chwile wzmożonej aktywności: kameralny duet w lesie, flirt w sypialni, zaklęcie rzucone podczas gry w karty.

Among everyday actions like sweeping, smoothing an adobe wall, and bike riding, there are moments of increased activity: an intimate duet in the woods, a flirtation in the bedroom, a spell cast over a card game.

USA 2018. 15’. Director: Marta Renzi. Production: Wooden Toy Productions.

Marta Renzi is a fearless explorer of unconventional sites. She has made more than 50 dances for her Project Company, as well as creating work for groups across the U.S. and abroad.

Contact: marta.renzi@gmail.com

In the House of Mantegna

Rzeczywistość, która zawsze objawia się jako sprzeczność – miejsce, w którym sprzeczności współistnieją i splatają się w arabesce, gdzie wszystko jest obecne i nic nie jest wykluczone.

A reality that always reveals itself as a contradiction, a place in which contradictions coexist and intertwine in an arabesque where everything is present and nothing is excluded.

Italy 2017. 7’. Director: Michele Manzini. Production: Michele Manzini (?)

Michele Manzini was born in 1967. He lives and works in Verona. His work develops through the use of a wide variety of media, among which video, photography, installations, writing, and performances.

Contact: michele.manzini@alice.it

Bailaora

Wojna. Dziecko. Sen. “Bailaora” jest trzecim i ostatnim krótkim filmem w trylogii “Luz & Oscuridad”.

A war. A child. A dream. “Bailaora” is the third and last short film in the trilogy „Luz & Oscuridad”.

Spain 2018. 15’. Director: Rubin Stein. Production: Nirvein Films.

Rubin Stein is one of the 10 Emerging Spanish Filmmakers 2018 according to Variety. His short films have been screened at more than 500 film festivals around the world, receiving more than 70 awards.

Contact: nirveinfilms@gmail.com

La Volière

Dwoje kochanków spotyka się w szaleńczym tańcu.

Two lovers collide in a frantic ballet.

Canada 2017. 14’. Director: Vincent René-Lortie Production: Telescope Films.

Contact: vincentrenelotie@gmail.com

Perpetual Motion

Krótki, taneczno-artystyczny film, który przygląda się związkom, seksualności, miłości i samotności. Film jest pojedynczym, płynnym ujęciem, które porusza się wokół zatłoczonego baru, zatrzymując się na różnych parach i osobach, których wewnętrzne światy nagle ujawiniają się poprzez taniec.

A short, dance-art film that explores relationships, sexuality, love and loneliness. The film is a single, smooth shot that moves around a crowded bar, landing on different couples and individuals whose inner worlds are suddenly revealed through dance.

Israel 2018. 6’. Director: Micah Smith. Production: Miriam Smith

Micah Smith is an award-winning director of short films and feature-length documentary films, as well as the founder and artistic director of Shoot East, a production company based in Israel.

Contact: me@micahsmithfilms.com

Vanitas

W piekle Boscha została skazana na przyglądanie się własnemu odbiciu. Na zawsze. Potępiona przez swoją próżność, sama jest próżnością. Duch, który wędruje przez ciemność Ogrodu Rozkoszy Ziemskich. Ona jest vanitas.

In Bosch’s hell, she was condemned to look at her own reflection. Forever. Condemned by her vanity, she is vanity. A spirit that wanders through the darkness of the Garden of Earthly Delights. She is vanitas.

Brasil 2017. 6’. Director: Vinícius Cardoso. Production: 99Motions Production.

Vinícius Cardoso is a journalist and art videographer. Vinícius developed his first dance film project, the video series „Whoniverse” that has been selected in more than 45 festivals around the world.

Contact: vcardososantos@gmail.com

Competing for Sunlight: Ash

To część serii krótkich filmów tanecznych, w której bohaterami są różne gatunki drzew i taniec, opowiadające osobliwe krótkie historie. „Ash” był inspirowany smutnym losem europejskiego jesionu, który reżyserka łączy z osobistą stratą w swoim życiu.

It is a part of short dance film series, featuring protagonists in the form of different tree species and dance, telling peculiar short stories.“Ash” was inspired by the sad fate of the European Ash tree that the director linked to a personal loss in her own life.

Austria 2017. 4’. Director: Dagmar Dachauer. Production: Dagmar Dachauer.

Dagmar Dachauer is a dancer, choreographer and filmmaker born in Linz/Austria. She realizes dance and theatre performances as well as film projects with collaborators coming from various backgrounds such as Ecology, Cinema, Theatre, Music and Sound Design.

Contact: dagmar@umfug.at

Through the Supermarket in Five Easy Pieces

Rodzina stara się przetrwać cotygodniowe zakupy spożywcze i nie rozpaść się. Czy będzie w stanie zdobyć zaopatrzenie i opuścić sklep w komplecie?

A family tries to manage through weekly grocery shopping without falling apart. Will they be able to gather the supplies and still come out of the store with all the children?

Finland 2017. 9’. Director: Anna Maria Joakimsottir-Hutri. Production: Tottemo Production.

Anna Maria Joakimsottir-Hutri is a filmmaker and storyteller based in the heart of Scandinavia. With a base in the field of Photography she has a strong visual language that emphasises on atmosphere and moods.

Contact: annamariahutri@mac.com

Digital Afterlives

Dowcipne i kapryśne rozważania o wolnej woli, tożsamości i życiu pozagrobowym. Narracja powstała w wyniku zderzenia elementów nieprawdopodobnych: tańca, kodu cyfrowego i Franciszka Liszta.

A witty and whimsical meditation on free will, identity and the afterlife. A narrative made through the collision of unlikely elements: dance, digital code and Franz Liszt.

Australia 2018. 5’. Directors: Richard James Allen, Karen Pearlman. Production: The Physical TV Company.

Richard James Allen is a contemporary Australian poet, dancer, actor and filmmaker. Dr. Karen Pearlman is an Australian writer, filmmaker, educator, and dancer. They are the founders and present artistic directors of the Australian performing arts production company, The Physical TV Company.

Contact: physicaltv@gmail.com

And So Say All of Us

52 wybitnych międzynarodowych choreografów łączy się w łańcuch miłości do tańca. Film powstał na zlecenie Brooklyn Academy of Music, na cześć 35-letniej służby Josepha V. Melillo jako producenta wykonawczego.

52 distinguished international choreographers are linked together through a chain of love letters to dance. Commissioned by the Brooklyn Academy of Music in honor of Joseph V. Melillo’s 35 years of service as its executive producer.

USA 2018. 10’. Director: Mitchell Rose. Production:

Mitchell Rose is a former Choreographer/Performance Artist and now Filmmaker is perhaps currently best known for his often comedic dance films which have won 87 festival awards internationally.

Contact: mitchellrose@mac.com