Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dances with Camera II

10 PLN

Dances with Camera II

Dances with Camera 2019

Dances with Camera to międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów, których wspólnym językiem jest ruch i taniec. Program Dances with Camera jest częścią Short Waves Festival już od 6. lat, prezentując wyselekcjonowane filmy tańca z całego świata.

W tegorocznym programie zaprezentujemy aż 18 produkcji z 14 krajów, które będą konkurowały o nagrody Jury i publiczności. Wśród nich znalazły się zarówno filmy fabularne, jak i abstrakcyjne; formy eksperymentalne i bardziej tradycyjne, przemawiające różnorodnymi językami filmu i choreografii. Dances with Camera to program pełen zaskakujących kontrastów – nie zabraknie w nim filmów iskrzących humorem, ale też propozycji poważnych i skłaniających do refleksji, a przede wszystkim – bogactwa estetycznych i kinestetycznych doświadczeń.

Oprócz pokazów konkursowych, w tym roku zaprezentujemy także specjalny pozakonkursowy pokaz Dances with Camera: Germany Now! – wyjątkowa selekcję filmów tańca niemieckich artystów, przygotowaną we współpracy ze stowarzyszeniem TANZRAUSCHEN z Wuppertalu, oraz POOL Internationales TanzFilmFestival z Berlina.

Dances with Camera is an international competition of short films whose common language is movement and dance. Dances with Camera program has been a part of Short Waves Festival for 6 years, presenting a careful selection of dance films from all over the world.

In this year’s program we will be presenting 18 productions from 14 countries that will be competing for both Jury and audience awards. Among the selected contestants there are both feature and abstract films; experimental and more traditional forms that speak in diverse languages of film and choreography. Dances with Camera is a program full of surprising contrasts – films that contain humor, but also more serious and reflective picture, and most importantly – it is filled with rich aesthetic and kinesthetic experiences.

In addition to competition screenings, this year we will also present a special non-competition screening entitled Dances with Camera: Germany Now! – a unique selection of dance films by German artists, created in collaboration with TANZRAUSCHEN Association from Wuppertal and POOL Internationales TanzFilmFestival from Berlin.

SET II

Vanity

„Vanity” kreśli w jednym ujęciu labirynt przeoczonych spotkań, których trajektoria, choć ciągła, pozostaje nieuchwytna. Historia składa się z zagadki, której wiele wskazówek odzwierciedla uczucie podejrzenia, które w połączeniu z zamieszaniem zmienia się w histeryczną ucieczkę w środku nocy.

“Vanity”, in a single shot, sketches a labyrinth of missed connections, which trajectory, though continuous remains elusive. The story is composed of a puzzle, in which multiple clues reflect a feeling of suspicion that, mixed with confusion turns into a hysterical flight in the middle of the night.

France, USA 2017. 11’. Director: Florent Schwartz. Production: Experimental Film Virginia.

Florent Schwartz is a French award winner dance-filmmaker. Graduated in visual arts in Paris, he then trained in physical theater and contemporary dance. He pursued recently his research in Taiwan, questioning social issues linked with urbanization.

Contact: fanfanfanfanfan@hotmail.fr

Waiting for Color

Dokumentalny film taneczny, ukazujący trudną rzeczywistość prześladowań LGBTQ+ w czeczeńskim regionie Rosji. Film został zainspirowany zeznaniami z aresztowań, tortur i szantażu, któremu homoseksualni Czeczeni poddawani byli do 2017 roku.

Documentary dance film revealing the harsh reality of LGBTQ+ persecution in the Chechen region of Russia. The contents of the film were inspired by testimonials of the arrests, torture, and blackmail that gay Chechens were subjected to until 2017.

Bulgaria, USA 2018. 7’. Director: Kosta Karakashyan. Production: Studio Karakashyan.

Kosta Karakashyan is a Bulgarian-Armenian writer, artist, director and choreographer. Using performance, film, choreography and text, he investigates how to nurture tenderness, empathy and intimacy in an increasingly anxious, violent, and political world.

Contact: kmk2221@columbia.edu

Una Danza Dentro (A Dance Within)

W luksusowym salonie tańczy kobieta, podczas gdy jej nauczyciel dokładnie obserwuje jej ruchy. Z biegiem czasu skomplikowana choreografia i wydarzenia dnia codziennego zaczynają niweczyć intymny związek, wydobywając wewnętrzne napięcie.

In a luxurious living room, a woman dances, while her teacher observes her movements in detail. As time goes on, the elaborate choreography and everyday events begin to destroy the intimate relationship, bringing the tension to the surface.

Italy 2018. 25’. Director: Omar Soffici. Production: Collective Pictures.

Omar Soffici is an Italian writer, director, producer and musician. He is known for many multi-awarded feature and documentary films. He’s author and director of several music video, video-art works and plays.

Contact: omar.soffici@igweb.org.

Altera

Altera, to inny. To inność, która byłaby ciężarem i którą odrzucamy. Co wówczas pozostaje, aby budować nasze punkty odniesienia, naszą tożsamość i nie pogrążać się w odmienności, odnajdując echa życia tylko w naszym własnym odbiciu?

Altera, is the Other. The Other who would be a burden and the one we reject. Then what does remain to build our reference points, our identity and not to sink into the Otherness, finding echoes of life only in our own reflection?

France 2018. 11’. Director: Baptiste Rouveure. Production: Anonymous Animals.

It is in passion of cinema, that Baptiste Rouveure quickly realizes his first short films. Multiple experiences with the image, lead him to make clips for musicians, promotional films for prestigious names and major institutions.

Contact: baptiste.rouveure@yahoo.fr.

Svavar Knutur – The Hurting

Życie Pawła nie oszczędza. W wieku 45 lat jest szkolnym woźnym i musiał zrezygnować ze swojego marzenia o pilotowaniu samolotu. Dni mijają mu na sprzątaniu szkoły, a wieczory spędza w miejscowym pubie lub na lotniskach.

Life has not been kind to Pawel. A school janitor in his mid forties, he had to let go of his dream of piloting an aircraft. Spending his days between work routines at school,and evenings as a barfly in the local pub or spotting planes at the airport.

Germany 2018. 5’. Director: Kay Otto. Production: Antiplot Film.

Kay Otto, born 1977 in Germany has been working as a director of music videos, image films and commercials for the last twelve years. He lives in Hamburg, together with a Galgo Espanol and two cats.

Contact: kay@clipper-film.com

Time Subjectives in Objective Time

Troje tancerzy przenosi się z miejsca na miejsce w starej rosyjskiej fabryce, afirmując moment stagnacji w nieskończonym czasie.

Three dancers moving from one space to another in a old Russian factory, affirming the moment of stagnation in infinite time.

Finland, Russia 2017. 6’. Director: Kati Kallio. Production: Kati Kallio.

Finnish dancer-choreographer-dance filmmaker Kati Kallio has received her education at the Theatre Academy in 1991-1995 and graduated Master of Arts in Dance in 2003.

Contact: kalliokati71@gmail.com

Sisters

Trzy siostry dorastają w rozbitym domu. Są zależne od siebie i przetrwają tak długo, jak długo będą razem. Ale czy więź miłości między nimi jest wystarczająco silna, by przezwyciężyć ich ponurą rzeczywistość?

Three sisters grow up in a broken home. They are dependent on each other and will be able to survive as long as they are together. But is their loving bond strong enough to endure their grim reality?

Netherlands 2018. 15’. Director: Daphne Lucker. Production: De Nederlandse Filmacademie.

Daphne Lucker  has just started her training as a photographer at the photo academy in Amsterdam to further develop her own visual language and to become an all-rounder as an image maker.

Contact: daphne.lucker@hotmail.com.

Traverse

Traverse wplata występ pięciu kobiet w tkaninę zbiorowego doświadczenia, ukazując połączenie tańca, ruchu i głosów, jedność doświadczenia w głębokiej, osobistej, a zarazem wspólnej podróży.

Traverse weaves in a powerful performance of five women into a tapestry of collective experience, presenting an intersection of dance, movement and voices, a unity of experience in a profound personal, yet collective journey.

Canada 2018. 13’. Director: Marlene Millar. Production: Stéla Des Arts//DesCinés.

With a background in contemporary dance and design, filmmaker Marlene Millar has been creating dance media works since 1990. She is a dedicated mentor to emerging filmmakers and has an established career as a documentary filmmaker and editor.

Contact: marlenemillar@gmail.com