Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

EFA Nominated Shorts: Short Matters II

10 PLN

EFA Nominated Shorts: Short Matters II

Short Matters to prestiżowe wydarzenie przygotowane przez Europejską Akademię Filmową, łączące najważniejsze festiwale filmowe w Europie, które mają możliwość wyselekcjonowania najbardziej obiecujących i intrygujących filmów roku 2018. Tym razem program zawiera produkcje z takich krajów jak: Belgia, Bułgaria, Francja, Gruzja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania i Ukraina. Po wizytach na wielu europejskich festiwalach, jury Europejskiej Nagrody Filmowej decyduje, który z filmów zasługuje na zwycięstwo. Widzowie po raz kolejny będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnym kinem młodego autorstwa w trzech odsłonach programowych.

Short Matters is a prestigious event prepared by European Film Award, combining the most important film festivals in Europe whose programmers selected the most promising and intriguing films of 2018. This year, the program includes productions from countries such as: Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Portugal, Spain, the Netherlands, Great Britain and Ukraine. After attending many European festivals, European Film Award jury decides which of the films deserves to win. The audience will once again have the opportunity to experience diverse young cinema in three program sets.

Short Matters II:

  1. Release The Dogs

Anouck to zrezygnowana dziewczyna, rozdarta pomiędzy dwoma bliskimi jej osobami, dwoma siłami: swoim facetem, atrakcyjnym psem obronnym oraz swoim młodszym bratem, młodym szalonym szczeniakiem. W noc 18-nastych urodzin chłopca, kruchy trójkąt eksploduje, zbliża się rewolucja Anouck…

Anouck is a resigned girl, torn between two loves, two violences : her man, an attractive watchdog, and her little brother, a young mad pup. The night of the boy’s 18th, this delicate triangle explodes, Anouck’s revolt is on its way…

France/Belgium 2017. Fiction. 21’. Director: Manue Fleytoux

Programmer: Krakow Film Festival

  1. The Years

Autorka daje głos Annie Ernaux, a konkretnie fragmentom obrazów zebranych na brzegach ponadczasowej Sardynii. Ani słowa, ani obrazy zebrane z rodzinnych filmów nie są w stanie w pełni przekazać jej historii: miejsc z jej przeszłości. Detale każdego z gestów, każdej twarzy, scen z życia wśród rodziny, ponownie złożone i uwolnione od oryginalnego kontekstu, stają się ekspresywnymi elementami wyznania, które jest zarówno osobistym odkryciem, jak i kolektywną narracją.

A woman gives voice to Annie Ernaux The years’s text, a few collected fragments on the shores of a timeless Sardinia. Neither the words, nor the images, drawn from the family films, are expected to complete the narration of her story: places from her past. The details in each gesture, in each face, of scenes of a life lived amongst family, reassembled and freed from their original context, become expressive elements of a confession that is both personal discovery and collective narration.

Italy/France 2018. Documentary. 20’. Director: Sara Fgaier

Programmer: Venice Film Festival

  1. Shame

Macho jest biednym chłopcem, który wagaruje by pracować na budowie. Jedynym promieniem światła w jego życiu jest Donna, jego dziewczyna. Jednak chłopak wstydzi się matki, które pracuje w ich szkole jako woźna. Macho musi wybrać pomiędzy matką a swoją miłością, i znajduje własny sposób by poradzić sobie z emocjami.

Macho is a poor boy, who skips school to work on a construction site. The only ray of light for him is his girlfriend, Donna .Yet, she is ashamed of his mother, who works as janitor in their school. Macho has to choose between his mother and his love, and he finds his own way to deal with his emotions.

Bulgaria 2017. Fiction. 24’. Director: Petar Krumov

Programmer: Clermont-Ferrand International Short Film Festival

  1. What’s The Damage

WHAT’S THE DAMAGE  to propozycja i prowokacja, odwet na trwające kryzysy pod władzą białej patriarchii, opierającej i zwiększającej uczucia i gesty chronicznego niepokoju, protestu i buntu.

WHAT’S THE DAMAGE is a proposition and provocation, answering back to ongoing crises under white patriarchy, relaying and augmenting feelings and gestures of chronic unease, protest and dissent.

UK 2017. Experimental. 7’. Director: Heather Phillipson

Programmer: International Film Festival Rotterdam

  1. Prisoner of Society

Prisoner of Society to intymna podróż do świata i umysłu młodej transseksualnej kobiety, uwięzionej pomiędzy swoim pragnieniem wolności i tradycyjnymi oczekiwaniami swoich rodziców, które negatywnie wpływają na ich jedność.

Prisoner of Society is an intimate journey into the world and mind of a young transgender woman, trapped between her personal desire for freedom and traditional expectations of her parents that threatens their unity.

Georgia, Latvia 2018. Documentary. 15’. Director: Rati Tsiteladze

Programmer: Tampere Film Festival