Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

EFA Nominated Shorts: Short Matters III

10 PLN

EFA Nominated Shorts: Short Matters III

Short Matters to prestiżowe wydarzenie przygotowane przez Europejską Akademię Filmową, łączące najważniejsze festiwale filmowe w Europie, które mają możliwość wyselekcjonowania najbardziej obiecujących i intrygujących filmów roku 2018. Tym razem program zawiera produkcje z takich krajów jak: Belgia, Bułgaria, Francja, Gruzja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania i Ukraina. Po wizytach na wielu europejskich festiwalach, jury Europejskiej Nagrody Filmowej decyduje, który z filmów zasługuje na zwycięstwo. Widzowie po raz kolejny będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnym kinem młodego autorstwa w trzech odsłonach programowych.

Short Matters is a prestigious event prepared by European Film Award, combining the most important film festivals in Europe whose programmers selected the most promising and intriguing films of 2018. This year, the program includes productions from countries such as: Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Portugal, Spain, the Netherlands, Great Britain and Ukraine. After attending many European festivals, European Film Award jury decides which of the films deserves to win. The audience will once again have the opportunity to experience diverse young cinema in three program sets.

Short Matters III:

  1. Kapitalistis

Święty Mikołaj to kapitalista. Przynosi zabawki bogatym dzieciom i  dresy tym ubogim.

Nikos, 5 lat.

Santa is capitalist. He brings toys to the rich kids and sweatshirts to the poor ones.

Nikos, 5 years old.

Belgium/France 2017. Fiction. 15’. Director: Pablo Munoz Gomez

Programmer: Valladolid International Film Festival

  1. Burkina Brandenburg Komplex

Prawdopodobnie afrykańska wioska zamieszkała przez Niemców. Podążamy za Joachimem obserwując jego codzienne zadania. Joachim jest skupiony na realizacji projektu wspólnej energii. Muzeum Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego jest prowadzone przez czarną kobietę. Prezentuje artefakty z zachodniej kultury konsumenckiej ze specjalnym naciskiem na produkty niemieckie. Joachim jest zaangażowany w produkcję energii w wiosce, jednak zostaje wykluczony z projektu gdy zbliża się on do końca, ostatecznie katapultując się spoza opowieści/historii.

A presumably African village, inhabited by Germans. We tag along with Joachim on his everyday rounds. He has his heart set on realising a common energy project. The Museum of Prussian Cultural Heritage is run by a black woman. She presents artefacts from Western consumer culture with a special emphasis on German products. Joachim is involved in the ritualistic production of energy in the village, but gets excluded when the ceremony is nearing its finale, finally catapulting himself out of the ‘story/history’.

Germany 2018. Fiction/experimental. 19’. Director: Ulu Braun

Programmer: Berlin International Film Festival

  1. Graduation 97’

Roman wiedzie samotne życie w prowincjonalnym miasteczku i pracuje jako technik. Po raz pierwszy od ukończenia szkoły, Liuda, jego koleżanka z ławki powraca do miasta. Nikt nie miał z nią kontaktu od dwudziestu lat, ale Roman nie zamierza jej znowu stracić.

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. For the first time since graduation, Liuda, his ex-classmate, comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on not losing her again.

Ukraine 2017. Fiction. 19’. Director: Pavlo Ostrikov

Programmer: Leuven Short Film Festival

  1. Meryem

Nakręcony podczas bitwy o Kobani, film ukazuje kobiety w samym sercu walki z Państwem Islamskim. Ze stoicką wytrwałością i pomocą amerykańskich nalotów, kobiety przewodzą walce o wolność.

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the fight for freedom.

Netherlands 2017. Documentary. 16’. Director: Reber Dosky

Programmer: Uppsala International Short Film Festival

  1. Wildebeest

Wycieczka na safari jest marzeniem wielu ludzi. Dla Lindy i Troyera, pary w średnim wieku przemienia się ona w przerażająco prawdziwą przygodę, gdy zostają sami w dziczy.

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

Belgium 2017. Animation. 19’. Director: Nicolas Keppens & Matthias Phlips

Programmer: Encounters Short Film and Animation Festival Bristol