Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Focus: New Frontier

w. wolny / free entry

Focus: New Frontier

NEW FRONTIER

Za pomocą świateł, dźwięku, tekstu, formy abstrakcyjnej, a czasami także przyprószony absurdem, ten program prezentuje obawy i krytykę społeczną osadzoną w dzisiejszym szybkim tempie życia w sposób zdystansowany. Osobisty, ale ukazujący wiele wymiarów opowieści ludowych z Azji Południowo-Wschodniej. Ta pozaziemska podróż, gdzie oba światy zarówno ten dostrzegalny, jak i niedostrzegalny spokojnie egzystują obok siebie, czasem zakłócone, jednak często postrzegane za oczywiste w naturalny sposób. Wielu filmowców z Azji Południowo-Wschodniej jest zafascynowanych Matką Naturą, dlatego większość z filmów w tej selekcji jest w pewien sposób z nią związana.

Using lights, sound, text and abstract form and sometimes peppered in absurdity, this program points out many concerns and social criticism in today’s fast moving modern life in an estranged ways. Personal, yet representing the many facet of Southeast Asian folklore tales. The cosmic journey, where both worlds of seen and unseen existing peacefully side by side, sometimes disrupted but often taken for granted in a natural way. Many Southeast Asian filmmakers are obsessed with the Mother Nature and most of the films are linked to it in some sort of way or another.

  1. Lembusura

Indonesia 2018. Experimental.10’. Director: Wregas Bhanuteja

  1. Sublime of Rectum

Vietnam 2018. Experimental.14’. Director: Truong Minh Quyvin

  1. Vinegar Baths

Malaysia 2018. Experimental. 14’. Director: Amanda Nell Eu

  1. Mot Khu Dat Tot

Vietnam 2018. Experimental. 19’. Director: Pham Ngoc Lan

  1. With History In A Room Filled With Funny Names 5

Thailand, USA 2018. Experimental. 30’. Director: Korakrit Arunanondchai

  1. Kara, The Daughter Of A Tree

Indonesia 2005. Fiction. 9’. Director: Edwin

Łączny czas / total time: 96’