Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Industry Talk: Film art outside the box

w. wolny / free entry

Industry Talk: Film art outside the box

INDUSTRY TALKS

Program:

16:30 (90’) | Industry Talk: Film art outside the box | Pawilon | wstęp wolny/free entry | ENG

Jak przenikają się funkcje kuratora sztuki i programmera filmowego? Jak konstruować program filmowy  trafiający do różnorodnej publiczności? Jaka jest w tym rola festiwali filmowych? Dyskusja poświęcona nowym praktykom kuratorskim w obszarze filmu i sztuk wizualnych.

Prowadzenie: Andrzej Marzec.

 

How are the works of art curator and film programmer intertwined? How to construct a film program that will reach a diverse audience? What is the role of film festivals in this context? A discussion dedicated to new curatorial practices in the field of film and visual art.

Hosted by: Andrzej Marzec

 

Zaproszeni goście/Invited guests:  

Stach Szabłowski – kurator, krytyk sztuki i publicysta. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UW. W latach 1998-2016 związany z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kurator i producent ponad 50 wystaw i projektów artystycznych realizowanych w Polsce i za granicą. Redaktor wydawnictw o sztuce i autor licznych tekstów. Publikuje w katalogach wystaw, książkach o sztuce a także w periodykach specjalistycznych i prasie głównego nurtu.

 

Curator, art critic and publicist. Art History department at Warsaw University graduate. In years 1998-2016 associated with Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle. Polish Film Institute expert. Curator and producer of over 50 exhibitions and art projects in Poland and abroad. Editor of art publications and author of many articles. He publishes his work in exhibition catalogues, books on art and specialist periodicals and mainstream press.

 

Matt Carter – kierownik ds. dystrybucji w LUX Art Center w Londynie. W latach 2009-2012 dyrektor galerii Sierra Metro w Edynburgu.Ukończył studia magisterskie w dziedzinie sztuk pięknych na Edinburgh College of Art, a także  historię sztuki na Uniwersytecie w Edynburgu. Pracował jako producent i kurator projektów dla m.in. LUX, British Council, Art Licks,The House of St Barnabas’ Art Social Festival, Maria Stenfors Gallery i Pumphouse Gallery.

 

Head of distribution at LUX Art Center, In years 2009-2012 he was a head of Sierra Metro gallery in Edinburgh. He holds a Masters degree in Fine Art from Edinburgh College of Art and in Art History from University of Edinburgh. He has worked as a producer and project curator for LUX, British Council, Art Licks,The House of St Barnabas’ Art Social Festival, Maria Stenfors Gallery and Pumphouse Gallery.

 

Anna Tomczak –  mieszka i pracuje w Lyonie. Ukończyła studia w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 roku pracowała jako asystentka i kuratorka w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Brała udział w sesji Ecole du Magasin w Grenoble, programie dla młodych niezależnych kuratorów. Interesuje się antropologią obrazu, eklektyzmem w sztukach wizualnych łączących kino, malarstwo, operę i estetykę reklamy. Aktualnie pracuje jako niezależny kurator sztuki i desingnu, regularnie pisze artykuły dla Contemporary Lynx. Wykłada historię sztuki i designu nw Universite Lyon 3 i w szkołach prywatnych w Lyonie.

 

Anna Tomczak lives and works in Lyon. Graduated the Science of Culture at Warsaw University. From 2008 an assisting curator and a curator in the Zacheta National Gallery of Art in Warsaw. She participated in Ecole du Magasin in Grenoble, a program for young independent curators. She’s interested in anthropology of an image as well as synesthesia in arts: her thesis was an analysis of, which put together cinema, painting, opera and advertisement aesthetics. Currently an independent curator of art and design she contributes as an art writer to Contemporary Lynx publications. She teaches history of art and design at Université Lyon 3 and in private schools in Lyon.