Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Projekt edukacyjny: Grupa POZA | Educational project

w. wolny / free entry

Projekt edukacyjny: Grupa POZA | Educational project

Projekt edukacyjny: Grupa POZA

Tegoroczne hasło Short Waves Festival OUTSIDE THE BOX  stało się pretekstem do spotkania młodych adeptów fotografii i filmu, którzy podjęli próbę zbudowania nieszablonowej przestrzeni filmowej w Inkubatorze Kultury Pireus. Wszystko to wydarzyło się w ramach projektu edukacyjnego, w czasie którego, uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć festiwal filmowy „od kuchni” – od pomysłu po organizację wydarzeń audiowizualnych. Koncepcja wydarzenia finałowego powstała w oparciu o indywidualne interpretacje tematu autorstwa grupy młodzieży, w trakcie 12 spotkań warsztatowych które trwały od grudnia do marca 2019 roku.

Zespół „POZA” utworzony przez uczennice i uczniów z klas fototechnicznych z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu odwołuje do motywu przewodniego festiwalu OUTSIDE THE BOX – wyjściem poza schemat, ale też zwykłą pozą – kreacją samego siebie.

Młodzi twórcy: Paweł Jach, Agnieszka Kubiak, Miłosz Latosi, Oskar Osses, Bartłomiej Plewa, Zofia Przybył, Michał Ruks, Adrian Szymon, Klaudia Strzałkowska, Bartosz Siejak, Dominika Ślis, Zofia Wojtkowiak

Prowadzenie: Agata Witkowska

Educational project: POZA Team

This year’s festival motto OUTSIDE THE BOX has become a pretext for a meeting of aspiring young photographers and filmmakers, who have made an attempt to build an unconventional film space in Cultural Incubator Pireus. All that has taken place as a part of educational project, during which the attendees have experienced the “behind the scenes” of film festival creation – from a mere idea to organization of audiovisual events. A final event concept was based on individual interpretations of the subject by a group of youth, during 12 workshop meetings that took place from December to March 2019.

“POZA” Team composed of students from the phototechnical class of Technical School of Communications in Poznań refers to the festival motto OUTSIDE THE BOX – going against the grain, but also going beyond in the context of self-creation.

Young creators: Paweł Jach, Agnieszka Kubiak, Miłosz Latosi, Oskar Osses, Bartłomiej Plewa, Zofia Przybył, Michał Ruks, Adrian Szymon, Klaudia Strzałkowska, Bartosz Siejak, Dominika Ślis, Zofia Wojtkowiak

Workshop leader: Agata Witkowska

Wydarzenie finałowe: Inkubator Kultury Pireus / 24.03.2019 / Final event: Cultural Incubator Pireus / 24.03.2019