Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Stary człowiek i może / Old Man Who Can

10 PLN

Stary człowiek i może / Old Man Who Can

STARY CZŁOWIEK I MOŻE/ MAN WHO CAN

Hasło festiwalowe “outside the box” dotyka wielu pozycji programowych, a Stary Człowiek i Może konsekwentnie budowany jest poza wszelkimi schematami. W tej selekcji starość to odkrywanie świata na nowo, czas pełen wyzwań i szukania odwagi, a także docenienia relacji międzyludzkich. W tych ciepłych filmach odnaleźć można piękną międzypokoleniową przyjaźń, kobiecą solidarność, odkrywanie bolesnej historii, a także obraz pełen buntu i wolności. Spotkanie z tymi bohaterami to odkrywanie niestereotypowych stron późnych lat życia.

Festival motto “outside the box” refers to many program sections, while Man Who Can has been consistently created beyond all established patterns. In this selection, old age comes with discovering the world once again, a time full of challenges and search for courage, and appreciation of interpersonal relations. Among these heartwarming films one may find a beautiful, intergenerational friendship, female solidarity, discovery of painful history, as well as an image full of freedom and rebellion. A meeting with these protagonists is a discovery of unconventional ways to experience later years in life.

  1. Miss Holocaust

Poland 2017. Documentary. 22’. Director: Michalina Musielak

  1. La notte di Cesare (The Night of Cesare)

Italy 2018. Fiction. 20’. Director: Sergio Scavio

  1. While I Yet Live

USA 2018. Documentary. 14’. Director: Marris Curran

  1. Vihta

Belgium 2018. Fiction. 21’. Director: François Bierry

Kino Rialto / 19.03.2019 / 15:30 / 77’