Dances With Camera verdict

Dances With Camera competition

 

AUDIENCE AWARD / NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1000 zloty (250 euro)

 

„Through My Street”

by Piet Baumgartner

 

HONOURABLE MENTION / WYRÓŻNIENIE

 

„To the Ends of the Fingertips”

by Roswitha Chesher

for:

„Creating an atmosphere in a short format, high standard of editing, costumes and light design”.

za:

„Stworzenie klimatu w krótkometrażowym formacie, wysoki standard montażu, kostiumy i aranżację światła”.

 

III AWARD  / III NAGRODA

1 000 zloty (250 euro)

 

“Néants”

by Nellie Carrier
for:
„Exceptional shooting, powerful settings and strong contemporary approach. Expressive cohesion of movement, sound, setting and storytelling”.

za:

„Wyjątkowe zdjęcia, potężną scenerię i zniewalające, współczesne podejście. Ekspresywną spójność ruchu, dźwięku, scenerii i fabuły”.

 

II AWARD / II NAGRODA

2 000 zloty (500 euro)

 

„TACT”
by Thibaud Le Maguer

for:
„Powerful expression with minimalism, experimental approach of dance filmmaking and visual effects. Perfect integration of sound and visual composition”

za:

„Silną ekspresję za pomocą minimalizmu, eksperymentalne podejście do tańca, tworzenia filmów i efektów wizualnych. Idealna integracja dźwięku i kompozycji wizualnej”

 

I AWARD  / I NAGRODA

4 000 zloty (1 000 euro)

 

„Tournures” („Twist”)
by Sebastien De Buyl

for:
„Great choreography, good footage and editing, characteristic attitude of dance filmmaking”

za:

„Wspaniałą choreografię, dobre zdjęcia i montaż, oraz charakterystyczną postawę towarzyszącą tworzeniu filmów opartych na tańcu”.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.