Unxpctd.mov verdict

Unxpctd.mov competition

 

AUDIENCE AWARD / NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1 000 zloty (250 euro)

 

„Hotaru”

by William Laboury

 

HONOURABLE MENTION / WYRÓŻNIENIE

 

„Hotaru”

by William Laboury

for:

„original usage of 90’s aesthetics, that is coherent with a film concept and seductive audio/visual editing”

za:

„oryginalne użycie estetyki lat 90-tych, które jest spójne z koncepcją filmową, a także uwodzicielski montaż wizualny i dźwiękowy”.

 

III AWARD / III NAGRODA

1 000 zloty (250 euro)

 

„Not Even Nothing Can Be Free of Ghosts”

by Rainer Kohlberger

for:

The screen remains black and white with only abstract lines and the fast increase of pulsating stroboscobic light visible. Not Even Nothing Can Be Free of Ghosts evokes strong physical reactions from us viewers, not least when the technically perfect attempt to show nothing eventually creates images on our retina. A powerful structural film which quite radically plays with the concept of „image”.

za:

Ekran pozostaje czarno-biały z widocznymi abstrakcyjnymi liniami i szybkim pulsującym stroboskopowym światłem. Not Even Nothing Can Be Free of Ghosts wywołuje silne fizyczne reakcje widowni, szczególnie gdy próba pokazania niczego w efekcie końcowym tworzy obrazy w naszej siatkówce. Mocny film strukturalny, który w dość radykalny sposób bawi się konceptem „obrazu”.

 

II AWARD / II NAGRODA

2 000 zloty (500 euro)

 

„Something about Silence”

by Patrick Buhr

for:

„In times when everything is urgent, everyone is so busy and no one gets bored, we are becoming boring. The jury awarded Patrick Buhr’s for ironic approach to the otherwise serious problem of being afraid of being boring. The jury also appreciated the author’s flashy phrase, the courage to take a risky game with visual kitsch, and the narrative structure of the film, which makes it intriguingly unpredictable.”

za:

„W czasach gdy wszystko jest pilne, wszyscy są zajęci i nikt się nie nudzi, to właśnie my stajemy się nudni. Jury nagrodziło ironiczne podejście Patricka Buhra do zazwyczaj poważnego problemu strachu czy nudy. Jury doceniło także wyzywający sposób wyrazu autora, jego odwagę by podjąć ryzykowną grę z kiczem wizualnym, oraz strukturę narracyjną filmu, która czyni film intrygująco nieprzewidywalnym.”

 

I AWARD / I NAGRODA

4 000 zloty (1 000 euro)

 

„SHE WHOSE BLOOD IS CLOTTING IN MY UNDERWEAR”

by Vika Kirchenbauer

for:

„We see: two bodies performing a spectacle for the viewers in black and white. Infrared cameras producing a vision of supervision, a surveillance of something physical and sexual, and brutal maybe, that very deliberately defies definition. A slight abstraction of unreal corporeality. We hear: Music that is TOO COOL FOR YOU.  A brief, yet strong piece by a filmmaker who manages to make us complicit in her artistic strategy to both enjoy and reflect what she calls the „privileged gaze of the spectator”.

za:

„Widzimy: dwa ciała wykonujące czarno-biały spektakl dla widzów. Kamery podczerwone tworzące wizję nadzoru, inwigilacji czegoś cielesnego, może nawet brutalnego, która celowo przeciwstawia się granicom. Delikatna abstrakcja nierzeczywistej cielesności. Słyszymy: Muzykę, która jest ZBYT FAJNA DLA CIEBIE. Krótka, ale mocna praca artystki, której udaje się narzucić nam współudział w swej strategii artystycznej polegającej na zarówno pławieniu się w „uprzywilejowanym spojrzeniu widza” jak i refleksji nad nim.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.