International short film festival from Poznań, Poland.

styczeń 2022

W grudniu 2021 roku zakończyły się wybory do kolegium reprezentacyjnego Forum Polskich Festiwali Filmowych, skupiającego przedstawicieli wielu imprez filmowych. Wśród nowo wybranych członków kolegium znalazła się Dyrektorka Short Waves Festival - Emilia Mazik! Cieszymy się i gratulujemy! Forum Polskich Festiwali Filmowych to platforma współpracy