International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Akredytacje

Short Waves Festival 2020
18-23.08.2020, Poznań

 

AKREDYTACJE BRANŻOWE

Akredytacje offline – wyprzedane!

Formularz akredytacji branżowych online na 12. edycję Short Waves Festival będzie aktywny do końca festiwalu. 

Akredytacja branżowa upoważnia do dostępu do platformy bez geoblokady i pozwala uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach oznaczonych w programie jako online w terminie 18-23.08.2020.

Osoby, które mogą ubiegać się o akredytację branżową:

  • twórcy filmowi
  • studenci szkół filmowych, artystycznych i filmoznawczych
  • programerzy oraz kuratorzy
  • reprezentanci branży filmowej i telewizyjnej
  • osoby związane z festiwalami filmowymi

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem industry@shortwaves.pl

 

AKREDYTACJE PRASOWE

Akredytacje offline – wyprzedane!

Formularz rejestracyjny akredytacji prasowych online na 12. edycję Short Waves Festival będzie aktywny od 18 lipca do 15 sierpnia.

Osoby, które mogą zgłaszać się po akredytacje prasowe:

  • reprezentanci mediów (radio, TV, prasa, blogi filmowe, itp.); 
  • studenci kierunków medioznawczych i dziennikarskich.

Pula dostępnych akredytacji prasowych jest ograniczona, a wybrane osoby zostaną poinformowane o przyznaniu akredytacji drogą mailową, najpóźniej do dnia 17 sierpnia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres media@adarte.pl.

 

Kontakt dla mediów:
PR i komunikacja / PR & Communication
Karolina Sienkiewicz
e-mail: media@adarte.pl
tel.: +48 600 271 634