Analog Imagination 2 – Selected Works from School Friedl Kubelka for Independent Film 2 (European Short Film Network)

➔ 17.11 – 16:00 (60′)
➔ Kino Pałacowe Sala 1
BILETY // TICKETS 
➔ język // language [EN]

Analog Imagination – Selected Works from School Friedl Kubelka for Independent Film Program 2 focuses on the sensibilities of the cinematic experience. The film camera pays attention to landscapes, objects, architectures and people, shaping and forming them. Calmness and slowness stand next to intensity and impulsiveness. Time is stretched or condensed, space is observed or traversed. A meditation on personal views of the world through the possibilities of the medium of analog film. (Philipp Fleischmann)
_
Analog Imagination – Wybrane prace ze Szkoły Friedla Kubelki dla Programu Filmów Niezależnych 2 skupiają się na wrażliwości doświadczenia kinowego. Kamera zwraca uwagę na krajobrazy, obiekty, architekturę i ludzi, kształtując i formując te elementy. Spokój i powolność są zestawione z intensywnością i impulsywnością. Czas jest rozciągany lub skracany, a przestrzeń jest obserwowana lub przemierzana. Kontemplacja indywidualnych sposobów postrzegania świata za pomocą medium filmu analogowego. (Philipp Fleischmann)