International short film festival from Poznań, Poland.

Author: Short Waves Festival

Jak co roku, zapraszamy do klubu festiwalowego na wydarzenia o mniej formalnym charakterze. W PSIE andaluzyjskim będą odbywać się pokazy filmów z zaprzyjaźnionych festiwali prezentujących krótkie kino, do których zostanie przygotowana oprawa muzyczna. Ponadto festiwalowe wieczory wzbogacą sety dj-skie i

Short Waves Festival to nie tylko konkurs filmowy i wydarzenia specjalne - to także wyrazisty program pozakonkursowy, który każdego roku jest wzbogacony o fokus geograficzno-tematyczny. Na 10. edycję Short Waves Festival  zaplanowano fokus poświęcony Wielkiej Brytanii, komentujący post-brexitową rzeczywistość świeżym językiem