International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dances with Camera II

Dances with Camera II

ŚRODA, 19.08.2020

19:30 (90’+Q&A) | Dances with Camera II | Kino Muza | sala 1 | 10 PLN | PL + EN

Dances with Camera to międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów, których wspólnym mianownikiem jest taniec i fizyczna ekspresja. Dances with Camera jest jednym z dwóch konkursów tematycznych w ramach Short Waves Festival, który od siedmiu lat niezmiennie cieszy się zainteresowaniem widzów.

W tegorocznym programie znalazło się aż 18 produkcji z 9 krajów, które będą konkurowały o nagrody Jury i publiczności. Wśród nich znalazły się zarówno formy fabularne, jak i eksperymentalne, przemawiające różnorodnymi językami filmu i choreografii. 

Ekspresja ciała nierzadko zdolna jest przekazać to, co wymyka się słowom. Dlatego program Dances with Camera to znacznie więcej, niż tylko bogactwo estetycznych doznań. Poprowadzi nas przez szerokie spektrum nastrojów – od humoru po nostalgię, od ironii po patos – prezentując obrazy  abstrakcyjne i surrealistyczne, jak również głęboko zaangażowane i refleksyjne, eksplorujące społeczne doświadczenia.

 

Dances with Camera is an international competition of short films that share the common denominator of dance and physical expression. Dances with Camera is one of the two thematic  competitions at Short Waves Festival, which have consistently been attracting interest of our audience for the past seven years. 

This year’s program features 18 productions from 9 countries that will be contending for the Jury and audience awards. Among them there are both narrative and experimental forms speaking in diverse languages of film and choreography. 

Physical expression is often able to communicate things that cannot be verbalized. That’s why Dances with Camera program is much more than just a range of aesthetic experiences. It will lead us through a broad spectrum of tones – from humor to nostalgia, form irony to pathos – presenting abstract and surreal images, as well as ones that are deeply engaging and reflective and explore social experiences.

Sirens Tango

USA 2018. 12’. Director: Lisa Le Lievre. Production: Lisa Le Lievre

Mudlove

Finland 2019. 7’. Director: Tero Peltoniemi. Production: Cinema Bijou

Under the Skin

Spain 2019. 15’. Director: Carmen Porras. Production: Nido Producciones

Alchemia

Poland 2019. 19’. Director: Krzysztof Stasiak. Production: MDK Batory, BMC FILM

Alta

Finland 2019. 4’. Director: Antti Ahokoivu. Production: Antti Ahokoivu

HENK

Netherlands 2018. 7’. Director: Sergio Gridelli. Production: plan d-

Internal Medicine

USA 2019. 9’. Director: Mitchell Rose. Production: Mitchell Rose

L I M B O

UK 2018. 10’. Director: Natalie-Anne Downs. Production: Veni Vidi Film, Edward Dede.

Where Love Leads

USA 2019. 10’. Director: Marta Renzi. Production: Slippery Rock Dance Department.

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.