International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Fixing the Future: Masz Wybór

Fixing the Future: Masz Wybór

NIEDZIELA, 23.08.2020

13:30 (90’) | Fixing the Future: Masz Wybór | Kino Muza | sala 1 | darmowe wejściówki / free tickets | PL + EN | online + offline

Masz wybór  

 

W wielu sytuacjach zastanawiamy się: czy mój wybór ma znaczenie? Czy moja prywatna postawa lub decyzja konsumencka może zmienić bieg świata? Żyjemy w czasach, w których podejmowanie decyzji – indywidualnych i kolektywnych – jeszcze nigdy nie było tak trudne. Program filmowy eksploruje zjawiska takie jak kształtowanie się opinii publicznej, sprawczość jednostki czy wreszcie – trudne mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji w grupie. Czasem na poważnie – obserwując wzrost poparcia dla Zjednoczenia Narodowego we Francji, a czasem na wesoło – uczestnicząc w obradach rady miasta Tampere debatującej o linii tramwajowej przez 12h. Jedno jest pewne: wybór ma znaczenie. 

 

It’s up to You 

 

In many situations we tend to wonder: does my choice have an impact? Does my individual attitude or consumer choice may change the course of world’s action? We live in times where decision-making, both individual and collective, has been the most difficult to date. The film program explores the phenomena such as shaping of public opinion, the driving force of an individual and foremost – the difficult mechanics of making democratic decisions in a group. Sometimes in a serious manner – by taking a closer look at the National Rally in France, and sometimes in a more lighthearted way – by presenting a city council meeting in Tampere during which councilors deliberated over a tram line for 12 hours. One thing is certain: choice matters. 

KIDS

Germany 2019. Animation. 9’. Director: Michael Frei

I Signed the Petition

Switzerland 2018. Documentary. 11’. Director: Mahdi Fleifel

Who Talks

Sweden 2019. Fiction. 14’. Director: Elin Övergaard

Dancing with Le Pen

France / USA 2018. Documentary. 23’. Director: Nora Mondray

We Got Your Back

Sweden 2015. Fiction. 4’. Director: Viktor Hertz

Taking the floor

Finland 2017. Documentary. 9’. Directors: Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.