International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Fixing the Future: Sztuka Protestu

Fixing the Future: Sztuka Protestu

SOBOTA, 22.08.2020

17:30 (90’) | Fixing the Future: Sztuka Protestu | Kino Muza | sala 1 | darmowe wejściówki / free tickets | PL + EN | online + offline

za wyjątkiem Black Bus Stop / * doesn’t include Black Bus Stop

 

Sztuka protestu / The Art of Protest

 

Jedną z najbardziej powszechnych, skutecznych i wyzwalających form sprzeciwu (lub poparcia) jest demonstracja, czyli zgromadzenie w miejscu publicznym. Może ona przybierać łagodną wersję pokojowej manifestacji lub hałaśliwej pikiety, ale także przerodzić się w krwawe starcia na masową skalę. Co czujemy, kiedy wspólnie wychodzimy na ulicę? Czy obecność w protestującym tłumie może nabrać wymiaru performatywnego? Czy wreszcie – jak władza reaguje na opór społeczeństwa? Sztuka protestu to czasem jedyne, co nam pozostaje. 

 

 

The Art of Protest

 

Demonstration is one of the most common, effective and liberating forms of resistance (or support). It may take a soft form of a peaceful protest or a clamorous rally, yet it also may turn into a bloody riot on a massive scale. How do we feel when we get out on the streets together? May the act of being present among the protesting crowd have a performative element to it? And finally – how does the authority respond to society’s resistance? Sometimes the art of protest is the only thing we have left.

First Act

Brasil 2019. Fiction. 20’. Director: Matheus Parizi

Black Bus Stop

USA 2019. Documentary / experimental. 10’. Directors: Kevin Jerome Everson, Claudrena N. Harold

The 561st Hour of Occupation

Taiwan 2014. Documentary / experimental. 7’. Director: Yuan Goang Ming

Mój kraj taki piękny

Poland 2019. Documentary. 29’. Director: Grzegorz Paprzycki

Déploiements (Deployments)

France/Netherlands 2018. Experimental. 16’. Director: Stéphanie Lagarde

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.

 

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.