International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Focus Lebanon: She leads against the Current

Focus Lebanon: She leads against the Current

ŚRODA, 19.08.2020

17:00 (90’) | Focus Lebanon: She leads against the Current | Kino Muza | sala 1 | 10 PLN | PL + EN | online + offline

Liban był zawsze znany jako kraj rozmaitości. W przeszłości Libańczycy mieli trudności z tym, by kolektywnie wyrazić zgodę na jedną umowę, która pozwoliłaby tej społecznej, religijnej, ekonomicznej i kulturowej różnorodności egzystować w harmonii. Chcąc opisać Liban, zdecydowalibyśmy się na stwierdzenie, że jest to kraj “przeciwieństw”. Próba zdefiniowania kultury libańskiej czy tożsamości tego kraju zdaje się być zadaniem nieracjonalnym. Na przykład, jest to społeczeństwo bardzo liberalne, ale konserwatywne. Przejmujemy zachodnie ideologie, ale jesteśmy przywiązani do wschodnich tradycji. Szanujemy naszą przeszłość, ale nigdy nie wyciągamy z niej wniosków, powtarzając te same błędy, które zakłócają naszą teraźniejszość. Od zawsze żyliśmy pomiędzy, podobnie jak nasza tożsamość, zagubiona w zawieszeniu. Program filmowy składający się z trzech zestawów jest odzwierciedleniem kultury, która od zawsze była w pogoni za swoją tożsamością.

 

Kurator: Nicolas Khabbaz, NDU International Film Festival

 

Ten zestaw filmów składa się z prac napisanych i wyreżyserowanych przez kobiety, i prezentuje głównie kobiece postaci, które odgrywają główną rolę. Odzwierciedla wspólne problemy i kolektywny gniew ich buntowniczych twórczyń.

 

 

Lebanon has been known as the country of diversity. Throughout history, Lebanese people have found it hard to agree on one pact that will allow all this social, religious, economic and cultural multiplicity to live in harmony. If we would come to describe Lebanon, we would settle on it being the country of “opposites”. Now, trying to frame the Lebanese culture or define its identity would seem like an unreasonable task. For example; it is a very liberal society but conservative. We adapt Western ideologies but we are so attached to our Eastern traditions. We are so bowed to our past but we never learn from it and we keep on repeating the same mistakes that disturb our present. We have always lived in between and so is our identity, lost in between. The film lineup of the three below programs is nothing but a mirror effect of this culture that has been always in pursuit for its self.

 

Curator: Nicolas Khabbaz, NDU International Film Festival

 

The group of films in this program is written and directed by female filmmakers and feature, mostly, a female character that leads the story. It reflects the common concerns and the collective rage of their rebellious makers.

Submarine

Lebanon 2016. Fiction. 20’. Director: Mounia Akl

In White

Lebanon 2016. Fiction. 15’. Director: Dania Bdeir

On the Ropes

Lebanon 2016. Fiction. 17’. Director: Manon Nammour

Disruption

Lebanon 2017. Fiction. 26’. Director: Feyrouz Serhal

The Shield that I Carry

Lebanon 2017. Documentary. 19’. Director: Basma Farhat

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.