International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Focus Lebanon: The Neighbor is a Threat

Focus Lebanon: The Neighbor is a Threat

NIEDZIELA, 23.08.2020

15:30 (90’) | Focus Lebanon: The Neighbor is a Threat | Kino Muza | sala 1 | 10 PLN | PL + EN | online + offline

Liban był zawsze znany jako kraj rozmaitości. W przeszłości Libańczycy mieli trudności z tym, by kolektywnie wyrazić zgodę na jedną umowę, która pozwoliłaby tej społecznej, religijnej, ekonomicznej i kulturowej różnorodności egzystować w harmonii. Chcąc opisać Liban, zdecydowalibyśmy się na stwierdzenie, że jest to kraj “przeciwieństw”. Próba zdefiniowania kultury libańskiej czy tożsamości tego kraju zdaje się być zadaniem nieracjonalnym. Na przykład, jest to społeczeństwo bardzo liberalne, ale konserwatywne. Przejmujemy zachodnie ideologie, ale jesteśmy przywiązani do wschodnich tradycji. Szanujemy naszą przeszłość, ale nigdy nie wyciągamy z niej wniosków, powtarzając te same błędy, które zakłócają naszą teraźniejszość. Od zawsze żyliśmy pomiędzy, podobnie jak nasza tożsamość, zagubiona w zawieszeniu. Program filmowy składający się z trzech zestawów jest odzwierciedleniem kultury, która od zawsze była w pogoni za swoją tożsamością.

 

Kurator: Nicolas Khabbaz, NDU International Film Festival

 

Granice, uchodźcy i ingerencja sąsiednich krajów w bezpieczeństwo kraju. Ten zestaw służy jako geograficzne i kulturowe umiejscowienie Libanu oraz skupia się na koncepcie inności zarówno w przypadku cudzoziemców, jak i ludności lokalnej.

 

 

Lebanon has been known as the country of diversity. Throughout history, Lebanese people have found it hard to agree on one pact that will allow all this social, religious, economic and cultural multiplicity to live in harmony. If we would come to describe Lebanon, we would settle on it being the country of “opposites”. Now, trying to frame the Lebanese culture or define its identity would seem like an unreasonable task. For example; it is a very liberal society but conservative. We adapt Western ideologies but we are so attached to our Eastern traditions. We are so bowed to our past but we never learn from it and we keep on repeating the same mistakes that disturb our present. We have always lived in between and so is our identity, lost in between. The film lineup of the three below programs is nothing but a mirror effect of this culture that has been always in pursuit for its self.

 

Curator: Nicolas Khabbaz, NDU International Film Festival

 

Boarders, Refugees, and the intervention of the neighboring countries in the general state security. This program is more like a geographical and cultural positioning of Lebanon and the conception of otherness whether a foreign or a fellow Lebanese other.

Salamat From Germany

Lebanon 2017. Fiction. 20’. Directors: Una Gunjak, Rami Kodeih

Contact

Lebanon 2019. Fiction. 22’. Director: Samir Syriani

The Rifle, the Jackal, the Wolf and the Boy

Lebanon 2016. Fiction. 19’. Director: Oualid Mouaness

Heart of the Sky

Lebanon 2018. Documentary / music video. 15′. Director: Jessy Moussallem

President’s Visit

Lebanon 2017. Fiction. 19’. Director: Cyril Aris

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.