International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa Extra: Coquetta / sound performance

Hotel Europa Extra: Coquetta / sound performance

PIĄTEK, 21.08.2020

21:30 (60’) | Sound performance: Coquetta / Ioana Vreme Moser | Concordia Design | darmowe wejściówki / free tickets | EN | offline

Coquetta. flawless looks to dźwiękowy performance Ioany Vreme Moser, którego punktem wyjścia jest coraz częściej obserwowana w naszej kulturze obsesja na punkcie kreowania “perfekcyjnego” wizerunku. Artystka przeprowadza nas przez kolejne etapy codziennej toalety, której towarzyszy proces symultanicznie generowanych dźwięków. Wszystko za sprawą zaprojektowanych i wykonanych przez Ioanę instrumentów, m.in. na zasadzie upcyclingu, w tym narzędzi do nakładania makijażu: pędzli, gąbek, padów. Nawilżanie, szorowanie, podkręcanie rzęs, cieniowanie oczu, pudrowanie, nakładanie szminki i inne kosmetyczne rytuały układają się w rytmiczne crescendo. Couquetta to rodzaj niepokojącego spektaklu, w którym przesadne, upiększające zabiegi, sprawiają że pierwotna koncepcja piękna nabiera sardonicznego wyrazu. Artystka staje się w tym procesie nad wyraz “piękna”, a widzowie mogą odczuwać narastający dysonans.

Coquetta – tancerka baletowa wychowana na operowych scenach w olśniewających kreacjach – marząca o tym by stać się tak piękna jak Barbie…

Ioana Vreme Moser – transmedialna narratorka i artystka dźwięku. Zajmuje się zarówno artystyczną praktyką, jak i edukacją. Realizuje audialne obiekty oraz ręcznie buduje instrumenty muzyczne, które wykorzystuje w działaniach performatywnych i muzycznych. Aktywna głównie w Europie Wschodniej. Ściśle współpracuje ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej w Krakowie, grupami Kinema Ikon i Simultan oraz Stowarzyszeniem Sztuki Mediów w Timisoarze. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie współpracuje z kolektywem T10. https://ioanavrememoser.com

 

 

Coquetta. flawless looks is a sound performance by Ioana Vreme Moser, which starting point is an obsession with creation of a “perfect” image,  more and more often observed in our culture. The artist leads us through the steps of her morning routine, accompanied by a process of simultaneously generated sounds. All thanks to instruments designed and built by Ioana, using the upcycling technique, including makeup tools: brushes, sponges, pads. Moisturization, cleaning, lash curling, eye shading, powdering, applying lipstick and other cosmetic rituals compose a rhythmic crescendo. Couquetta is a disturbing spectacle, in which exaggerated beauty treatments supply the initial concept with sardonic character. In the process, the artist becomes overly “beautiful”, while the audience may experience an increasing dissonance. 

Coquetta – a ballet dancer who grew up on opera scenes in fabulous outfits – dreaming of becoming as beautiful as Barbie… 

Ioana Vreme Moser – a transmedia narrator and sound artist. She is involved in both art practice and education. She carries out audio projects and builds musical instruments, which she later uses for performative and music-related activities. Active primarily in Eastern Europe. She collaborates with Electroacoustic Music Studio in Kraków, Kinema Ikon and Simultan groups, and Media Art Association in Timisoara. She is currently based in Berlin, where she works with T10 collective. https://ioanavrememoser.com

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.  

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.