International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa Extra: Life in Loops

Hotel Europa Extra: Life in Loops

NIEDZIELA, 23.08.2020

12:00-16:00 | Hotel Europa Extra: Life in loops | Start: Barbarka ze spokojem | zapisy / registration | PL + EN | ZAPISY NA WYDARZENIE / REGISTRATION FORM

W ostatnim dniu Short Waves Festival, Zespół Hotelu Europa zaprasza na wyjątkowe doświadczenie związane z opowiadaniem historii i mimowolną para-kinematografią. Przenosimy się fizycznie z kin nad Wartę, trzecią co do wielkości rzekę w Polsce. U jej brzegów rodziła się poniekąd polska państwowość, a która teraz, w tonie zamachu klimatycznego, do jakiego doprowadziliśmy, wysycha. Nasi Goście zostaną podzieleni na trzy grupy. Będą spacerować, jechać na rowerach lub płynąć kajakami. Każda z grup będzie prowadzona przez jednego z trzech idea-makerów Hotelu Europa. Poruszając się wzdłuż rzeki, napotkamy po drodze różne wykreowane, mniej lub bardziej dosłowne sytuacje. A inne zauważymy, zastanawiając się, co jest, a co nie jest specjalnie przygotowane. Interakcja pomiędzy praktyką artystyczną, a środowiskiem, ma skłonić uczestników do odkrywania terytorium, krajobrazów i tymczasowej społeczności współuczestnictwa. Tak rozumiany układ odniesień i metafor staje się zatem laboratorium obrazów, dźwięków i praktyk artystycznych, które pozwalają na przepisywanie rzeczywistości, a także odkrywanie na nowo przestrzeni publicznej. Niech ciało stanie się jutro centrum tego doświadczenia. Dołączcie do nas!

 

 

On the last day of the Short Waves Festival, the Team of Hotel Europa invites you to a unique experience of storytelling and unique para-cinematography. We are physically moving from the cinemas to the Warta River, the third largest river in Poland. In a way, Polish statehood was born on its shores, and now, in the tone of the climate coup we are quite responsible for, it is drying up. Our guests will be divided into three groups. They will walk, cycle or canoe. Each group will be led by one of the three Hotel Europa’s idea-makers. Moving along the river, we come across various site-specific, more or less literal, situations. We will be able to guess which ones are made and which ones are natural ones. The interaction between artistic practice and the environment is to encourage participants to discover territory, landscapes and a temporary community of participation. Thus, the system of references and metaphors we create becomes a laboratory of images, sounds and artistic practices that allow us to rewrite reality and to rediscover the public space. Put the body in the center of your experience and join us!