International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa Extra: Life in Loops

Hotel Europa Extra: Life in Loops

NIEDZIELA, 23.08.2020

12:00-16:00 | Hotel Europa: Life in loops | TBA* | zapisy** / registration** | PL + EN | offline

* Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana
posiadaczom biletów lub udostępniona
w późniejszym terminie.

 

* The exact location will be communicated
to ticket holders or announced on later date.

 

 

Wydarzenie performatywne połączone ze spacerem wzdłuż Warty oraz koncertem berlińskiego duetu Distinct Memories. Miejska dj-ka, czaso-przestrzenne przepływy, ledwo dostrzegalne interwencje i wielkoformatowe obrazy przywołujące kinematograficzne doświadczenie. Przyszłość – to już było? Jeśli tak, to powróci w kolejnym loopie: outside the box + beyond the borders.

 

Distinct Memories | www.soundcloud.com/distinctmemories 

Co dzieje się, gdy połączą siły pianistka z St. Petersburga, wyszkolona w kierunku klasycznym oraz twórca muzyki elektronicznej z Berlina? Wspólnie bawią się szeroką gamą elektronicznych instrumentów, przetwarzając linie bassowe i beaty głęboko zakorzenione w melancholijnych melodiach. 12-bitowe reverby i 8-bitowe efekty. Wszystko improwizowane na żywo, łapiąc chwilę oraz wieczność elektronicznych rytmów i dźwięków.

 

 

Performative event combined with a walk along Warta river and concert of a Berlin duo Distinct Memories. Urban DJ set, space-time flows, barely noticeable interventions and large format images that evoke a cinematic experience. The future – getting old? If yes, it is going to return in another loop:  outside the box + beyond the borders.

 

Distinct Memories | www.soundcloud.com/distinctmemories 

What happens when a classical pianist from St. Petersburg and an electronic musician from Berlin join forces? Together they play around with a broad range of electronic instruments, processing basslines and beats deeply rooted in melancholic melodies.12-bit reverbs and 8-bit effects. Everything improvised live, seizing the moment and eternity of electronic rhythms and sounds.

** Zapisy na wydarzenie
startują 10.08.2020 na stronie
www.shortwaves.pl/hoteleuropa

 

** The registration for the event
starts at 10th of August 2020 on