International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Industry Talk: Festival Cooperation in a Time of Crisis

Industry Talk: Festival Cooperation in a Time of Crisis

CZWARTEK, 20.08.2020

14:30 (60’) | Industry Talk: Festival Cooperation in a Time of Crisis | w. wolny / free entry | EN | online

For the past half year we all have been forced to adapt and reconsider the models and approaches we have held onto for arguably far too long. Coupled with an ever-shifting global backdrop of health and climate crises and political upheaval, how do we move forward in a more sustainable and cooperative way? How can festivals of differing scales, resources and socio-political contexts address challenges together, with consideration for each other’s own contexts and identities? What are the existing models for festival or other networks that we can learn from or build on?

Event is organized in a cooperation with Glasgow Short Film Festival with a kind support of British Council. 

 

 

Przez ostatnie pół roku wszyscy byliśmy zmuszeni do zrewidowania i przekształcenia modeli i strategii, których kurczowo trzymaliśmy się o wiele za długo. Łącząc to z nieustannie zmieniającym się globalnym tłem, na które składają się zdrowie, kryzys klimatyczny i wrzenia polityczne, w jaki sposób mamy zmierzać do przodu w sposób bardziej zrównoważony i kooperatywny? W jaki sposób festiwale różnych wielkości, o zróżnicowanych zasobach i kontekstach sociopolitycznych mogą podejmować razem wyzwania, biorąc pod uwagę wzajemne, indywidualne konteksty i tożsamości? Jak wyglądają dotychczas funkcjonujące modele stworzone dla festiwali czy innych sieci, z których możemy brać  przykład?

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Glasgow Short Film Festival oraz ze wsparciem British Council.

 

goście / guests: TBA