International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Industry Talk: Let’s Get Critical

Industry Talk: Let’s Get Critical

NIEDZIELA, 23.08.2020

14:00 (60’) Industry Talk: Let’s Get Critical | EN | wstęp wolny / free entry | online

Dyskurs akademicki i zasoby dziennikarskie na temat filmów krótkometrażowych od zawsze były i nadal są ograniczone. Pomimo, że scena filmów krótkometrażowych jest aktywną i dobrze prosperującą domeną, a także głównym źródłem innowacji w dziedzinie filmu, nadal brakuje w niej edukacji, kanonizacji i krytycznej analizy. Głównym celem Talking Shorts jest wzbogacić obecną dyskusję (lub jej brak) na temat filmu krótkometrażowego jako formy sztuki. W tym panelu mamy na celu eksplorację obecnego stanu krytyki krótkiego kina w kontekście dostępności i możliwości. Kto ją tworzy i dla kogo jest tworzona? Czy rozwój platform streamingowych podczas ostatnich dwóch lat podniósł poziom publikacji na temat kina krótkometrażowego? Czy większa dystrybucja oznacza lepszą krytykę? Czy konkretyzacja kanonu krótkometrażowego filmu może sprzyjać większej edukacji publicznej? Bądźmy krytyczni!


Academic discourse as well as journalistic resources for short films have always been, and still are, limited. Though the short film scene is an active, flourishing field and the prime source of innovation for film and filmmaking, there is still a serious lack of education, canonisation and criticism. Talking Shorts’ prime purpose is to widen this current (lack of) discourse about the short film as an art form. In this panel we aim to explore the current state of short film criticism in terms of accessibility and opportunities. Who is doing it and who is it for? Has the rise of more streaming platforms over the past couple of years also increased the quantity of writings about short film? Does more short film distribution equals better criticism? Can the concretisation of a short film canon nurture more public education? Let’s get critical!

Goście / guests:
Laura Walde – curator, Internationale Kurzfilmtage Winterthur, Switzerland
Marina D. Richter – film critic, writer, Austria
Julian Ross – curator, Locarno Film Festival, International Film Festival Rotterdam – IFFR, The Netherlands,
Host: Enrico Vannucci, Venice Film Festival, Talking Short, Be Short Now!, Italy