International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Industry Talk: The Potential of Short Film in Community-building and Educational Activities

Industry Talk: The Potential of Short Film in Community-building and Educational Activities

PIĄTEK, 21.08.2020

13:00 (60’) | Industry Talk: The Potential of Short Film in Community-building and Educational Activities | EN | online

Globalna pandemia zmieniła sposób, w który prezentujemy filmy oraz uczestniczymy w kulturze filmowej. Świat online sprawił, iż zbudowanie wspólnoty oglądających w ramach kolektywnego doświadczenia jest niezmiernie trudne. Z nowymi wyzwaniami muszą także mierzyć się edukatorzy, którzy wykorzystują film w codziennej pracy. Zaproszone panelistki opowiedzą o najlepszych przykładach edukacyjnego zastosowania krótkiego kina oraz strategiach wspólnototwórczych skrojonych na czasy covid-19. Panel zorganizowany we współpracy z FeKK Ljubljana Short Film Festival dzięki wsparciu British Council.

The global pandemic has changed the way how we present films and participate in film culture. The online world has made it really difficult to build a community through a collective experience of film watching. Educators who use film in their daily work also face many new challenges. The invited panelists will talk about the best examples of the educational use of short films and community-building strategies tailored to the times of covid-19. The panel is organized in cooperation with FeKK Ljubljana Short Film Festival thanks to the kind support of British Council.

goście / guests:

Viviana Carlet, founder and art director of Lago Film Fest, Italy
Diana Mereoiu – programmer at VIS Vienna Shorts, distributor at Lemonade Films, Austria Suzy Gillett – Film Educator, Curator, Creative Consultant for Film Labs, UK
Ana Cerar, program coordinator of Kino Otok – Isola Cinema International Film Festival, project manager of Otok Institute, Slovenia

Host: Emilia Mazik, Short Waves Festival, Poland