International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

International Competition V: Mirage / Miraż

International Competition V: Mirage / Miraż

PIĄTEK, 21.08.2020

22:30 (90’+Q&A) | International Competition V: Mirage | CK Zamek | Kino na Dziedzińcu | 10 PLN | PL + EN | online + offline

Jak często ulegamy złudzeniom? Filmy w prezentowanej selekcji to produkcje demaskujące obłudę ludzkiej natury, ich egocentryczną wiarę w panowanie nad światem i naturą.

Nie tyle złudne, co też ulotne zdają się relacje międzyludzkie, a także pewność, że druga osoba zawsze będzie blisko ciebie. Wolnym lub szybszym tempem podążamy za bohaterami, którzy próbują odnaleźć się w świecie, gdzie nic nie jest oczywiste. Mirażem stają się też same wyselekcjonowane produkcje: świeże propozycje, w których zaciera się granica między filmowymi gatunkami.

 

 

How often are we prone to delusions? The films presented in this selection are productions exposing the duplicity of human nature, its egocentric belief in power over the world and nature.

Human relationships seem to be not necessarily fake, yet ephemeral, just like the certainty that the other person will always be by our side. We follow the characters at different paces, watching them try to find themselves in a world where nothing is crystal clear. Even the selected productions themselves turn into a mirage as the lines between genres they represent are blurred.

Little Lower Than the Angels

Film eksploruje relację pomiędzy religią a dyskryminacją gatunkową.

Niemcy 2019. Animacja/eksperyment. 14’. Reżyseria: NEOZOON. Produkcja: NEOZOON

 

The film explores the relationship between religion and speciesism. The main focus is on the Youtube representatives of creationism and the idea that man is the pinnacle of creation. 

Germany 2019. Animation/experiment. 14’. Directors: NEOZOON. Production: NEOZOON

All movements should kill the wind

Dwieście kilometrów od Pekinu, mężczyźni żyją pomiędzy skałami, które mają być złamane, cięte, szlifowane. Te same gesty ciągle wracają, by pisać historię o zniszczeniu i naprawie. 

Francja 2019. Dokument. 12’. Reżyseria: Yuyan Wang. Produkcja: Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

 

Two hundred kilometers from Beijing, men live among rocks waiting to be broken, cut, sanded. The same gestures come back again and again to write a history of damage and repair. 

France 2019. Documentary. 12’. Director: Yuyan Wang. Production: Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Movements

Movements to 10-minutowa animacja narysowana w tempie 2 sekund animacji na dzień. Wszyscy z nas chodzą, widzą, pracują, biegają i się zatrzymują. 

Korea 2019. Animacja. 10’. Reżyseria: Dahee Jeong. Produkcja: Dahee Jeong

 

“Movements” is a 10-minute animated film which I drew at a rate of 2 seconds of animation per day. We are all walking, seeing, working, running, and stopping together.

Republic of Korea 2019. Animation. 10’. Director: Dahee Jeong. Production: Dahee Jeong

The Last Image of Father

Dusan i Laza podróżują wspólnie przez wschodnią Serbię do Belgradu. Nieuleczalnie chory Dusan musi znaleźć sposób, by znaleźć dom dla swojego syna Lazy, dla którego ojciec jest wszystkim, co ma. 

Serbia 2019. Fabuła. 20’. Reżyseria: Stefan Djordjevic. Produkcja: Andrijana Stojkovic, Marija Lero

 

Dusan and Laza are traveling through Eastern Serbia to Belgrade. Terminally ill, Dusan has to find a new home for his son Laza, to whom Dusan is all he has.

Serbia 2019. Fiction. 20’. Director: Stefan Djordjevic. Production: Andrijana Stojkovic, Marija Lero

Sun Dog 

Fedor jest młodym ślusarzem w ciemnej rosyjskiej Arktyce. Klient za klientem, włóczy się pomiędzy alejkami z betonu, prowadzony przez fantazję, która dystansuje go od miasta i ich mieszkańców.

Belgia 2020. Fabuła/eksperyment. 20’. Reżyseria: Dorian Jespers. Produkcja: KASK, Scum Pictures, Campana Films, ATAKA51

 

Fedor is a young locksmith in the obscurity of the Russian Arctic. Client after client, he roams through the alleys of concrete, animated by a fantasy that isolates him from the city and its population.

Belgium 2020. Fiction/experiment. 20’. Director: Dorian Jespers. Production: KASK, Scum Pictures, Campana Films, ATAKA51

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.