International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Konkurs Polski I

Konkurs Polski I

ŚRODA, 19.08.2020

16:30 (90’+Q&A) | Konkurs Polski I | CK Zamek | Sala Wielka | 10 PLN | PL + EN | online + offline

Podczas festiwalu chcemy znaleźć szczególne miejsce dla polskiego krótkiego metrażu. Cieszy nas, że zgłoszeń przybywa z każdą kolejną edycją, także tych  niezwiązanych profesjonalnie ze szkołami filmowymi. Finalnie wyłonionych zostało 11 produkcji: 3 animacje, 6 fabuł i 2 dokumenty. Podzielone na dwa 90-minutowe programy to popis kina gatunkowego, które w polskim krótkim kinie niezmiennie utrzymuje silną pozycję. Odchodzimy od szukania wspólnej osi dla wszystkich filmów, pokazując najbardziej interesujące i najświeższe produkcje z kraju. Sięgają one do wielu uniwersalnych problemów, obecnych na lokalnym podwórku, zobaczymy więc: psychologiczne ujęcia przynależności do grupy, wpływ ruchu #metoo na społeczeństwo, studium współczesnej rzeczywistości technologicznej czy tej niepokojącej, związanej z problemami ekonomicznymi, klimatycznymi, a także tożsamościowymi. 

 

 

During the festival we are always trying to create a special place to highlight Polish short films. We welocme every Polish submission with great joy and their number increases every year,  including the ones that are not professionally affiliated with film schools. For the final round we have selected 11 productions: 3 animations, 6 narratives and 2 documentaries. Splited into two 90-minute programs, they are a phenomenal display of genre cinema which has consistently been a strong element of the Polish cinema. We are diverging from searching for the common denominator for all films and instead we simply aim to present the most interesting and fresh national productions. They touch upon many universal issues which may be encountered locally: psychological perspective on belonging to a group, the influence of #metoo movement on society, a study of modern technological reality or the troubling one associated with economic, climatic and identity issues.

Koniec Sezonu (The End of the Season)

Starsze małżeństwo wypływa w rejs po jeziorach, na których spędziło całe swoje życie. Zamknięta przestrzeń jachtu prowokuje do refleksji nad przyszłością, ale także nad tym, co minęło. Wieczorami rozbrzmiewają stare melodie.

Polska 2019. Dokument. 20’. Reżyseria: Stanisław Cuske. Produkcja: Munk Studio

 

An older married couple sails out on a cruise on the lakes, where they have spent their entirelife. The closed space of a yacht evokes reflection on the future and the past. Old melodies resound in the evenings.

Poland 2019. Documentary. 20’. Director: Stanisław Cuske. Production: Munk Studio

 

Deszcz (Rain)

„Deszcz” to krótki film animowany opowiadający o zbiorowej świadomości. O tym, jak brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za własne czyny sprawia, że bezrefleksyjnie idziemy za tłumem, co może doprowadzić do tragedii.

Polska 2019. Animacja. 5’. Reżyseria: Piotr Milczarek. Produkcja: Fumi Studio

 

“Rain” is a simple animated film on collective consciousness. It talks about how lack of responsibility for our actions pushes us to thoughtlessly follow the crowd, what may result in a tragedy. 

Poland 2019. Animation. 5’. Director: Piotr Milczarek. Production: Fumi Studio

 Moje Serce (My Heart)

Rozalia jest aktorką. Wyprowadza się z Warszawy do Wałbrzycha wraz z siedmioletnim synem Kazikiem. Nowe miejsce oznacza dla niej etatową pracę w lokalnym teatrze, a dla jej syna nową szkołę. Niespodziewanie wydarzenia z życia Rozalii splatają ją z jej sceniczną rolą.

Polska 2019. Fabuła. 30’. Reżyseria: Damian Kocur. Produkcja: Munk Studio

 

Rozalia is an actress. She moves from Warsaw to Wałbrzych together with her seven-year-old son Kazik. To her, the new place means a full-time job in the local theater and to her son a new school. Unexpectedly, the events in Rozalia’s  life overlap with her stage “#metoo” theatre role.

Poland 2019. Fiction. 30’. Director: Damian Kocur. Production: Munk Studio

Synchronizacja (Synchronization)

Rok 2084. Mężczyźni są bliscy wyginięcia, a cztery kobiety czekają, aż ich cykle menstruacyjne zsynchronizują się. Wszystkie pragną zostać matkami, lecz dawca może być tylko jeden. W końcu nadchodzi upragniony dzień…

Polska 2019. Fabuła. 20’. Reżyseria: Anna Kasińska. Produkcja: PROPAGANDA

 

In 2084, when the male sex is near extinction, four women wait for their menstrual cycles to synchronize. They all want to become mothers but there can only be one donor. When the day comes, the donor finally appears at their doorstep…

Poland 2019. Fiction. 20’. Director: Anna Kasińska. Production: PROPAGANDA

Duszyczka (The Little Soul)

Dusza człowieka opuszcza martwe ciało i rozpoczyna wędrówkę po pośmiertnej krainie.

Polska 2019. Animacja. 9’. Reżyseria: Barbara Rupik. Produkcja: Lodz Film School

 

A human soul leaves the dead body and sets off on a journey through the post-mortem world.

Poland 2019. Animation. 9’. Director: Barbara Rupik. Production: Lodz Film School

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.