International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Konkurs Polski II

Konkurs Polski II

CZWARTEK, 20.08.2020

18:30 (90’+Q&A) | Konkurs Polski II | CK Zamek | Sala Wielka | 10 PLN | PL + EN | online + offline

Podczas festiwalu chcemy znaleźć szczególne miejsce dla polskiego krótkiego metrażu. Cieszy nas, że zgłoszeń przybywa z każdą kolejną edycją, także tych  niezwiązanych profesjonalnie ze szkołami filmowymi. Finalnie wyłonionych zostało 11 produkcji: 3 animacje, 6 fabuł i 2 dokumenty. Podzielone na dwa 90-minutowe programy to popis kina gatunkowego, które w polskim krótkim kinie niezmiennie utrzymuje silną pozycję. Odchodzimy od szukania wspólnej osi dla wszystkich filmów, pokazując najbardziej interesujące i najświeższe produkcje z kraju. Sięgają one do wielu uniwersalnych problemów, obecnych na lokalnym podwórku, zobaczymy więc: psychologiczne ujęcia przynależności do grupy, wpływ ruchu #metoo na społeczeństwo, studium współczesnej rzeczywistości technologicznej czy tej niepokojącej, związanej z problemami ekonomicznymi, klimatycznymi, a także tożsamościowymi. 

 

 

During the festival we are always trying to create a special place to highlight Polish short films. We welocme every Polish submission with great joy and their number increases every year,  including the ones that are not professionally affiliated with film schools. For the final round we have selected 11 productions: 3 animations, 6 narratives and 2 documentaries. Splited into two 90-minute programs, they are a phenomenal display of genre cinema which has consistently been a strong element of the Polish cinema. We are diverging from searching for the common denominator for all films and instead we simply aim to present the most interesting and fresh national productions. They touch upon many universal issues which may be encountered locally: psychological perspective on belonging to a group, the influence of #metoo movement on society, a study of modern technological reality or the troubling one associated with economic, climatic and identity issues.

Na krańcu miasta (The Edge of Town)

Najważniejsza droga to droga w głąb – jest to jedyny kierunek. Na krańcu miasta możemy dotrzeć do miejsc, w których nie bywamy na co dzień. Na krańcu miasta jest las. A żeby dojść do jego źródła, trzeba przejść przez najciemniejsze zakamarki.
Polska 2019. Fabuła. 14’. Reżyseria: Daria Kasperek. Produkcja: Lodz Film School

 

The most important way is the way inwards – it’s the only direction. On the outskirts of town one can reach places, which are not frequently visited. On the edge of town there is a forest. And to get to its center, one has to go through the darkest nooks.
Poland 2019. Fiction. 14’. Director: Daria Kasperek. Production: Lodz Film School

Piołun (Bitter Herb)

Dawniej matki chcąc odstawić dziecko od piersi, nacierały ją naparem z piołunu, tak by dziecko poczuwszy gorzki smak, już nigdy więcej nie chciało mleka matki. 

Polska 2019. Fabuła. 16’. Reżyseria: Maria Ornaf. Produkcja: Lodz Film School

 

In the old times, in order to stop breastfeeding a child, a mother would rub wormwood ointment against her bosom. Upon tasting the bitterness, the child would never desire mother’s milk again.

Poland 2019. Fiction. 16’. Director: Maria Ornaf. Production: Lodz Film School

Duszyczka (The Little Soul)

Dusza człowieka opuszcza martwe ciało i rozpoczyna wędrówkę po pośmiertnej krainie.

Polska 2019. Animacja. 9’. Reżyseria: Barbara Rupik. Produkcja: Lodz Film School

 

A human soul leaves the dead body and sets off on a journey through the post-mortem world.

Poland 2019. Animation. 9’. Director: Barbara Rupik. Production: Lodz Film School

Oko Boga (Eye of God)

Film opowiada o ostatnich mieszkańcach kamienicy na krakowskim Kazimierzu.

Przewodnikiem i głównym narratorem jest 25-letni Olaf, który w charakterystyczny dla siebie sposób opowiada o sobie, swojej rodzinie i sąsiadach. 

Polska 2019. Dokument. 17’. Reżyseria: Igor Kawecki. Produkcja: Animation Film Studio Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow

 

The film tells a story of the last residents of a tenement house in Kazimierz district in Cracow, Poland. 25-year-old Olaf serves as the guide and the main narrator. In an idiosyncratic way he tells about himself, his family and his neighbors. 

Poland 2019. Documentary. 17’. Director: Igor Kawecki. Production: Animation Film Studio Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow

Nie zmieniaj tematu (Don’t Change the Topic)

Na osiedlu obowiązują trzy zasady. Pierwsza: “nigdy nie oszukiwać ziomków.” Druga: “Nie wyleszczać się i zawsze odpowiadać na atak”. Trzecia – najważniejsza: “Nie donosić na psy.” Uliczny kodeks, osiedlowe “mordy” i rap.

Polska 2019. Fabuła. 30’. Reżyseria: Hubert Patynowski. Produkcja: AMA Film Academy

 

The estate has three rules. One: “Never betray your homies.” Two: “Do not hesitate and always retaliate.”. Three – the most important one: “Do not report to cops.” Street code, neighborhood thugs and rap.

Poland 2019. Fiction. 30’. Director: Hubert Patynowski. Production: AMA Film Academy

Story

Story to ironiczny ciąg kilkunastu scenek, opowiadających o przenikaniu się codzienności ze światem cyfrowym. Oglądany przez „story”, popularną dziś funkcję na większości mediów społecznościowych, przedstawia ludzi samotnych, zagubionych, a czasem już obojętnych na otaczającą ich rzeczywistość.

Polska 2019. Animacja. 5’. Reżyseria: Jola Bańkowska. Produkcja: Studio Munk

 

Story is a reflection on a modern man in the age of omnipresent technology. Composed of  “stories” – a popular feature of many social media platforms – it presents people who are lonely, lost or already indifferent to surrounding them reality. 

Poland 2019. Animation. 5’. Director: Jola Bańkowska. Production: Studio Munk

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.