International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych | Polish Experimental Film Competition

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych | Polish Experimental Film Competition

PIĄTEK, 21.08.2020

19:00 (60’+Q&A) | Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych | Kino Muza | sala 1 | 10 PLN | PL + EN | online + offline

W tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Eksperymentalnych przeważają wypowiedzi filozoficzne, osobiste i podszyte niepokojem. Nie ma wśród nich bezpośrednich odnośników do problemów globalnych, ale wyczuwalne jest napięcie związane z funkcjonowaniem w aktualnej rzeczywistości. Są to więc rozmyślania na temat różnych sposobów wpływania na teraźniejszość i ich konsekwencji w przyszłości. Badanie potencjału gestów czy samego postrzegania pewnych rzeczy. Pytania o znaczenie własnej egzystencji. Czasami po prostu bezradność wobec losu i mijającego czasu. Twórcy szukają alternatywnych rozwiązań. Używają języka filmu, animacji, poezji, eksperymentują z formą. Zwykle zadane przez autorów trudne pytania nie mają prostej odpowiedzi. Podjęty jednak zostaje temat do dalszych przemyśleć.

 

Kurator: Wojciech Ulman

 

 

This year’s Polish Experimental Film Competition primarily contains messages that are philosophical, personal and characterized by uneasiness. There are no direct references to global issues, yet the tensions associated with functioning of the present reality are definitely perceivable. Hence, they are reflections on various ways of influencing the present and their future consequences. Examination of the potential that comes with gestures or simply of the perspective on certain things. Sometimes simply hopelessness in the face of fortune and time passing by. The creators are looking for alternative solutions. They use the language of film, animation, poetry, they experiment with form. There tend to be no simple answers to the questions asked by the authors. Yet they bring about the subject that evokes reflection.

 

Curator: Wojciech Ulman

FULLMOON

Poland 2019. Animation, experimental. 6’. Director: Sylwia Dybich.

Marsquakes

Poland 2019. Animation, experimental. 8’. Director: Jadwiga Subczyńska.

I didn’t go to Crimea and all I got was this alien message

Poland 2018. Animation, experimental. 12’. Director: Zuza Banasińska.

OSAD2

Poland 2019. Animation, experimental. 3’. Director: Anna Wacławek.

A Weird Notion

Poland 2019. Animation, experimental. 6’. Director: Karolina Gliniewicz.

R/EVOLVE THEE SELF

Poland 2019. Animation, experimental. 2’. Director: Sandra Roczeń.

Birdie, birdie, why are your feathers matted with glue?

Poland 2019. Documentary, experimental. 4’. Director: Joanna Chwiłkowska.

How to use the pyramid

Poland 2019. Fiction, experimental. 9’. Director: Karolina Zajączkowska.

Konsekwencje własnego widzenia

Poland 2018. Animation, experimental. 7’. Director: Maja Kopa.

Szacuję pozostały czas / Estimating time remaining

Poland 2019. Animation, experimental. 7’. Director: Michał Bugalski.

Dziadek nie słyszał, kiedy Babcia mówiła

Poland 2019. Fiction, experimental. 2’. Director: Olga Bejm.

***Fish

Poland 2019. Fiction, experimental. 2’. Director: Filip Bojarski.

Bilety:

Dostępne stacjonarnie w kasach kina i na bilety24.pl.

 

Tickets:

available at box offices and at bilety24.pl.