International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Urban View

Urban View

ŚRODA, 19.08.2020

21:30 (120’+Q&A) | Urban View | Concordia Design | Przystań Sztuki | wstęp wolny / free entry | PL + EN | online + offline

Urban View to selekcja najciekawszych filmów sezonu eksponujących rozmaite aspekty miejskości. W pierwszej połowie programu zaprezentujemy filmy, w których wyróżnia się wątek wyobcowania w metropolii tętniącej życiem. Miasto, które w swoim zamyśle miało zaspokoić wszelkie potrzeby jego mieszkańców, potęguje ich poczucie zagubienia. Człowiek, niczym współczesny flaneur, będzie spacerował w rytm pulsującego energią miasta, snując przemyślenia, plany i marzenia. W drugiej połowie zestawu, doznamy miejskości w sposób empiryczny. Miasto da się poznać ze swojej atrakcyjnej wizualnie i dźwiękowo strony, objawiając zarówno swoją harmonijność, jak i nieposkromiony chaos w zestawieniu z jednostką społeczną. Miasto, które nigdy nie śpi, ma niewątpliwie wiele do zaoferowania. Czy jednak nadąża za tempem życia i rozwoju jego mieszkańców?

 

 

Urban View is a selection of the most interesting films of the season showcasing various aspects of urbanity. In the first part of the program we will be presenting films revolving around the issue of alienation in a bustling metropolis. A city intended to fulfill all needs of its residents intensifies their sense of being lost. Like a modern flâneur, you will be strolling through the streets of a city pulsing with energy ruminating, planning, dreaming. In the second part of the set we will experience urbanity in an empirical way. The city will show its visually and sonically appealing side, revealing both its harmony and an untamed chaos in juxtaposition with the social unit. A city that never sleeps undeniably has a lot to offer. Does it have the capacity to keep up with the pace of life and development of its residents though?

The Headless Gatherer

Czego poszukuje Zbieracz? Wspomnień, fragmentów snów… a może przyjaciela, z którym może przemierzać miasta i ich chaotyczne krajobrazy. A może szuka tylko pomocy w radzeniu sobie z poczuciem straty?

 

What is the Gatherer searching for? Memories, broken dreams … or just one friend, with whom he can wander through the cities with their chaotic landscapes. Or he might be only looking for a help to get along with the feeling of loss.

 

Germany 2019. Animation. 15’. Directors: Igor Shin Moromisato. Production: Igor Shin Moromisato

 

Igor Shin Moromisato finished his studies of Fine Arts at the Universidade Estadual Paulista, São Paulo. In 2010 he moved to Germany to earn his Masters degree in animation at the Academy of Media Arts, Cologne. He founded with friends VAMOS Animation where is working as Animation Artist.

Contact: shin@vamos-animation.de

Dogs Barking at Birds

Vicente porusza się po mieście na rowerze. Obserwuje jak przestrzeń miejska zmienia się z dnia na dzień. Miasto nie jest już takie samo, świat się zmienia, a on razem z nim. Pośród rodziny i przyjaciół, Vicente żyje w oczekiwaniu na pierwsze dni lata i początek nowego życia. 

 

Vicente moves around town on his bike, watching the urban landscape modify day by day. The town is no longer the same, the world is changing and so is he. Among his family and friends, Vicente lives with anticipation the first days of summer and the beginning of a new life.

 

Portugal 2019. Fiction. 21’. Director: Leonor Teles. Production: Filipa Reis, Leonor Teles, João Miller Guerra 

 

Leonor Teles was born in Vila Franca de Xira in 1992. She graduated at the Lisbon Theatre and Film School, completing her Master in Audiovisual and Multimedia at Lisbon School of Social Communication. In 2016 her “Batrachian’s Ballad” won the Golden Bear at Berlinale Shorts. 

Contact: leonordvteles@hotmail.com

In Between

Bracia i synowie, którzy mieszkają za granicą budują identyczne domy, by wyrazić równość i jedność z rodziną. Pełen empatii portret rodzin, które w wyniku potrzeb ekonomicznych są rozdzielone i egzystują w obcych im kulturach.

 

Brothers and sons who live abroad build identical houses to express the equality and unity in family. An empathetic portrait of the families that, by economic necessity, need to live much of their lives separated and living in cultures not their own.

 

Kosovo 2019. Documentary. 14’. Director: Samir Karahoda. Production: Eroll Bilibani

 

As a successful photographer behind many unique photography projects Samir crafted himself into cinematography. He was behind the lens of several award winning short and feature Kosovar films. In addition, Samir is also a short film programmer at DokuFest, Kosovo’s major film festival.

Contact: ben@radiatorsales.eu

Flexible Bodies

Wysoki budynek znacznie odstaje od swojego otoczenia niczym obcy przedmiot. To (dość wiekowa) zmaterializowana utopia idealnego miejsca pracy, marzeń o karierze i samo-optymalizacji rozbrzmiewająca na korytarzach.

 

A high-rise building protrudes out of its surroundings as a strange object. It’s the (already dated) materialized utopia of an ideal workspace, dreams of career opportunities and self-optimization echoing through the hallways.

 

Germany 2019. Fiction. 19’. Director: Louis Fried. Production: Louis Fried

 

Louis Fried was born in Munich, Germany. 2004-2010 studied Visual Communication/Film at the University of Fine Arts, Hamburg. He is a co-founder of VETO Film a platform for

experimental film and video art. He lives and works in Hamburg.

Contact: post@louisfried.de

Speaking for the Dead

14 czerwca 2017 spłonął wieżowiec Grenfell Tower w zachodnim Londynie. Pożar pozbawił życia 72 osoby z powodu niedostatecznych środków bezpieczeństwa, a sprawa przyciągnęła uwagę ludzi poza Wielką Brytanią. Pośród szumu medialnego i oburzenia, filmowiec stara się zająć przyzwoitą pozycję – empatii. 

 

On 14 June 2017, the Grenfell Tower in West London went up in flames. The fire killed 72 people due to safety deficiencies, attracted attention beyond the borders of the UK. In the midst of media hype and outrage the filmmaker struggles for a decent position as a filmmaker – an attempt at empathy.

 

UK 2019. Documentary. 14’. Director: Peiman Zekavat. Production: Colin Farley

 

Peiman Zekavat is a filmmaker and Canon commissioned cinematographer, his films focus on social and humanitarian issues. His documentaries aired on AlJazeera, Fox, CBC, as well as screened at major documentary film festivals including Dok Leipzig.

Contact: 5thseason@writeme.com

Kopacabana

Film stworzony z kolażu archiwalnych i współczesnych zdjęć nagranych na taśmie 8mm i cyfrowo, opowiadających o Copacabanie – epicentrum doświadczeń międzykulturowych, społecznych i zmysłowych. 

 

A film made through a collage of current and archive images in Super 8 and digital, set in a Copacabana as an epicenter of intercultural, social and sensory experiences. 

 

Brazil 2019. Experimental. 14’. Director: Marcos Bonisson, Khalil Charif. Production: Marcos Bonisson, Khalil Charif

 

Marcos Bonisson and Khalil Charif are artists born in Rio de Janeiro, Brazil. Both studied in the Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Together they participated in Bienal de Cerveira (Portugal, 2017), Arte Laguna Prize (Italy, 2017), BienalSur (Argentina, 2019), among others.

Contact: kaliosto21@yahoo.com.br

The Horns of Kolkata

Kakofoniczne dźwięki indyjskiego miasta otaczają studium etnograficzne codziennego życia, jego rytmu i sporadycznego spokoju. 

The cacophonous sounds of one Indian city envelop this ethnographic study of daily life, its

rhythms, and its occasional quietude.

New Zealand 2018. Documentary. 6’. Director: Andrew Scott. Production: Andrew Scott 

Andrew Scott is a filmmaker based in Auckland, New Zealand.

Contact: andynscott@gmail.com

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.  

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.