Finding the common: Affective imaginaires

➔ 18.11 – 15:00 (90′ + Q&A)
➔ Pawilon
➔  wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [EN]

* ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Pokaz kuratorowany przez Natalię Sielewicz przedstawia filmy i prace video z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Tematem czyni spektra wyobrażeń oraz ich rolę w budowaniu doświadczeń: indywidualnych i wspólnotowych, ucieleśnionych i tożsamościowych. To wizualna opowieść o fikcji, fantazji, mitach oraz ich politycznym i światotwórczym znaczeniu.

Filmy dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
_

A screening curated by Natalia Sielewicz presents films and videos from the collection of the Museum of Contemporary Art in Warsaw. The subject selected is the spectrum of imagination and its role in constructing experiences: individual and collective, embodied and based on identity. It is a visual story about fiction, fantasy, myths and their political and world-building meaning. 

Films courtesy of the Museum of Contemporary Art in Warsaw.



Zrealiowane w ramach projektu z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej.
_


Project created with The Foundation for Polish-German Cooperation