Horror Shorts

➔ 18.11 – 22:30 (90′)
➔ Kino Muza Sala 1
➔  BILETY // TICKETS 
➔ język // language [PL + EN]

“Najstarszą i najsilniejszą emocją ludzkości jest strach, a najstarszym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym” – pisał ponad sto lat temu pisarz Howard Phillips Lovecraft. Program przygotowany przez Raela Montecucco to podróż po nadnaturalnych zjawiskach, przekraczających prawa natury i ramy logicznego myślenia. Przyjrzymy się zaskakującym mutacjom i przedziwnym transformacjom, które są jedynie zapowiedzią tego, co najbardziej przerażające…
_

’The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown,’ wrote Howard Phillips Lovecraft over a hundred years ago. The program curated by Rael Montecucco takes us on a journey through supernatural phenomena that surpass the laws of nature and the limits of logical thinking. We will delve into unexpected mutations and peculiar transformations, serving as mere glimpses of what is truly terrifying…

Program:

– “From Beyond” reż. Fredrik Hana, fabuła, Norwegia, 2022, 04’
– “Hantu” reż. Kim Kokosky Deforchaux, Holandia, 2021, 19’
– “In the Flesh” reż. Daphne Gardner, fabuła, USA, 2022, 13’
– “La Inquilina” reż. Lucas Paulino and Ángel Torres, Hiszpania, 2021, 9’
– “Six to Six” reż. Neta Cohen, animacja, Izrael, 2020, 7’
– “Appendage” reż. Anna Zlokovic, fabuła, USA, 2021, 7’
– “Bubble” reż. Haonan Wang, eksperyment, Japonia, 2021, 14’