Konkurs Międzynarodowy I // International Competition I

Pokaz 1 // Screening 1:

➔ 14.11 – 20:00 (90’+ Q&A)
➔ Kino Muza Sala 1
➔  BILETY // TICKETS 
➔ język // language [PL + EN]

Pokaz 2 // Screening 2: 

➔ 17.11 – 15:00 (90’+ Q&A) 
➔ Kino Muza Sala 2
➔  BILETY // TICKETS
➔ język // language [PL + EN]

Set 1 – Poza światem // Out of this world

Pięć filmów, które dekonstruują narracje, tworzą rzeczywistość od nowa i kwestionują pojęcie ustalonego porządku. Krążą wokół tematów takich jak (międzygatunkowa) samotność, depresja, ludzka ingerencja w przyrodę, problemy związane z ekologią, robiąc to w różnorodny i złożony sposób.
_
Five films that deconstruct narratives, rewrite reality, and doubt the notion of a fixed order. They circle around subjects such as (interspecies) loneliness, depression, human intrusion into nature, and ecological concerns, doing so in a diverse and complex manner.

➔ Program Konkursu Międzynarodowego I: Poza Światem // International Competition I: Out of This World – La herida luminosa: Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays / Christian Avilés / Spain / 2022 / 23’ – Sunspots / Yannick Mosimann / Switzerland / 2022 / 8’ – Zoopticon / Thies Mynther, Jon Frickey, Sandra Trostel / Germany / 2023 / 29’ – The Despair of Monkeys / Julián García Long / France / 2023 / 17’ – Scenic View / Maija Blåfield / Finland / 2023 / 15’