INDUSTRY TALK: Is There a Bright Future for Film Festivals?

➔ 17.11 – 11:30 (90′)
➔ UAP Budynek C // University of the Arts Poznan – Building C
➔  wstęp wolny // free entry* 
➔ język // language [EN]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Jaka przyszłość czeka festiwale? Z jakimi wyzwaniami mierzą się kuratorzy i dyrektorzy programowi? Czy tworzenie festiwali skupionych wokół jednej dyscypliny sztuki ma jeszcze sens? Podczas spotkania Is There a Bright Future For (Film) Festivals? porozmawiamy o możliwych przyszłościach festiwali – tego, w jaki sposób widzą je osoby bezpośrednio zaangażowane w proces programowania, oraz tego, z jakimi oczekiwaniami publiczności mierzą się bezpośrednio. 
_


What does the future hold for festivals? What challenges do curators and program directors face? Does creating festivals focused solely on one art discipline still make sense? During Is There a Bright Future For (Film) Festivals?, we are going to discuss the possible futures of festivals – how are they perceived by the people directly engaged in the programming process and what expectations do they face directly from the audience.