Konkurs MOVES I // MOVES Competition I

➔ 15.11 – 20:30 (90’+ Q&A)
➔ Kino Pałacowe Sala 1
➔  BILETY // TICKETS 
➔ język // language [PL + EN]

Set 1 – Żyjąc razem // Living Together

Podobno centralną oś naszego bytu wyznaczają nasze relacje z otoczeniem. Tylko co to oznacza w naszym różnorodnym, zglobalizowanym społeczeństwie i w dynamicznie przekształconym przez nas środowisku? Ten program zabierze widzów w refleksyjną podróż przez złożone międzyludzkie i międzygatunkowe związki, odsłaniając harmonię, kontrasty i paradoksy współistnienia.
_
It is said that the central axis of our being is determined by our relationship with our environment. Just what does this mean in our diverse, globalized society and in an environment that we have dynamically transformed? This program will take viewers on a reflective journey through complex interpersonal and interspecies relationships, revealing the harmony, contrasts and paradoxes of coexistence.

➔ Program Konkursu MOVES I: Żyjąc razem // MOVES Competition I: Living Together

– Usures / Sebastien de Buyl / Belgium / 2022 / 28’

– Obscura / Lucas Kua / Singapore / 2023 / 5’

– FIST / Thomas Bos / the Netherlands / 2022 / 13’

– Beast / Iwona Pasińska / Poland / 2022 / 9’

– Terra Mater / Kantarama Gahigiri / Rwanda / 2023 / 10’

– Reminiscences / Virginie Brunelle / Canada / 2022 / 12’ – Dear Passengers / Madli Lääne / Estonia / 2022 / 11’