Nektar z Innej Planety x Narocz13

➔ 15.11 – 21:00 – 1:00
➔ Schron
➔ wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [PL + EN]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Dwie niezależne inicjatywy – warszawska Narocz13 i poznański Nektar z Innej Planety – spotkają się w Schronie pokazując swoje spojrzenia na tematy obecne we współczesnym filmie krótkometrażowym. Obydwa kolektywy zaproponowały po dwie myśli przewodnie, na które odpowiedzią będą filmy wyselekcjonowane zgodnie z nimi. Zespoły wzajemnie zaprezentują podejścia na własnych zasadach do tematów: Ucieleśnienie; W czterech ścianach; Siła w rodzinie i (Nie)Realne, pokazując publiczności produkcje, które w dowolnie rozumiany sposób obrazują rzucone hasło. W tym międzymiastowym, filmowym “slamie” będzie można zobaczyć to, co najświeższe w młodej twórczości filmowej i jaki proces myślowy stoi za dynamicznym konstruowaniem programu krótkich metraży.

W czasie pokazu i do końca wieczoru, piętro niżej, zapraszamy również na DJ sety w ramach klubu festiwalowego 15.SWF!
_

Two independent initiatives – Warsaw’s Narocz13 and Poznan’s Nectar from Another Planet – will meet in Schron, showing their perspectives on topics present in contemporary short film. Both collectives have proposed two guiding thoughts each, which will be answered by films selected according to them. The teams will mutually present approaches on their own terms to the themes: Embodiment; Four Walls; Family Power and (Un)Real, showing the audience productions that illustrate the thrown slogan in any way they understand. This intercity film „slam” will feature what is freshest in young filmmaking and the thought process behind the dynamic construction of a program of short films.

During the show and until the end of the evening, floor below, you are also invited to DJ sets as part of the 15.SWF festival club!