Opening Night: UKRAiNATV x MAF

➔ 14.11 – 20:00 – 1:00
➔ W Sercu
➔  Wstęp darmowy // Free entry*

* (ilość miejsc ograniczona / number of places is limited)

Wieczór otwarcia odbędzie się pod znakiem działań wspólnotowych i kolektywnych, z udziałem najnowszych projektów aktywistyczno-twórczych. Za część muzyczną wieczoru odpowiadać będzie kolektyw MAF – inicjatywa działająca na rzecz promocji niszowej kultury ukraińskiej i oddolnych praktyk kulturowych. 

Performatywna i audiowizualna część wieczoru będzie należeć do UKRAїNATV – eksperymentalnego kolektywu w szeroko rozumianej domenie CYBER. UKRAїNATV to wielokanałowy i wieloplatformowy HUB streamingowy, studio nagrań i globalna sieć wielokierunkowych współprac. To otwarty kolektyw osób twórczych, medialnych freaków, aktywistek, badaczy, dizajnerek, muzyków i dj-ów z Ukrainy, Polski, Białorusi, Włoch i wielu innych krajów. To zespół osób w potrzebie i osób pomagających – osób uchodźczych, nomadycznych, emigranckich i imigranckich, które nie czują się bezpiecznie we własnych krajach lub osobistych sytuacjach w jakich się znalazły. Osób, które odnajdują się poprzez eksplorowanie nowych możliwości w przestrzeni medialnej.
_

The opening night will be marked by community and collective activities, featuring cutting-edge activist-creative projects. The MAF collective, an initiative working to promote niche Ukrainian culture and grassroots cultural practices, will be responsible for the musical part of the evening. 

The performative and audiovisual part of the evening will belong to UKRAїNATV, an experimental collective in the broad CYBER domain. UKRAїNATV is a multi-channel and multi-platform streaming HUB, recording studio and global network of multi-directional collaborations. It is an open collective of creative people, media freaks, activists, researchers, designers, musicians and DJs from Ukraine, Poland, Belarus, Italy and many other countries. It’s a team of people in need and people helping – refugees, nomads, emigrants and immigrants who don’t feel safe in their own countries or the personal situations they find themselves in. People who find themselves by exploring new possibilities in the media space.