The Tourist & The Loss of The Real / 

Screening curated by Clemens Wilhelm

 

➔ 16.11 – 18:00 (60′ + Q&A)
➔ Galeria Skala
➔  wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [EN]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

W „The Tourist and the Loss of the Real”, porywającej eksploracji współczesnej kultury wizualnej, artysta Clemens Wilhelm zabiera nas w prowokującą do myślenia podróż przez nieustannie zmieniające się krajobrazy turystyki, rzeczywistości i percepcji. Poprzez umiejętne połączenie wizualnego opowiadania historii, praca Wilhelma rzuca wyzwanie naszemu konwencjonalnemu rozumieniu podróży i reprezentacji miejsc, zapraszając nas do zakwestionowania autentyczność naszych doświadczeń w erze zdominowanej przez obrazy cyfrowe. Z bystrym okiem na przecięcie sztuki i technologii, pokaz wideo Wilhelma zapowiada się jako pouczająca refleksja na temat współczesnego turysty w poszukiwaniu „prawdziwego” w coraz bardziej zapośredniczonym świecie.

_

In „The Tourist and the Loss of the Real,” a captivating exploration of contemporary visual culture, artist Clemens Wilhelm takes us on a thought-provoking journey through the ever-changing landscapes of tourism, reality and perception. Through a skillful combination of visual storytelling, Wilhelm’s work challenges our conventional understanding of travel and representations of places, inviting us to question the authenticity of our experiences in an era dominated by digital images. With an astute eye for the intersection of art and technology, Wilhelm’s video show promises to be an illuminating reflection on the modern tourist in search of the „real” in an increasingly mediated world.