RAW Competition Study Case 

➔ 15.11 – 11:30 (90′)
➔ UAP Budynek C // University of the Arts Poznan – Building C
➔ wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [EN]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Spotkanie prowadzone przez koordynatora konkursu RAW – Alessandro Del Re oraz koordynatorkę konkursów 15. SWF – Aleksandrę Ławską, którzy wraz z czwórką młodych programerów odpowiedzialnych za selekcję RAW porozmawiają o samym procesie pracy przy jego realizacji oraz o różnych perspektywach, na pracę programera festiwalu filmów krótkometrażowych.

RAW jest nowym konkursem na Short Waves Festival. Cztery programy, z których jest złożony, poświęcone są filmom, których autorzy pragną łamać reguły na własnych warunkach, aby pokazać, że świat filmów krótkometrażowych to przestrzeń innowacji i odwagi. To, co czyni RAW wyjątkowym, to również proces tworzenia programów, który staje się refleksją na temat tego, jak tworzyć nowe sekcje festiwalowe w zmieniających się warunkach. Czterech młodych europejskich programerów, we współpracy z koordynatorem RAW, opracowało cztery programy skupiające się na konkretnym temacie dotyczącym kina zaproponowanym przez koordynatora i to właśnie one zostaną zaprezentowane podczas 15. Short Waves Festival.

_

The meeting will be led by Alessandro Del Re, coordinator of the RAW competition, and Aleksandra Lavska, coordinator of the competitions of the 15th SWF, who, together with the four young programmers responsible for the selection of RAW, will talk about the very process of working on it and the different perspectives, on the work of a programmer of the short film festival.

RAW is a new competition at the Short Waves Festival. The four programs of which it is composed are devoted to films whose authors are willing to break the rules on their own terms, to show that the world of short films is a space of innovation and courage. What also makes RAW unique is the process of creating the programs, which becomes a reflection on how to create new festival sections in changing conditions. Four young European programmers, in collaboration with the RAW coordinator, have developed four programs focusing on a specific theme about cinema proposed by the coordinator, and these will be presented at the 15th Short Waves Festival.