Rethink/Rebuild:
Wolność Ruchu

 

Co sprawia, że się poruszasz? Życie jest pełne podróży – odjazdów, powrotów, labiryntów, podróży wewnętrznych i zewnętrznych. Technologia i komunikacja przyspieszyły naturalne wzorce ludzkiej migracji, dając nam nową wolność i nowe trasy. W mikro- i makroskalach ruch przekraczania granic i wyzwalania się od naturalnych założeń ma ogromną moc przemiany, zarówno dla podróżującego, jak i dla społeczności.

Czy kiedykolwiek zupełnie przegapiłeś samolot? Czy znalazłeś siebie na nowo w obcym kraju? Czy odnalazłeś to, co zgubiłeś? Jako sztuka ruchu, kino pozwoliło nam zobaczyć świat z unikalnej perspektywy i doświadczyć inności. Kino zostało stworzone, by być międzynarodowym i aby łączyć ludzi na całym świecie jednocześnie. Ekran jest oknem na świat lub lustrem dla nas samych. Spośród wszystkich sztuk, jest jedną z tych najbliższych życiu – „czymś pomiędzy sztuką a życiem”. Granice można przekraczać fizycznie, ale także emocjonalnie i sensorycznie.

W czasach licznych wojen, podziałów politycznych i kryzysu środowiskowego, zachodzi również przyspieszona zmiana percepcji i wartości. Stare systemy rozpadają się, a nowych struktur jeszcze nie ma. Gdzie jesteś obecnie w tej historii? Może kino okaże się pomocne. Oto głosy z Brazylii, Maroka, Rwandy, Iranu i Kostaryki. Te filmy to podróże dookoła świata, starające się łączyć wspólne wyzwania dla nas wszystkich. Dotykając współczesnych tematów, takich jak nierówność płci, rasy i ciał niehegemonicznych, ale także kolonializm, migracja i zagrożenie dyktaturą; tańcząc, biegnąc czy dojrzewając, to, co łączy te różne światy filmowe, to intersekcjonalne spojrzenie, leżące u podstaw zaufanie do ruchu i to, jak pozostają otwarte, prosząc widzów o uzupełnienie tekstu.

Zbliżam się do wybrzeża i zdaję sobie sprawę, jak bardzo nienawidzę docierać do celu. Ruch zawsze jest ulgą. Cel oznacza śmierć. Gdybym tylko mógł znaleźć sposób na pozostanie na zawsze ‘pomiędzy’ – w oderwanym i nieznanym – mógłbym pozostać w stanie wiecznej wolności. [David Wojnarowicz]

~ Ygor Gama 
kurator programu