International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Short Waves Festival 2021

Short Waves Festival murem za kobietami! – oświadczenie

Short Waves Festival wyraża solidarność ze wszystkimi, którzy w ostatnich dniach podejmują walkę o wolność wyboru i możliwość decydowania przez kobiety o swoim ciele. Z głębokim oburzeniem przyjęliśmy stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją i tym samym, nie przebierając w słowach, wydał wyrok na Polki, dzieląc społeczeństwo w krytycznym momencie eskalacji pandemii koronawirusa w kraju. Wierzymy, że w obecnych czasach, wobec otaczających nas zmian i ciągłego, ogromnego postępu cywilizacji, jest jedna wartość, której zasadność nie powinna być obiektem dyskusji czy kompromisu – wolność. Wolność do samostanowienia o sobie, będąca prawem niezbywalnym każdego człowieka, a które to prawo jest z przerażającą lekkością i cynizmem ograniczane w Polsce coraz bardziej, czy to w kontekście przynależności do społeczności LGBT, czy dostępności do bezpiecznej aborcji. Kino od początku swego istnienia stanowi platformę dla wolności i niczym nieograniczonej ekspresji, których pozbawione, straciłoby rację bytu, dlatego też stoimy murem za walczącymi dziś o swoją wolność Polkami. Skończył się czas kompromisu – ta wojna dotyczy nas wszystkich.

Zespół Short Waves Festival

PS Short Waves jest kobietą.

Pozdrawiają:

Emilia Mazik / Dyrektorka festiwalu
Aleksandra Ławska / Koordynatorka programu, programerka
Anna Golon / Koordynatorka dystrybucji i biura festiwalu
Maria Trzeciak / Koordynatorka produkcji
Karolina Sienkiewicz / PR i komunikacja
Agnieszka Czaplewska / Koordynatorka działu gości i wolontariatu
Daria Grabarek / Stażystka działu program
Zuza Nowak / tłumaczka
Dawid Skórzybut / Stażysta biura festiwalu
Andrzej Hercuń / Social media, komunikacja wizualna
Michał Tomaszewski / Koordynator obiegu kopii, tłumaczenia filmów
Szymon Stemplewski / Concept designer
Adam Romel / makemake
Łukasz Gajdek / makemake