SWF EDU KIDS: Nie boję się!
+ warsztaty 

➔ 16.11 – 10:00 (90′)
➔ Dom Tramwajarza 
➔  wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [PL]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Pasmo dla widzów w przedziale od 7 do 9 lat w ramach Short Waves Festival realizowane we współpracy programerskiej z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Młodego Widza AleKino! Warsztaty mają na celu rozszerzenie perspektywy kulturowo – problemowej u najmłodszych widzów. Dzięki aktywnościom dzieci poznają zwyczaje i tradycje z różnych części świata. Poprzez zabawę ale i ukierunkowane działania warsztatowe zostaną zapoznane z mechanizmami działającymi na naszą pamięć, emocje, przyzwyczajenia, czy kreatywność. 

Będą one współtworzone i współprowadzone przez studentów II roku studiów magisterskich CLMC (Children’ Literature and Media Culture), międzynarodowego konsorcjum przy Uniwersytecie Wrocławskim. Działania animacyjne będą dotyczyć tematyki podjętej w filmach w formacie przeplatanym, gdzie po każdej projekcji nastąpi część warsztatowa.

_

A program for the viewers between the ages of 7 and 9 at Short Waves Festival created in a programming collaboration with Ale Kino! an International Film Festival for Young Viewers. They have prepared two programs for viewers aged 6 to 9 years old. This time,  the program has been expanded and additionally includes workshops. They will be co-created and co-led by graduate students from CLMC (Children’ Literature and Media Culture), an international consortium at the University of Wroclaw. The animation activities will be related to the subjects covered in films. A screening of each film will be followed by a workshop.