SWF EDU TEENS: Między światem a zaświatem…  – Spotkanie z Agnieszką Jankiewicz

 

➔ 17.11 – 10:30 (60′)
➔ Kino Pałacowe Sala 1
➔  wstęp wolny // free entry* 
➔ język // language [PL]

* ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Specjalny program filmowy dla młodzieży będzie przygotowany z myślą o aktywizowaniu i uwrażliwianiu młodzieży na problemy edukacyjne w różnych częściach świata. Program przygotowany jest w postaci dwóch części.

Pierwszy zakłada pokaz filmu krótkometrażowego, drugi dyskusję i spotkanie z gościem specjalnym. Głównym motywem tego programu jest skupienie się na problemach edukacyjnych dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji imigranckich lub wojennych, skupiony wokół filmu „When I Grow Up”. Dyskusję po filmie wzbogaci spotkanie z Agnieszką Jankiewicz – edukatorką, podróżniczką oraz autorką książki „Między światem a zaświatem”. Spotkanie poprowadzi Iwona Wierzba, redaktorka naczelna Wydawnictwa Albus.

_

A special film program for young people will be prepared with the aim of activating and sensitizing young people to educational problems in different parts of the world. The program is prepared in the form of two parts.

The first involves the screening of a short film, and the second involves a discussion and meeting with a special guest. The main theme of this program is to focus on the educational problems of children and young people in the face of immigrant or war situations, centered around the film „When I Grow Up”. The discussion after the film will be enriched by a meeting with Agnieszka Jankiewicz – educator, traveler and author of the book „Between the World and the Hereafter”. The meeting will be moderated by Iwona Wierzba, editor-in-chief of Albus Publishing House.